Musiikkialan barometri 2016

create15. 10. 2016

Riikka Hiltunen & Tuomas Ilmavirta
Musiikkialan barometri 2016
Music Finland – Tunnuslukuja ja tutkimuksia 12, syyskuu 2016, ISSN 2243-0210

Music Finland kartoitti yhdessä jäsenjärjestöjensä kanssa keväällä 2016 musiikkialan ammattilaisten käsityksiä alan tämänhetkisestä tilasta ja sen tulevaisuuden näkymistä. Tässä raportissa käydään läpi nyt ensimmäistä kertaa toteutetun musiikkitoimialan barometrikyselyn tuloksia.

Musiikkialan tilannenäkymiä ja ammattilaisten hiljaista tietoa ei ole aiemmin kartoitettu näin laajasti. Music Finlandin tutkimuksissa on aiemmin korostettu pääasiassa faktoihin pohjaavaa tietoa, kun taas barometrillä pyritään kartoittamaan ammattilaisten näkemyksiä ja tuntemuksia musiikkitoimialasta ja omasta toiminnastaan musiikkikentällä. Barometrissa tarkasteltavat teemat liittyvät musiikkialan talouteen, rakennemuutoksiin, kansainvälistymiseen sekä mediaympäristöön.

Musiikkialabarometrin on toteuttanut Music Finland yhteistyössä Elvis ry:n, Gramex ry:n, IndieCo ry:n, Musiikkituottajat IFPI Finlandin, Suomen Muusikkojen Liitto ry:n, Suomen Musiikkikustantajat ry:n, Suomen Säveltäjät ry:n ja Teoston kanssa.

Suomalainen musiikkitoimiala näyttäytyy barometrin tulosten valossa varsin yhtenäisenä. Eri genrejen edustajia ja eri tehtävissä työskenteleviä näyttäisivät koskettavan hieman eri kysymykset, mutta pääpiirteissään vastaajat näkevät tulevaisuuden varsin samansuuntaisesti.

PDF-julkaisu