Aus Finnland 2015–2016 -hankkeen raportti

create23. 05. 2017

Vuosina 2015–2016 toteutettu Aus Finnland oli mittavin suomalaisen musiikin kansainvälistymishanke tähän mennessä. Sen vaikutuspiirissä oli koko suomalainen musiikkiala. Hankkeen aikana vientiyritysten liikevaihto kasvoi huomattavasti ja suomalainen musiikki näkyi ja kuului saksankielisessä Euroopassa (Saksa, Sveitsi ja Itävalta) niin radioissa kuin keikkapaikoilla.

Aus Finnland -kärkihankkeeseen osallistuneiden suomalaisten musiikkialan yritysten vientitulot saksankielisestä Euroopasta kasvoivat hankkeen aikana yli kaksinkertaisiksi. Samoin esimerkiksi Saksan radioissa soitettujen suomalaiskappaleiden määrä lähes kaksinkertaistui ja tekijänoikeuskorvaukset kohdealueelta kasvoivat vuositasolla yli 30 prosenttia. Suomalainen elävä musiikki tavoitti saksankielisessä Euroopassa vuosittain yli miljoona kuulijaa ja sen tekijöistä saatiin lukea Saksan mediassa hankkeen aikana yli 21 000 kertaa.

Aus Finnlandin vaikutuksia selvitettiin tilastojen sekä hankkeen osallistujille tehdyn kyselyn avulla. Myös kyselyn viesti vaikuttaa varsin selvältä: vientiyritykset pitivät hanketta  erittäin onnistuneena kontaktien kasvattajana ja vientitoiminnan vauhdittajana. Yritykset odottavat myös vientinsä saksankieliseen Eurooppaan kasvavan tulevaisuudessa.
GSA-alueen markkinoille esiteltiin hankkeen aikana yhteensä 203 artistia, säveltäjää, orkesteria tai musiikintekijää.

Lue Aus Finnland -hankeraportin PDF-julkaisu.