Music Finland UK 2012–2013 -raportti

create22. 05. 2014

Jenni Tuovinen (toim.) Music Finland UK 2012–2013 / Report 2014

Music Finlandin suomalaisen musiikkiviennin kärkihanke vuosina 2012–2013 kohdistui Isoon-Britanniaan. Kärkihankkeella oli selkeät tavoitteet kasvattaa musiikkiviennin liikevaihtoa ja suomalaisen musiikin näkyvyyttä Isossa-Britanniassa sekä niillä markkina-alueilla, joihin brittimarkkinan vaikutus ulottuu.

Toimenpiteisiin kuuluivat suomalaisten yritysten ja artistien taloudellinen tukeminen, promootio, verkostoitumismahdollisuuksien luominen sekä musiikkialan tietotaidon kehittäminen.

Hankkeesta saadut tulokset ja numerot osoittavat selvästi, että hanke on onnistunut. Vuodet 2012 ja 2013 olivat suomalaisen musiikin kannalta menestyksekkäitä Isossa-Britanniassa. Musiikkiviennin markkina-arvo kasvoi, suomalainen musiikki pääsi näkyvästi esiin brittimediassa, ja suomalainen musiikkiala sai arvokkaita uusia kontakteja ja käynnisti merkittävää yhteistyötä paikallisten toimijoiden kanssa. Tämä oli myös kärkihankkeen keskeinen pitkän tähtäimen tavoite: synnyttää kansainvälisiä suhteita ja toimintaohjelmia, jotka tuottaisivat tulos- ta vielä vuosienkin päästä.

Kärkihanketta rahoittivat suomalaiset musiikkiyritykset, työ- ja elinkeinoministeriö, opetus- ja kulttuuriministeriö, ulkoasiainministeriö, ESEK ja Luses. Music Finland teki tiiviisti yhteistyötä Suomen Lontoon insti- tuutin ja suurlähetystön kanssa. Läheinen yhteistyö mahdollisti resurssien tehokkaan käytön ja istui hyvin Team Finland UK -strategiaan, jossa musiikkiala oli vahvasti mukana.

Ison-Britannian kärkihankkeen avainluvut ja tulokset 2012–2013

  • 73 suomalaista artistia, yhtyettä, biisinkirjoittajaa, säveltäjää, orkesteria ja musiikkituotetta esiteltiin Ison-Britannian markkinoilla
  • 40 uutta sopimusta solmittiin britti- ja suomalaistoimijoiden välillä
  • Keskimäärin 13 uutta yhteistyökumppania jokaista hankkeeseen osallistunutta yritystä kohden
  • 200 uutta avainkontaktia Music Finlandin verkostoon
  • £579000 (n. 700 000 €) arvio mediaosumien kokonaisarvosta
  • 1349 mediaosumaa 429 eri mediassa
  • 118 brittiammattilaista vieraili 14 suomalaisessa musiikkitapahtumassa. Vieraat edustivat 66 musiikkialan yritystä ja 27 mediaa musiikkiyhtiötä musiikkiteollisuuden kaikilta eri sektoreilta kehitti liiketoimintaansa
  • 8 % kasvua musiikkivientiin Isoon-Britanniaan vuodesta 2011 vuoteen 2012

Lataa Music Finland UK 2012–2013 -kärkihankkeen raportti klikkaamalla kuvaa. Raportti esittelee hankkeen toimenpiteet, tavoitteet ja tulokset.

PDF-julkaisu