Artistiviennin visio: Työpajojen tulokset

Music Finland toteutti vuonna 2023 artistiviennin visio -hankkeen, joka oli jatkoa aiemmin vuonna 2017 tehdylle biisiviennin visiolle. Jatkossa visiot yhdistyvät yhdeksi biisi- ja artistiviennin visioksi.

Artistiviennin visio on musiikkialan toimijoita yhdistävä hanke ja työpajojen sarja, jonka tavoite on yhteistyön lisääminen artistiviennin kentällä ja artistiviennin kasvun keinojen löytäminen. Hanke kokosi yhteen laajan joukon musiikkialan ammattilaisia kolmeen artistiviennin eri osa-alueita käsitelleeseen työpajaan, joiden aiheena olivat visio, resurssit ja tuote.

Osallistujat edustivat musiikkialan eri sektoreita, mukaan lukien artistit, musiikintekijät, levy-yhtiöt, kustannus- ja manageriyhtiöt sekä muut musiikkialalla toimivat yritykset ja järjestötoimijat. Ryhmien monimuotoisuus varmisti laajan näkökulman ja eri sektorien edustuksen.

Hankkeen tuloksena musiikkialan toimijat muodostivat yhteisen vision vuodelle 2030.

Visio 2030:

“Suomen musiikkiala tuottaa vientionnistumisia. Monimuotoinen, elinvoimainen ja kansainvälinen ala tuottaa pitkäjänteisiä uria.

Tämä visio on suunnattu artisteille, biisintekijöille sekä musiikkialan yrityksille ja ammattilaisille. Tulevaisuuden suuntaviivat luodaan vahvalla tahtotilalla, esikuvilla, pitkäjänteisellä yhteistyöllä, monimuotoisuudella sekä konkreettisilla toimenpiteillä.

Tahtotila ja esikuvat

Tahtotilaan ja menestysasenteeseen vaikuttavat voimakkaimmin esikuvat ja suomalaisen musiikkialan vientionnistumiset, joiden esiin nostaminen on tärkeää. Tarvitaan keihäänkärkiä, useita kansainvälisiä läpimurtoja, jotka inspiroivat tulevia sukupolvia. Tämä vaatii muutosta myös mediassa osin edelleen vallitsevaan kansainvälistymisen maitojuna-retoriikkaan.

Pitkäjänteisyys ja yhteistyö

Menestyksekäs artistiviennin rakentaminen on pitkäjänteistä työtä, joka koostuu monista pienistä onnistumisista ja välietapeista. On tärkeää ymmärtää viennin realiteetit ja välttää lannistumista – menestykseen auttavat realistiset odotukset, tahtotila, verkostot ja ennen kaikkea osaaminen.

Toimenpide-ehdotukset

Työpajojen tuloksena syntyy konkreettisia toimenpide-ehdotuksia, ja välittömästi käynnistetään kolme keskeistä toimenpidettä. Näistä koordinointivastuun kantaa Music Finland, joka on lisännyt toimenpiteet osaksi vuosien 2024-2026 toiminnansuunnittelua.

  • Tiedon lisääminen liiketoiminta- ja rahoitusmalleista:
    Musiikkialan toimijoille tarjotaan lisää liiketoiminta-osaamiseen ja rahoitukseen keskittyviä valmennuksia, seminaareja ja tilaisuuksia.

  • Kohtaamispaikkojen ja tiedonjaon fasilitointi:
    Luodaan "Musa-alan afterwork" -konsepti tai vastaava alusta, joka kannustaa yritysten väliseen tiedonjakoon ja case-esimerkkien jakamiseen matalalla kynnyksellä.

  • Kansainväliset työharjoittelut ja residenssit:
    Kartoitetaan mahdollisuudet musiikkialan ammattilaisten kansainväliselle työharjoitteluohjelmalle ja residensseille musiikkialan ammattilaisille.

Yhteenveto

Artistiviennin visiohanke on askel ja jaettu tahtotila kohti suomalaista musiikkia maailman huipulla. Tahtotila, pitkäjänteisyys ja monimuotoisuus ovat avainasemassa kun luomme tulevaisuuden menestystarinoita. Yhdessä voimme tehdä Suomessa maailman parasta musiikkia ja nostaa sen kansainvälistä tunnettuutta uudelle tasolle.

Projekti on osa musiikkialan kasvustrategiahanketta (2022-23), joka saanut rahoitusta EU:n elpymis- ja palautumistukivälineestä (Recovery and Resilience Facility, RRF).