Tutkimuksen uutisia 1/2018

create28. 05. 2018

LiveFIN ja Music Finland selvittivät festivaalien ja tapahtumapaikkojen taloutta

Keväällä 2018 perustettu musiikkitapahtumien ja niiden järjestäjien yhteenliittymä LiveFIN on toteuttanut Music Finlandin kanssa yhteistyössä kyselytutkimuksen suomalaisten tapahtumapaikkojen ja festivaalien taloudesta. Vastauksia saatiin eri puolilta Suomea yhteensä 45 tapahtumajärjestäjältä. Tulokset kertovat elävän musiikin kentän taloustilanteen suuresta kirjosta. Suurimmilla kyselyyn vastanneilla klubeilla ja festivaaleilla on lähes neljän miljoonan euron liikevaihto, kun taas noin kolmannes kyselyyn vastanneista oli pieniä, liikevaihdoltaan keskimäärin 50 000 euron toimijoita. Myös tulo- ja kulurakenteet ovat suurilla ja pienillä toimijoilla erilaisia.

Lue aiheesta lisää tästä raportista.


Aus Finnland hyödyttää suomalaista musiikkialaa edelleen

Aus Finnland, eli vuosina 2015—2016 toteutettu suomalaisen musiikin vientihanke saksankieliseen Eurooppaan, on tuottanut hyviä tuloksia suomalaiselle musiikkialalle vielä aktiivisten hankevuosien jälkeenkin. Jo hankkeen aikana vientiyritysten tulot alueella kasvoivat yli kaksinkertaisiksi. Music Finlandin alkuvuonna 2018 tekemän asiakaskyselyn vastaajat kertoivat hankkeen edesauttaneen myös vuonna 2017 esimerkiksi suomalaisten äänitteiden julkaisua, jakelua ja radioesityksiä, konsertteja ja kiertueita, teosmyyntiä ja medianäkyvyyttä saksankielisessä Euroopassa. Hankkeen aikana solmittujen kontaktien kanssa on allekirjoitettu esimerkiksi agentuuri-, lisenssi- ja jakelusopimuksia. Monet vastaajista korostivat pitkäjänteisen toiminnan merkitystä markkina-alueella, ja kertoivat tuloksia olevan tiedossa vielä vuoden 2017 jälkeenkin.

Yleisesti Aus Finnland -hanketta pidettiin tärkeänä etenkin kontaktiverkoston laajenemisen, näkyvyyden ja uran kehittymisen kannalta. Se lisäsi suomalaisten musiikkialan toimijoiden kontakteja ja yhteistyökumppaneita saksankielisessä Euroopassa ja mahdollisti toiminnan kohdentamisen ja investoinnit vientitoimenpiteisiin.

Lue lisää aiheesta Music Finlandin kuulumisia-sivulta sekä aiemmin ilmestynyt Aus Finnland -hankeraportti täältä.

Päivitä tilaustietosi

Huom! Music Finland on päivittänyt rekisteri- ja tietosuojaselosteensa, ja uutiskirjeen tilaajien tulee päivittää tietonsa. Jotta saisit jatkossa uutiskirjeemme, päivitäthän tilaustietosi täältä.  Poimintoja

  • Digital Media Finland on tutkinut suoratoistopalveluiden pro rata- ja user centric -mallien vaikutusta artistien tulojakaumaan. Spotifyn todelliseen käyttäjädataan perustuvan tutkimuksen perusteella mallit saattavat tuottaa suuriakin eroja artistikohtaisiin tuloihin. Suoratoistojen yhteenlaskettuun määrään perustuva pro rata -malli suosii artisteja, joilla on paljon eri kuulijoita, kun taas käyttäjäkohtaiseen kuuntelukäyttäytymiseen perustuva user centric -malli toisi enemmän tuloja pienemmän yleisön paljon kuuntelemille artisteille. Tutkimuksen tilasivat Suomen musiikkikustantajat, Suomen muusikkojen liitto, Musiikintekijät ja Suomen Säveltäjät. Lue koko raportti täältä ja Jari Muikun kolumni FMQ-lehdestä.
  • Musiikkituottajat – IFPI Finland ry:n huhtikuussa julkaistujen tilastojen mukaan äänitemusiikin kokonaiskulutus Suomessa on 8,4 prosentin kasvussa. Eniten kasvua vuonna 2017 on tullut suoratoistopalveluista, jotka muodostavat jo 80 prosenttia äänitemarkkinoiden kokonaisarvosta. Muista Pohjoismaista äänitemyynti on kasvanut vuonna 2017 eniten Tanskassa, jossa kasvua oli peräti 11 prosenttia. Norjassa äänitemyynti kasvoi 3,7 prosenttia ja Ruotsissa 3,5 prosenttia. Maailmanlaajuisesti äänitemarkkina on kasvanut vuonna 2017 8,1 prosentilla. Digitaalisen myynnin osuus on 41,1 prosenttia. Lue lisää täältä ja täältä.
  • Kulttuuripolitiikan tutkimuskeskus Cupore on julkaissut Taiteen ja kulttuurin barometrin 2017. Tällä kertaa keskipisteessä olivat nuoret, alle 35-vuotiaat taiteentekijät. Vastausten perusteella nuorilla taiteentekijöillä on vahva ammatti-identiteetti, vaikka suuri osa vastaajista joutuikin tekemään muuta työtä toimeentulonsa turvaamiseksi. Vastauksissa korostui myös esimerkiksi taiteen vapauden suuri arvo nuorille taiteilijoille. Kyselyyn vastanneista nuorista taiteilijoista noin 70 prosenttia ei kokenut taiteen kenttää tasa-arvoisena, ja noin 30 prosentilla oli omakohtaisia kokemuksia syrjinnästä. 
  • Muusikkojen liitto on kartoittanut keväällä 2018 seksuaalisen häirinnän, ahdistelun ja väkivallan yleisyyttä musiikkialalla. Muusikkojen liiton jäsenistölle suunnatun kyselytutkimuksen avulla on myös pyritty saamaan tietoa tyypillisistä tilanteista, jotta voidaan luoda ohjeita ja suosituksia seksuaalisen häirinnän, ahdistelun ja väkivallan ennaltaehkäisemiseen ja siihen puuttumiseen. Kyselyn vastausaika on päättynyt, ja tutkimuksen ensimmäiset tulokset julkaistaan kesäkuussa Muusikko-lehdessä. Lisätietoa tutkimuksesta täältä.
  • Tanskalainen tutkija Rasmus Rex Pedersen on analysoinut suoratoiston vaikutusta musiikin liiketoimintamalleihin huhtikuussa 2018 julkaistussa artikkelissaan. Sony Music Denmarkin tutkimukseen antaman datan perusteella suoratoisto on tuottanut alalle kasvua, mutta myös lisännyt artistien välistä kilpailua huomiosta. Uusilla julkaisuilla on merkittävä osuus kuuntelumääristä ainoastaan kaikkein suosituimmilla artisteilla. Kaikkiaan suosituin prosentti artisteista sai yli 80 prosenttia kuunteluista.