Elävän musiikin talous 2018

Keväällä 2018 perustettu musiikkitapahtumien ja niiden järjestäjien yhteenliittymä LiveFIN on toteuttanut Music Finlandin kanssa yhteistyössä kyselytutkimuksen suomalaisten tapahtumajärjestäjien taloudesta. 

Kyselyllä haluttiin tietoa tapahtumapaikkojen ja festivaalien tulo- ja kuluvirroista sekä työllistävästä vaikutuksesta. Vastauksia saatiin eri puolilta Suomea yhteensä 45 tapahtumajärjestäjältä.

Tulokset kertovat elävän musiikin kentän taloustilanteen suuresta kirjosta. Suurimmilla kyselyyn vastanneilla tapahtumajärjestäjillä on lähes neljän miljoonan euron liikevaihto, ja etenkin festivaalikentän isot toimijat työllistävät osa-aikaisesti tai kausiluonteisesti suuren määrän alihankkijoita, työntekijöitä ja vapaaehtoisia. Toisaalta noin kolmannes kyselyyn vastanneista tapahtumajärjestäjistä on hyvin pieniä, liikevaihdoltaan keskimäärin vain hiukan yli 50 000 euroa. Näiden välissä on joukko keskikokoisia toimijoita.

Myös tulo- ja kulurakenteet ovat suurilla ja pienillä toimijoilla erilaisia. Kaikille yhteistä on lipputulojen suuri merkitys toiminnan kulujen kattamiseksi, sen osuus tuloista on festivaaleilla yli 60 prosenttia ja muilla tapahtumajärjestäjilläkin noin 45 prosenttia.  Keskikokoisilla ja suurilla toimijoilla lisätuloja tuottaa ravintolatoiminta, kun taas hyvin pienille klubeille ja festivaaleille merkittävänä tulonlähteenä ovat toiminta-avustukset. Kuluista suurimpina erinä ovat esiintymispalkkiot, joihin festivaaleilla kuluu keskimäärin 40 prosenttia liikevaihdosta ja muilla tapahtumajärjestäjilläkin yli neljännes. Muita suuria kulueriä ovat festivaaleilla infra (22 prosenttia), ravintolamyynnin kulut, henkilöstö sekä toimintakulut.

Lue LiveFINin artikkeli kyselytutkimuksesta.

Tapahtumapaikkojen avainlukuja
Festivaalien avainlukuja