Tutkimus ja toimialatieto

Seuraamme musiikkialaa ja suomalaista musiikkivientiä ja tuotamme selvityksiä toimialasta. Kokoamme myös muiden tuottamaa tutkimustietoa.
Suomen musiikkialan talous ja vienti 2018

Suomen musiikkialan talous ja vienti 2018 -raportti kokoaa yhteen vuosittaiset tiedot Suomen musiikkialan kokonaisarvosta, suomalaisen musiikkiviennin markkina-arvosta sekä popmusiikin teosviennistä.

Lue lisää
Musiikkialan barometri 2019

Music Finlandin uusimman musiikkialabarometrin mukaan suomalainen musiikkiala uskoo tulevaisuuteen, erityisesti kulutuksen, elävän musiikin ja musiikkiviennin kasvuun. Digitalisoituva musiikinkulutus ja koveneva kilpailu esimerkiksi elävän musiikin kentällä aiheuttavat kuitenkin epävarmuutta ja huolta. 

Lue lisää
Tutkimuksen uutisia 1/2019

Aiheina esimerkiksi äänitteiden kokonaismyynti, yhdenvertaisuus musiikkialalla, taiteilijoiden kansainvälinen liikkuvuus, sävellysopetuksen tutkimus sekä muita poimintoja musiikkialan tutkimuksesta.

Lue lisää
Tutkimuksen uutisia 2/2018

Aiheina esimerkiksi Suomen musiikkialan talous ja vienti, yhdenvertaisuus musiikkialalla, musiikin kuluttamisen trendejä sekä monia muita poimintoja musiikkialan tutkimuksesta.

Lue lisää
Tutkimuksen näkökulma: Teknologinen kehitys tuo musiikinkulutuksen valtaa nuoremmille

Lokakuussa 2018 julkaistiin tutkimukset musiikin kuuntelusta Suomessa sekä maailmanlaajuisesti. Suomalaisen tutkimuksen julkaisivat nyt jo kolmatta kertaa Teosto ja Musiikkituottajat IFPI Finland ja kansainvälisestä kartoituksesta vastasi kansainvälinen IFPI.

Lue lisää
Tasa-arvo, yhdenvertaisuus ja monimuotoisuus musiikkialalla Suomessa – kyselytutkimuksen tulokset

Yhdenvertaisuutta pidetään Suomessa musiikkialalla tärkeänä, mutta sen tiellä on vielä esteitä, kertoo Music Finlandin tilaama ja tutkija Ilona Rimpilän toteuttama kyselytutkimus.  

Lue lisää
Suomen musiikkialan talous ja vienti 2017

Suomen musiikkialan talous ja vienti 2017 -raportti kokoaa yhteen vuosittaiset tiedot Suomen musiikkialan kokonaisarvosta, suomalaisen musiikkiviennin markkina-arvosta sekä popmusiikin teosviennistä.

Lue lisää
Tutkimuksen uutisia 1/2018

Tutkimuksen uutiskirjeessä kerrotaan mm. uudesta elävän musiikin talouden tutkimuksesta ja Aus Finnland -kärkihankkeeseen osallistuneiden yritysten menestyksestä aktiivisten hankevuosien jälkeen.

Lue lisää
Elävän musiikin talous 2018

Keväällä 2018 perustettu musiikkitapahtumien ja niiden järjestäjien yhteenliittymä LiveFIN on toteuttanut Music Finlandin kanssa yhteistyössä kyselytutkimuksen suomalaisten tapahtumajärjestäjien taloudesta.  

Lue lisää
Biisiviennin visio

Music Finland sekä suomalaiset biisinkirjoittajat ja musiikkikustantajat toteuttivat yhteisen hankkeen popmusiikin teosviennin kasvattamiseksi ja alan yhteistyön lisäämiseksi viennin parissa. Also in English!

Lue lisää
Tutkimuksen uutisia 2/2017

Vuoden 2017 toisessa Music Finlandin tutkimuksen uutiskirjeessä esitellään muun muassa Suomen musiikkialan talous ja vienti sekä esiselvitys musiikkitoimialan sukupuolitasa-arvosta.

Lue lisää
Esiselvitys sukupuolijakaumista työ- ja luottamustehtävissä musiikkialalla

Jyväskylän yliopiston tohtorikoulutettavan Ilona Rimpilän toteuttamassa esiselvityksessä tarkasteltiin työpaikkojen ja -tehtävien jakautumista sukupuolen mukaan alan eri toimijoiden osalta.

Lue lisää
Suomen musiikkialan talous ja vienti 2016

Suomen musiikkialan talous ja vienti 2016 -raportti kokoaa yhteen aiemmin itsenäisinä tutkimuksina julkaistut selvitykset Suomen musiikkialan kokonaisarvosta sekä suomalaisen musiikkiviennin markkina-arvosta. 

Lue lisää
Tutkimuksen uutisia 1/2017

Music Finland julkaisee puolivuosittain musiikkialan tutkimustietoon keskittyvän uutiskirjeen. Jaamme uutiskirjeessä tietoa omista tutkimuksistamme, sekä poimimme esimerkkejä muualla tehdystä alaa koskettavasta tutkimuksesta.

Lue lisää
Aus Finnland 2015–2016 -hankkeen raportti

Suomalainen musiikkivienti on kasvussa saksankielisessä Euroopassa. Music Finlandin juuri päättynyt kärkihanke osoittaa, että hyvin kohdistetuilla investoinneilla saadaan aikaan monitasoista vaikuttavuutta.

Lue lisää
Musiikkialan barometri 2016

Music Finland kartoitti yhdessä jäsenjärjestöjensä kanssa keväällä 2016 musiikkialan ammattilaisten käsityksiä alan tämänhetkisestä tilasta ja sen tulevaisuuden näkymistä. Tässä raportissa käydään läpi nyt ensimmäistä kertaa toteutetun musiikkitoimialan barometrikyselyn tuloksia.

Lue lisää
Suomalaisen musiikkiviennin markkina-arvo 2015

Suomalaisen musiikkiviennin arvo oli viime vuonna 44 miljoonaa euroa. Aänitemyynnin vienti kasvoi lähes kolmanneksen vuodesta 2014. 

Lue lisää
Tutkimuksen näkökulma: suoratoisto muuttaa musiikinkulutusta

Music Finlandin tutkimuspäällikkö Tuomas Ilmavirta pureutuu barometritutkimuksen tuloksiin liittyen suoratoistopalveluihin ja musiikinkulutuksen muutoksiin uudessa "Tutkimuksen näkökulma" -blogissa.

Lue lisää
Suomalaisten musiikintekijöiden popkappaleet maailmalla

Suomalaisten musiikintekijöiden popkappaleet maailmalla – Selvitys teosviennin käytännöistä, nykytilasta ja menestystarinoista

Lue lisää
Musiikkialan talous Suomessa 2014

Julkaisussa selvitetään musiikkialan talouden rahallinen kokonaisarvo Suomessa vuonna 2014.Musiikkialan kokonaisarvo oli vuonna 2014 856,2 miljoonaa euroa.

Lue lisää
Suomalaisen musiikkiviennin markkina-arvo ja rakenne 2013-2014

Suomalaisen musiikkiviennin arvo vuonna 2014 oli 42,8 miljoonaa euroa. Tutkimuksessa selvitettiin musiikkivienti viidessä eri kategoriassa.

Lue lisää
Kolme visiota 2020-luvulle

Music Finland käynnisti syksyllä 2013 alan sisäisen keskustelun ja visiotyön suomalaisen klassisen musiikin ja nykymusiikin kansainvälistymisestä. Hankkeen loppuraportti julkaistiin marraskuussa 2014

Lue lisää
Musiikkialan talous Suomessa 2013

Musiikkialan talouden rahallinen kokonaisarvo Suomessa on 863,2 miljoonaa euroa. Elävä musiikki on suomalaisen musiikkialan rahallisesti suurin sektori: puolet musiikkialan koko arvosta.

Lue lisää
Music Finland UK 2012–2013 -raportti

Music Finlandin suomalaisen musiikkiviennin kärkihanke vuosina 2012–2013 kohdistui Isoon-Britanniaan. Raportti esittelee hankkeen toimenpiteet, tavoitteet ja tulokset.

Lue lisää
Tanssipaikat Suomessa 2013

Vaahto-hankkeessa tehdyn tanssipaikkaselvityksen tarkoituksena on tukea ja kehittää ainutlaatuista tanssipaikkakulttuuriamme ja nostaa sen arvostusta.

Lue lisää
Musiikkialan talous Suomessa 2012

Julkaisussa selvitetään musiikkialan talouden rahallinen kokonaisarvo Suomessa vuonna 2012. Tuolloin musiikkialan talouden arvo on 837,2 miljoonaa euroa. 

Lue lisää
Suomalaisen musiikkiviennin markkina-arvo ja rakenne 2011–2012

Tutkimuksessa selvitettiin musiikkiviennin markkina-arvo vuosille 2011–2012. Vuonna 2011 musiikkivienti toi Suomeen 33,1 miljoonaa euroa ja vuonna 2012 35,8 miljoonaa euroa. 

Lue lisää
Taiteen välittävän portaan toimialaselvitys

Työn tavoitteena oli musiikin ja tanssin vapaalla kentällä sekä kirjallisuuden ja kuvataiteen alalla työskentelevän välittävän portaan määrän, työtilanteen, ansiotason ja tulonmuodostuksen selvittäminen.

Lue lisää
Suomalaisen klassisen musiikin vientiselvitys

Selvityksen tavoitteena on määritellä klassisen musiikin vientiin liittyvä keskeinen käsitteistö sekä luoda tiivis yleiskatsaus suomalaisen klassisen musiikin viennin nykytilaan ja kehitysnäkymiin keväällä 2012.

Lue lisää
Tilastojen sinfonia – musiikkielämä numeroina.

Selvityksen tavoitteena on edesauttaa musiikkialan keskeisten mittareiden löytämistä, niiden mahdollista standardoimista sekä tehokasta hyödyntämistä.  

Lue lisää
Nyt on musiikin vapaan kentän vuoro!

Valtakunnallinen klubi- ja aluekiertuehanke VAKA käynnistyi tammikuussa 2009 edistämään esittävän musiikin vapaan kentän parantamista Suomessa. 

Lue lisää