Musiikkialan tilannekuva päivittyy 2/2021 – talvikauden koronarajoitukset syventävät alan tappioita entisestään

create01. 02. 2021
Vuonna 2020 musiikkialan arvo laski koronatilanteen vuoksi kolmanneksella, ja vakavat vaikutukset musiikkialan talouteen sekä yritysten ja freelance-kentän toimeentuloon jatkuvat vuonna 2021.

Koronatilanne on vaikuttanut vuonna 2020 musiikkialan arvoon monin tavoin, erityisesti elävän musiikin kentän valtavien tulonmenetysten kautta. Tilanteen kehittymistä on seurattu musiikkialan tilannekuvissa vuoden aikana jo useaan otteeseen, ja viimeisten tammikuussa tehtyjen arvioiden mukaan alan arvo näyttää pudonneen noin kolmanneksella. Tilanne ei ole helpottunut vuoden vaihteessa, vaan tappiot jatkuvat myös vuoden 2021 ensimmäisellä neljänneksellä.


Lue aiemmat musiikkialan tilannekuvat:

-Huhtikuu 2020
-Elokuu 2020

-Lokakuu 2020

Vuoden 2020 kokonaismenetykset nousevat yli 250 miljoonaan euroon

Musiikkialan tulonmenetykset vuonna 2020 voidaan arvioida nyt 254,6 miljoonaan euroon. Suurimmat tappiot koki elävä musiikki, jonka arvo alentui ainakin 243 miljoonalla eurolla. LiveFin ry:n tutkimuksen perusteella elävän musiikin yksityissektori kärsi vieläkin enemmän eli 360 miljoonalla eurolla, kun tarkastellaan suoraan tapahtumajärjestäjien liikevaihdon laskua. Tekijänoikeussektori kärsi noin 12,2 miljoonan tulonpudotukset ja äänitesektorin lasku näyttäisi olevan noin viisi miljoonaa. Musiikkiviennin arvon arvioidaan laskeneen kaikkiaan noin 27 miljoonaa euroa vuonna 2020.

Opetus- ja kulttuuriministeriö, kunnat ja yksityiset säätiöt ovat kompensoineet alan menetyksiä uusin koronatuin, joita musiikkialan toimijat ovat saaneet vuoden 2020 hauissa yhteensä 29,3 miljoonaa euroa. Opetus- ja kulttuuriministeriö on jakanut avustuksia musiikkialan tapahtumille ja yhteisöille yhteensä 15,1 miljoonaa euroa, ja orkesterien ja kansallisoopperan toimintaa on tuettu noin kuudella miljoonalla eurolla. Muusikot ja musiikkialan toiminimiyrittäjät ovat puolestaan saaneet Taiteen edistämiskeskuksen kautta noin kuusi miljoonaa euroa apurahoja. Lisäksi apurahoja ja avustuksia ovat jakaneet yksityiset säätiöt noin 1,4 miljoonaa euroa, ja Helsingin kaupungilta on alalle ohjautunut 0,8 miljoonaa euroa. Kokonaisluvussa ei ole huomioitu yrityksille suoraan jaettavia kustannustukia, joiden toinen hakukierros on edelleen käynnissä.

Ulkopuolisten avustusten lisäksi myös musiikkialan omat säätiöt ovat tukeneet hädänalaisia toimijoita. Muusikkojen liitto, Teosto ja Musiikin edistämissäätiö ovat jakaneet koronatukia yhteensä noin 1,4 miljoonaa euroa.

Tulonmenetykset on arvioitu alalle tulevien tai tulematta jäävien rahavirtojen perusteella. Rahavirrat ja siten myös tulonmenetykset jakautuvat musiikkialalla monille eli sektoreille. Esimerkiksi elävän musiikin tuloista maksetaan paitsi ohjelmatoimistoille ja muulle välittäjäportaalle, myös muusikoille, musiikin tekijöille ja säveltäjille sekä musiikkikustantajille.

Kaiken kaikkiaan voidaan arvioida, että musiikkitapahtumien tuottajille ja alalla toimiville yrityksille on jäänyt noin 170 miljoonan tappiot vuonna 2020, freelancer-kentälle noin 85 miljoonan tappiot ja lisäksi tilanteesta ovat kärsineet musiikkikustantajat noin miljoonalla eurolla.

Talvikauden sulut tuottavat suuret tulonmenetykset

Vuoden 2021 puolella elävän musiikin esitysten rajoitukset ovat jatkuneet edelleen, eikä tuloja pääse syntymään. Koko talvikauden osalta 15.11.2020-31.3.2021 alan toimijat ovat arvioineet nettomenetyksiksi yhteensä 110,8 miljoonaa euroa, josta suurin osa kohdistuu elävän musiikin yksityissektorin tapahtumatuottajiin ja välittäjäportaan yrityksiin ja yhteisöihin (mukaan lukien ohjelmatoimistot ja managerit, 55 miljoonaa euroa) sekä toiseksi eniten freelance-muusikoihin ja musiikin tekijöihin (38 miljoonaa euroa). Musiikkiviennin menetykset tällä aikavälillä arvioidaan 12,6 miljoonaan euroon.

Tulonmenetykset eivät synny eri sektoreilla vuoden aikana tasaisesti. Esimerkiksi talvikaudella festivaaleja ei yleensä juuri ole, sen sijaan tapahtumapaikoille talvikausi on ollut normaalivuosina vilkasta aikaa – keikkapaikkojen vuosittaisesta liikevaihdosta yli puolet on syntynyt marraskuun ja maaliskuun välillä.

Jos tarkastellaan pelkästään tammi-maaliskuuta 2021, tulonmenetykset näyttävät nousevan tälläkin välillä kymmeniin miljooniin euroihin. Tammi-maaliskuussa tapahtumapaikat ovat normaalisti keränneet neljänneksen vuoden tuloista, ja koko elävän musiikin yksityissektorin vuosituloista syntyy tällä aikavälillä 14 prosenttia. Nyt toiminta on käytännössä kokonaan jäissä. Myös orkestereissa ja oopperassa esitysten sulku jatkuu alkuvuoden, mistä seuraa miljoonien tulonmenetykset.

Kaiken kaikkiaan musiikkialan tulonmenetykset näyttävät jatkuvan vuonna 2021 toistaiseksi samankaltaisina kuin vuoden 2020 aikana. On ennakoitavissa, että kriisitilanteen pitkittyminen vaikeuttaa alan yritysten ja freelance-toimijoiden tilannetta entisestään.

Musiikkiala käy jatkuvasti ministeriöiden kanssa keskustelua erilaisista tavoista tukea musiikkialan toimijoita. Voit tutustua opetus- ja kulttuuriministeriölle tammikuussa ehdotettuihin toimenpiteisiin musiikkialan freelancereiden ja yritysten toiminnan jatkuvuuden turvaamiseksi tästä dokumentista (lataa PDF-muodossa).