Suomalaisen musiikkiviennin markkina-arvo ja rakenne 2011–2012

create18. 10. 2013

Janne Silvonen
Suomalaisen musiikkiviennin markkina-arvo ja rakenne 2011–2012
Music Finland – Tunnuslukuja ja tutkimuksia 5, lokakuu 2013. ISSN 2243-0210.

Tutkimuksessa selvitettiin musiikkiviennin markkina-arvo vuosille 2011–2012. Vuonna 2011 musiikkivienti toi Suomeen 33,1 miljoonaa euroa ja vuonna 2012 35,8 miljoonaa euroa. Vuosien 2011 ja 2012 välillä kasvua oli 8 % ja vuodesta 2010 vuoteen 2012 yhteensä 4 %.

Musiikkivienti jaetaan tutkimuksessa tavaroiden myyntiin, palveluihin ja tekijänoikeuskorvauksiin. Tavaroiden myynti oli tulonlähteistä suurin, ja sen arvo oli vuonna 2012 21,6 miljoonaa euroa (vuonna 2011 21,1 miljoonaa). Palveluiden myynti tuotti vuonna 2012 9,1 miljoonaa euroa (vuonna 2011 6,8 miljoonaa). Tekijänoikeuskorvausten osuus oli 5,1 miljoonaa euroa vuonna 2012 (vuonna 2011 5,3 miljoonaa).

Keskeisimmät vientimarkkinat ovat Pohjoismaat (22 %), saksankielinen Eurooppa (17 %), Iso-Britannia ja Irlanti (11 %), Ranska ja Benelux (11 %) sekä Pohjois-Amerikka (9 %).

Tutkimukseen vastanneiden mukaan keskeisimmät syyt bruttovientitulojen kasvuun ovat olleet strategiset panostukset vientitoimintaan sekä osaamisen kasvaminen. Muita merkittäviä tekijöitä bruttotulojen nousun takana ovat olleet yritysten saama julkinen rahoitus sekä tuotekehitykseen tehdyt panostukset. 

PDF-julkaisu