Biisiviennin visio

Sisällysluettelo

Suomalainen musiikintekeminen on kysytyintä, ja Suomen musiikkiala tekee jatkuvasti maailmanlaajuisia hittejä.

Suomi on solmukohta

Suomi on popmusiikin solmukohta. Suomalaiset vientiartistit, biisinkirjoittajat ja kustantajat tekevät yhteistyötä keskenään sekä kansainvälisen musiikkialan kanssa Suomessa ja ulkomailla. Suomalaisilla biisinkirjoittajilla on vahva brändi.

Kansainvälinen Suomi-soundi

Suomalainen musiikki on maailman kärkeä ja kehittyy jatkuvasti. Se on popmusiikin seuraava ilmiö.

Valmis investoinneille

Alan kasvuhalukkuus houkuttaa sijoittamaan biisinkirjoitukseen. Musiikkialan ja ulkopuolisten sijoittajien edut ovat linjassa. Sektori pystyy investoimaan kasvuun.

Portinvartijoiden luottamus ja laajat verkostot 

Suomalaiset musiikintekijät ja musiikkialan toimijat ovat osa keskeistä kansainvälistä verkostoa. Suomalaisilla musiikkialan toimijoilla on hyvät suhteet alan kansainvälisiin portinvartijoihin, jotka puolestaan luottavat suomalaiseen osaamiseen ja yhteistyöhön. Toimijoille on luontevaa tunnistaa, löytää ja saavuttaa tärkeät portinvartijat ja verkostot reitillä menestykseen.

Voittaja-asenne

Suomalaiset tekijät luottavat osaamiseensa ja uskovat menestymisen mahdollisuuteen. Musiikkiala toimii kunnianhimoisesti. 

Pysyvä ja jatkuvasti kasvava menestys

Sektori kasvaa jatkuvasti ja yhteistyö on luonut lumipalloefektin. Kansainvälisesti toimivia biisinkirjoittajia on laaja rintama. Suomalaisella musiikkialalla on itsenäisesti taloudellisesti hyvät edellytykset jatkaa investointia kansainvälistymiseen. Sektori on uusiutumiskykyinen ja tekijöiden urat ovat kestäviä ja pitkäaikaisia. 

Toimintakutsu

Kuinka voimme saavuttaa Biisiviennin vision 2021? Kukin yksittäinen kirjoittaja, kustannusyhtiö sekä näiden tukijärjestö voi tämän toimintakutsun avulla suunnitella, suunnata ja tähdätä toimenpiteitään vision saavuttamiseksi.

1. Osaamisen kehittäminen

1.1. Tue ja kehitä musiikkikasvatusta

Haaste:
Kestävä kasvu edellyttää hedelmällistä kasvualustaa musiikintekemiselle ja siihen liittyvien taitojen kehittymiselle. Suomessa tulee olla kaikilla opetuksen tasoilla korkealaatuista musiikinkasvatusta sekä ala- ja yläasteilla enemmän musiikinopetusta. Taitavien kirjoittajien määrän tulisi ylittää kotimaan markkinan tarpeet.

Ratkaisu:
Meidän tulee puhua päättäjille musiikkikasvatuksen puolesta: tarvitsemme tarpeeksi pakollista musiikinopetusta kouluissa, ilmaisen kunnallisen musiikkikoulutuksen ja musiikintekemiseen perustuvia opetusmenetelmiä ala-astetason koulutussuunnitelmissa. Meidän tulee olla mukana tukemassa korkealaatuisia musiikkikouluja ja korkeakoulujen popmusiikin opetusta, jotta opetus olisi mahdollisimman lähellä ammattikenttää ja palvelisi sitä.

1.2. Löydä ja kehitä tekijöitä

Haaste: 
Musiikkikustantajilla ja kokeneilla kirjoittajilla on vähäiset resurssit kirjoittajien kehittämiseen. Meidän tulisi pitää huolta musiikintekijöiden seuraavasta sukupolvesta kehittämällä lahjakkaita tekijöitä uran alkumetreiltä saakka ja hiomalla hyvistä kirjoittajista loistavia. Tärkeä osa biisinkirjoittajien kehitystä on opettaa ymmärtämään alan vaatimukset. Voisimme ottaa esimerkkiä jääkiekon nuorten liigasta tai suomalaisesta kapellimestarien koulutuksesta ja soveltaa niitä biisinkirjoituksen alalla.

Ratkaisu: 
Meidän tulee mahdollisuuksien mukaan auttaa nuoria kirjoittajia kehityksessään ja kannustaa biisinkirjoittamiseen englanninkielellä. Meidän tulee kehittää kannusteellisia mentorointiohjelmia, jotta nuoret saavat oppia menestyneiltä kirjoittajilta. Voisimme tehdä enemmän yhteystyötä musiikkikoulujen kanssa mentorointiohjelmien kehittämiseksi. Voisimme kehittää ja luoda alustoja kykyjenetsinnälle kuten biisinkirjoituskilpailuja.

2. Yhteistyön lietsominen

2.1 Tee yhteistyötä artistien kanssa

Haaste:
Suomella on vielä harvoja pop-genren vientiartisteja, minkä vuoksi musiikintekijöille on vaikea päästä kansainvälisille markkinoille suoraan kotimarkkinoilta. Suomalaisen biisinkirjoittamisen laadun ja menestyksen tulee houkutella kansainvälisiä artisteja kääntymään suomalaisten biisinkirjoittajien puoleen.

Ratkaisu:
Meidän tulee kehittää vientiartisteja Suomessa sekä löytää kehittyviä artisteja muilta markkinoilta ja kirjoittaa heidän läpimurtohittinsä. Meidän tulee vahvistaa keskinäistä kommunikaatiota levy-yhtiöiden välillä ja varmistaa yhteistyö vientiartistien kanssa. Meidän tulee kasvattaa ja vahvistaa verkostojamme sekä ansaita luottamus portinvartijoilta, kansainvälisiltä levy-yhtiöiltä, kustantajilta ja managereilta.

2.2. Rakenna kirjoittaja- ja kustantajayhteistyötä

Haaste:
Vaikka kansainvälisissä projekteissa on nähty yhteistyötä kustantajien välillä, se ei ole ollut riittävällä tasolla. Monet yhtiöt saavat paljon enemmän yhteydenottoja ja pyyntöjä, kuin voivat toimittaa. Kirjoittajien pitäisi tehdä enemmän yhteistyötä ja toimia enemmän myös yhtiöiden rajojen yli.

Ratkaisu:
Musiikkikustantajien tulee kommunikoida enemmän ja tehokkaammin projektien jakamiseksi. Kustantajien tulisi tavata useammin, jakaa tietoa ja työskennellä tehokkaasti pyyntöjen toimittamiseksi kansainvälisille markkinoille. Kirjoittajien tulisi tavata useammin, tehdä yhteistyötä vapaasti yli yhtiörajojen, jakaa verkostoja ja tietoutta sekä auttaa toisiaan. Eri musiikin genreissä toimivien kirjoittajien tulee kohdata tehokkaan luovan yhteistyön saavuttamiseksi.

3. Ole paikalla

Haaste:
Jatkuva läsnäolo kohdemarkkinalla lisää merkittävästi menestyksen mahdollisuuksia ja kasvattaa verkostoa eksponentiaalisesti. Biisinkirjoittajien henkilökohtaisen brändin rakennukseen ja nimen vakiinnuttamiseen tarvitaan ajankohtainen ja relevantti biisikatalogi sekä resursseja ja mahdollisuuksia tarttua tarjottuihin tehtäviin.

Ratkaisu:
Kirjoittajien ja heidän edustajiensa tulee matkustaa enemmän sekä viettää enemmän aikaa kohdemarkkinoilla nimensä vakiinnuttamiseksi. Meidän tulee säilyttää nykyiset tuki-instrumentit ja löytää lisää tapoja minimoida riski kansainvälistymiseen tähtäävistä investoinneista, kuten studioiden perustamisesta kohdemarkkinoille.

4. Poistu mukavuusalueeltasi

Haaste:
Menestyäkseen kirjoittajana isoilla markkinoilla ja lyödäkseen läpi maailmanlaajuisesti, tulee olla parhaista parhain. Siitä huolimatta monet Suomen parhaista kirjoittajista jäävät kotimarkkinalle nauttimaan menestyksestä, koska pelkästään Suomen markkinalla voi tehdä musiikintekijänä hyvää elantoa. Musiikkikustantajan tehtävä on varmistaa kirjoittajien elanto sekä työmahdollisuudet – ja tulojen varmistaminen on helpompaa kotimarkkinalla toimimalla niin kutsutussa kultaisessa häkissä. Mistä löytää motivaatio epävarmuuden valitsemiseen?

Ratkaisu:
Meidän tulee motivoida kyvykkäitä tekijöitä kurottelemaan menestystä kansainvälisillä markkinoilla kasvun mahdollistamiseksi. Samaan aikaan kustantajien tulee löytää investointikykyä minimoidakseen kansainvälistymisen riskit sekä tukea työtä, joka vaatii vielä enemmän yrittämistä ja pitkäjänteisyyttä. Kustantajien tulee löytää tasapaino, joka tukee kirjoittajien ansaintaa, mutta niiden tulee myös uskaltaa priorisoida kansainvälisiä projekteja silloin kun tilanne sitä vaatii. Kirjoittajien motivoimiseksi sektorin tulee viestiä enemmän ja paremmin kaikista biisiviennin menestyksistä alan sisällä ja Suomessa. Meidän tulee varmistaa, että media kertoo biisinkirjoittamisesta ja heidän kansainvälisistä menestyksistään säännöllisesti. Mahdollisuudet kansainväliselle menestykselle ovat paljon lähempänä, kuin voisi kuvitella!

5. Kehitä alan yrityskulttuuria

Haaste: 
Musiikkikustannusalalla on hyvin vähän investointikulttuuria. Eksponentiaalinen kasvu on harvoin musiikkikustantajan yrityssuunnitelmissa. Sektorin tulisi kehittyä tehdäkseen bisneksestä houkuttelevamman sijoittajille. 

Ratkaisu:
Meidän tulee kasvattaa voittajan asenne ja kannustaa uusia nälkäisiä yrityksiä tulemaan biisinkirjoituksen ja kustantamisen alalle. Meidän tulee varmistaa olemassa olevien yritysten kasvuinvestoinnit ja kehittää bisnesmallia. Meidän tulee löytää ja kehittää ”ohituskaistoja” yrityksille, jotka tavoittelevat perinteisestä kustannusalasta poikkeavaa nopeampaa kasvua.Finland is a hub

Finland is a hub for pop music. Finnish export artists, songwriters and publishers collaborate actively with each other and the international music sector in Finland and abroad. The brand of Finnish songwriters is strong, and Finns are in high demand.

International Suomi Sound

Finnish music is at the cutting edge and constantly evolving. It is the next big thing in pop music.

Set to invest

Growth ambitions make the investment opportunity more attractive. The interests of the music industry and external investors are aligned. The sector is set to invest in growth.

Wide networks and trust of gatekeepers

Finnish songwriters and the Finnish music industry belong to key international networks. The sector has good relationships with the gatekeepers, who trust their proficiency and cooperation. Operators recognise, find and reach the gatekeepers and networks crucial for each individual path to success. 

Attitude of a winner

Finnish songwriters trust in their abilities and know-how and believe in the possibility of success. The Finnish music industry works ambitiously. 

Long-lasting and ever-growing success

The sector grows consistently, and cooperation has created a snowball effect. There is a broad front of Finnish songwriters working their way towards the international markets, and their careers have longevity. The Finnish music sector is able to invest continuously in the efforts needed for success and sustainable growth. 

Call for action 

How can we reach the Future vision for Finnish songwriters and publishers 2021? This call for action is a guide to all songwriters, publishers and their support organizations for planning, directing and aiming their operations towards the vision.

1. Nurture talent

1.1 Support and develop music education

Challenge:
Sustainable growth demands a fertile ground for songwriting talent to develop. Finland needs (pop) music education of the highest standard and more music education in schools. The volume of competent songwriters in Finland needs to exceed the needs of the domestic market. 

Solution:
We need to lobby for music education: enough mandatory music in schools, free communal music education and creation-based teaching methods within the comprehensive school syllabus. We need to be involved in and support music schools of a high standard and higher education study programmes for pop music. We must support a culture of singing to and with children, performing arts in schools and kindergartens, and musical creativity. 

1.2 Discover and nurture talent

Challenge: 
Publishers and experienced writers have scarce resources for developing talent. We should take care of the next generation of songwriters by developing talent from early careers and honing the good to the excellent. A crucial part of songwriter development is the management of expectations. We can look at successful examples in junior league ice hockey and orchestral conductor programmes and learn from them.

Solution:
We need to develop mentor programs with incentive for aspiring talent to learn from the best. We could work with music schools for mentorship programs. We could develop and create discovery platforms, e.g. songwriting competitions to the Finnish market and encourage songwriting in English.

2. Fuel collaboration

2.1 Collaborate with artists

Challenge
Finland has few pop export acts, which leads to few possibilities on our market for international breakthroughs by songwriters. The Finnish songwriters’ brand needs to attract international performers towards Finnish songwriting talent. 

Solution:
We need to develop export artists in Finland and find developing artists from other markets and write their breakthrough songs. We need to strengthen communication with labels and ensure collaboration with Finnish artist exports. We need to expand and strengthen our networks and earn the trust of gatekeepers, international labels and publisher partners. 

2.2 Structure writer and publisher collaboration

Challenge
There is not enough collaboration between publishers in export projects. Many have more requests than they can deliver. Publishers need to share projects outside their own company’s talent and encourage writers to work beyond company borders. 

Solution:
We must communicate more and effectively between publishers to share projects. We should meet regularly, share knowledge and projects and work effectively to deliver requests from international markets. Writers should meet more often, collaborate freely and share networks and knowledge and help each other out. We should find ways to make writers meet in different niches within pop music for creative collaboration.

3. Do the spadework / Increase presence on target markets

Challenge:
A constant presence in key target markets increases chances of success significantly and builds networks exponentially. Building a name for a songwriter requires both relevant discography and the ability to jump at new opportunities.

Solution:
Writers and representatives need to travel and increase spent time on target markets to establish their name. We need to maintain existing support instruments and find new ways to minimise risk of investments towards endeavours such as setting up studios and offices on target markets. 

4. Break the golden cage

Challenge:
To make it on the big markets and break through globally, you have to be the best of the best. Still, some of Finland’s most competent songwriting talent make a good living on projects on the Finnish domestic market and are comfortable with success in Finland. It is the job of publishers to secure songwriters’ revenue and work opportunities, and securing income is easier on the domestic market. Where to find the motivation to choose uncertainty?

Solution
We need to motivate the talent to reach for success from the bigger international markets for growth. At the same time, publishing companies need to find investment to minimise the risk of international endeavours and support work that requires more efforts and perseverance. 
Publishers must find a balance that supports the writers’ income but know how and dare to prioritise hard on international projects at the right time.
To motivate songwriters, the sector needs to communicate more and better about all of the opportunities and past successes on international markets. We must make sure the national media highlights songwriters and their international success regularly. The possibilities for international success are much closer than you might think!

5. Develop a business culture

Challenge
There is little investment culture in publishing. Music publishers lack an ambitious big vision in business and a hunger for exponential growth. The existing business model is for the long run and does not enable fast growth. The sector needs to develop how to make the business attractive to investors. 

Solution
We need to foster the attitude of a winner and support new hungry companies to enter the sector. We need to get the existing companies investments for growth and to develop their mindsets towards refreshing their business model. We need to find and develop fast lanes for new companies that are looking for faster growth.