Musiikkialan talous Suomessa 2012

create18. 10. 2013
Eero Tolppanen (Elements Music), Musiikkialan talous Suomessa 2012
Music Finland – Tunnuslukuja ja tutkimuksia 4, lokakuu 2013. ISSN 2243-0210.

Julkaisussa selvitetään musiikkialan talouden rahallinen kokonaisarvo Suomessa vuonna 2012. Selvitys keskittyy musiikkialan suppeaan klusteriin eli alan ytimeen. Ydin itsessään koostuu kolmesta keskeisestä sektorista: elävä musiikki, tekijänoikeuskorvaukset sekä äänitteiden vähittäismyynti. Näiden lisäksi arvoon on laskettu mukaan musiikkialalle jaettavat apurahat sekä musiikin koulutus.

Vuonna 2012 musiikkialan talouden arvo on 837,2 miljoonaa euroa. Suurin sektori on elävä musiikki, joka muodostaa 413,8 miljoonalla eurolla noin puolet alan kokonaisarvosta. Tekijänoikeuskorvauksien arvo on 79,6 miljoonaa euroa ja äänitteiden vähittäismyynnin arvo on 67,9 miljoonaa euroa. Apurahat tuovat alalle 18,7 miljoonaa euroa ja koulutuksen arvoksi on arvioitu 270 miljoonaa euroa.

Julkaisu on jatkoa vuonna 2012 tehdylle selvitykselle ”Musiikkialan talous Suomessa 2011”, jossa musiikkialan kokonaisarvoksi saatiin 817,7 miljoonaa euroa. Vertailussa on otettu huomioon tarkentuneet tiedot vuoden 2011 summista. Ala on kasvanut vuoden aikana kokonaisuutena 1,6 prosenttia. Myös pitkään laskusuunnassa ollut äänitemyynti on lähtenyt kasvuun digitaalisen myynnin ja suoratoistopalveluiden vaikutuksesta. Selkeää kasvua on ollut myös esimerkiksi tekijänoikeuskorvauksissa sekä orkesterien ja Kansallisoopperan kokonaisrahoituksessa.

Selvityksen lähteinä on käytetty pääosin alan etujärjestöjen keräämiä ja julkisesti saatavilla olevia tietoja. Lähteet ja menetelmät on mahdollisuuksien mukaan rinnastettu Iso-Britanniassa ja Ruotsissa tehtyihin vastaaviin selvityksiin, jotta selvitystä on mahdollista käyttää myös kansainväliseen vertailuun.

PDF-julkaisu

Lue myös Musiikkialan talous Suomessa 2011 (PDF)