Tutkimuksen uutisia 1/2020

create20. 05. 2020

Koronatilanteen aiheuttamat tulonmenetykset heijastuvat musiikkialalle laajasti

Koronavirustilanne vaikuttaa vuonna 2020 Suomen musiikkialan talouteen ja toimeentuloedellytyksiin dramaattisesti sekä kotimaan että kansainvälisen toiminnan osalta. Music Finland on seurannut tilannetta musiikkialalla Suomessa sekä musiikkiviennissä.
  • Musiikkialan tilannekuvan mukaan musiikkitapahtumien peruminen tarkoittaa musiikkialalle 127 miljoonan – 156 miljoonan euron tulonmenetyksiä, joista valtaosa kohdistuu elävän musiikin yksityissektorille. Kokonaisuudessaan musiikkialan arvo saattaa laskea lähes neljänneksellä. Lue Music Finlandin raportti Musiikkialan tilannekuva 2020 – koronatilanteen aiheuttamat tulonmenetykset heijastuvat musiikkialalle laajasti.
  • Music Finlandin maaliskuussa tekemien kyselyiden perusteella vaikutukset myös musiikkivientiin ovat vakavat. Huomattavia suoria tulonmenetyksiä tulee kansainvälisten kiertueiden ja konserttien peruuntumisesta, ja muillakin sektoreilla kansainvälinen toiminta on hidastunut huomattavasti. Lue vaikutuksista tarkemmin.
  • Opetus- ja kulttuuriministeriön huhtikuussa tekemä kysely kertoo osaltaan tulonhankinnan ja toiminnan laajasta estymisestä musiikkialalla. Music Finlandin aineistosta tekemän analyysin mukaan suuri osa vastaajista koki toimintansa vaarantuneen. Korvaavia tulonlähteitä on pyritty löytämään, mutta käytännössä tulojen saaminen esimerkiksi livestriimauksesta on vaikeaa. Myös epävarmuus tulevaisuudesta on suurta. Lue tarkemmin aiheesta.

Arvoverkostot auttavat hahmottamaan musiikkiviennin muutoksia

Music Finland on lähtenyt selvittämään musiikkiviennin arvoverkostoja ja ekosysteemeitä, tavoitteena koota osa-alue kerrallaan kuva siitä, millainen dynamiikka musiikkivientiä ja koko musiikkialaa tänä päivänä ohjaa.

Kaksi ensimmäistä artikkelia on nyt julkaistu. Tuomas Ilmavirran katsauksessa kartoitetaan, miten arvoverkoston käsite taipuu musiikkialalle. Riikka Hiltusen artikkelissa pureudutaan biisiviennin ekosysteemiin ja käydään läpi toimijaverkostoa luovan työn tekijöistä ja kustantajista artistin ja julkaisun kautta yleisön äärelle.

Tutkimuksia musiikkiviennin eurooppalaisesta yhteistyöstä sekä kotimaisesta tiedotuskeskustoiminnasta

Eurooppalaisten musiikkivientitoimistojen yhteenliittymä EMEE – European Music Exporters Exchange on julkaissut laajan tutkimuksen eurooppalaisesta musiikkiviennistä.  Raportissa esitellään eurooppalaisen musiikkiviennin lähtökohtia ja nykytilannetta sekä luodaan pohja yhteiselle eurooppalaiselle musiikkivientistrategialle. Lue lisää Music Finlandin sivuilta ja tutustu koko raporttiin Music Moves Europe – A European Music Export Strategy.  

Suomessa Kulttuuripolitiikan tutkimuskeskus Cupore puolestaan on kartoittanut suomalaisten taiteen tiedotuskeskusten toimintaa ja merkitystä, kohteena myös Music Finland. Tutustu raporttiin.

Tutustu myös Music Finlandin vuoden 2019 avainlukuihin ja toimintaan huhtikuussa ilmestyneessä vuosikertomuksessa.

Äänitemyynti kasvaa Suomessa viidettä vuotta peräkkäin

Musiikkituottajat – IFPI Finland ry julkaisi maaliskuussa tiedot vuoden 2019 äänitemyynnistä, ja tilaston mukaan äänitemyynti Suomessa on kasvanut edellisvuodesta 9,3 prosenttia. Kasvusuunta jatkuu nyt viidettä vuotta peräkkäin ja johtuu suoratoistopalveluiden suosion lisääntymisestä.

Maailmanlaajuisesti äänitemyynti kasvoi vuonna 2019 yhteensä 8,2 prosenttia. Kasvua oli erityisesti maksullisten suoratoistopalveluiden suosiossa. Markkina-alueista vahvimmin kasvoi Latinalainen Amerikka. Tutustu tarkemmin IFPIn  Global Music Reportiin.

Lue lisää äänitemyynnistä ja musiikin kuuntelusta:

Muita poimintoja