Musiikkialan talous Suomessa 2013

create17. 10. 2014

Eero Tolppanen (Elements Music), Musiikkialan talous Suomessa 2013
Music Finland – Tunnuslukuja ja tutkimuksia 7, lokakuu 2014. ISSN 2243-0210.

Musiikkialan talouden rahallinen kokonaisarvo Suomessa on vuonna 2013 kasvanut 3,1 % edelliseen vuoteen verrattuna. Talouden arvo on nyt 863,2 miljoonaa euroa, verrattuna edellisvuoden 837,2 miljoonaan. Kasvu näkyy selvimmin elävän musiikin sektorilla, joka on nyt jopa 438,8 miljonaa euroa. Elävä musiikki onkin edelleen suomalaisen musiikkialan rahallisesti suurin sektori, nyt puolet musiikkialan koko arvosta.

Myös tekijänoikeuskorvaukset ovat kasvaneet selvästi, 3,5 % 82,4 miljoonaan euroon. Äänitteiden vähittäismyynnin arvo on vuonna 2013 67,3 miljoonaa euroa. Apurahat tuovat alalle 18,3 miljoonaa euroa. Koulutuksen arvoksi on arvioitu 270 miljoonaa euroa.

Tämä julkaisu on päivitys kahteen edelliseen musiikkialan taloudellista arvoa mittaavaan selvityksen, Musiikkialan talous Suomessa 2011 sekä Musiikkialan talous Suomessa 2012. Vuoden 2013 lukujen rinnalla onkin syytä tutustua myös näihin julkaisuihin.Lähteet ja menetelmät on mahdollisuuksien mukaan rinnastettu Iso-Britanniassa ja Ruotsissa tehtyihin vastaaviin selvityksiin, jotta selvitystä on mahdollista käyttää myös kansainväliseen vertailuun.

PDF-julkaisu