Biisiviennin visio – Strategiset tavoitteet 2021

create06. 10. 2021
Biisiviennin vision päivitystyössä 2021 keskityttiin strategisiin tavoitteisiin, jotka ohjaavat konkreettisiin toimenpiteisiin yhteistä visiota kohti. Tavoitteet on luotu kuuden keskustelun pohjalta noin 100 musiikkialan ammattilaisen kesken.

Keskusteluissa oli mukana musiikintekijöitä ja -tuottajia, säveltäjiä, musiikkikustannusalan ammattilaisia, managereita ja muita musiikkialan yrittäjiä sekä työntekijöitä sekä musiikkialan järjestöjen henkilökuntaa. Keskustelut järjestettiin 27.5. – 26.8.2021. Tavoitteet on asetettu saavutettavaksi kolmen vuoden aikajänteellä ja niiden edistymistä tarkastellaan vuosittain.

Yhtiöt vientituotteina

 1. Kehitämme yritysten strategia- ja rahoitusosaamista.
 2. Kasvatamme vientiyritysten määrää ja jo toimivien yritysten volyymia (kirjoittajat, biisit, monimuotoisuus).

Omistaja: Music Finland, Musiikkikustantajat ry

Koulutus

 1. Vaikutamme siihen, että musiikintekeminen on suuntautumisvaihtoehto yli 12-vuotiaille kouluissa ja musiikkioppilaitoksissa.
 2. Kehitämme musiikin tekemiseen liittyvien oppimateriaalien saatavuutta ja parannamme opettajien valmiuksia musiikin tekemisen opettamiseen.

Omistaja: Musiikintekijät ry

Bisnesmahdollisuudet AV-musiikissa

 1. Parannamme musiikkialan osaamista AV-markkinasta ja AV-markkinan osaamista musiikkialasta
 2. Tuemme AV-kentän musiikkipalvelujen kehitystä

Omistaja: Music Finland, Musiikkikustantajat ry

Biisivienti ja artistivienti

 1. Luodaan artisti- ja biisiviennin toimijoiden väliselle yhteistyölle uusia kannustimia

Omistaja: Music Finland

Tekijöiden ääni

 1. Luomme uusia kohtaamispaikkoja tekijöille tiedon jakamiseen ja yhteistyöhön.

Omistajat: Teosto, Music Finland, Musiikintekijät ry


Lisäksi rohkaisemme kaikkia sitoutumaan

 • tekemään enemmän yhteistyötä
 • rakentamaan hyvän työympäristön musiikintekijöille
 • kehittämään musiikintekijyyden taloudellista kannattavuutta
Biisiviennin tilannekuva 2021
Biisiviennin tilannekuva 2021

Lue koko Biisiviennin visio -päivitysprojektin projektiyhteenveto täältä.

Biisiviennin visio -projektin on käynnistänyt Music Finland. Päivitysprojektista on Music Finlandin kanssa vastannut Jani Jalonen, Grand Music Consulting.