Tanssipaikat Suomessa 2013

create11. 03. 2014

Markku Laaksonen, Tanssipaikat Suomessa 2013
Music Finland – Tunnuslukuja ja tutkimuksia 6, maaliskuu 2014. ISSN 2243-0210.

Toimenpide-ehdotukset tanssipaikkakulttuurin säilyttämiseksi ja kehittämiseksi Suomessa

Tanssipaikalla tarkoitetaan tässä esityksessä sellaista rakennusta tai tilaa, jota käytetään säännöllisesti ja usein myös ensisijaisesti elävän musiikin esittämiseen ja sen tahdissa tanssimiseen. Tällaisia tiloja ovat esimerkiksi tanssilavat, tanssitalot ja tanssiliikuntapaikat. Tanssipaikkoja on Suomessa ympäri maan, osa niistä on pelkästään kesäkäytössä ja osa ympärivuotisessa käytössä. Tanssipaikkojen taustalta löytyy sekä yritys- että yhdistysmuotoista toimintaa. Nämä toimenpide-esitykset perustuvat sekä Vaahto-hankkeessa tehtyyn tanssipaikkaselvitykseen että alan ammattilaisten (muusikot ja tanssijärjestäjät) konsultointiin. Esitysten tarkoituksena on tukea ja kehittää ainutlaatuista tanssipaikkakulttuuriamme ja nostaa sen arvostusta muiden kulttuurin ja taiteen muotojen rinnalle.

1. Kulttuuri- ja liikuntasetelit hyväksyttäväksi maksuvälineeksi myös tanssipaikoille

Kulttuuri- ja liikuntasetelien tulee käydä maksuvälineenä kaikille elävää musiikkia tarjoaville paikoille mukaan lukien tanssipaikat.

2. Rahallisten tukien ohjaaminen tanssipaikkojen investointeihin

Tanssipaikkojen puitteet ja palvelut tulee saada paremmin vastaamaan nykyajan tarpeita. Näin voidaan lisätä tanssipaikkojen toiminnan monimuotoisuutta. Tanssipaikat tulee nostaa muiden kulttuurirakennusten rinnalle investointi- ja tukikohteina, ja tanssijärjestäjille tulee järjestää tiedotusta erilaisista tukimahdollisuuksista sekä valmennusta niiden hakemiseen.

3. Lupakäytäntöjen valtakunnallinen yhtenäistäminen

Lupakäytännöt ja järjestyksenvalvontavaatimukset vaihtelevat suuresti paikkakunnittain. Näitä tulee yhdenmukaistaa ja kohtuullistaa. On myös syytä selvittää, onko talkoolaisten ja työntekijöiden pakollisiin koulutuksiin erityisesti järjestyksenvalvontalupien ja hygieniapassien osalta mahdollista varata määrärahoja.

4. Koulutuksen ja kehityshankkeiden tukeminen

Uusien vetäjien ja vastuuhenkilöiden löytäminen tanssipaikoille on iso haaste. Myös vanhojen vetäjien tieto- ja taitotason päivittäminen on tärkeää. Tanssipaikkojen vastuuhenkilöille tulee järjestää säännöllistä koulutusta ajankohtaisista aiheista. Koulutuksen järjestämisessä tehdään yhteistyötä musiikki-,
kulttuuri- ja matkailualan keskeisten järjestöjen sekä ELY-keskusten ja poliisitoimen kesken.

5. Tiedotuksen kehittäminen ja tanssitaidon lisääminen

Etenkin nuoren yleisön tieto tanssipaikoista on vähäistä. Tansseissa käymisen imagoa voidaan muokata esimerkiksi tiiviimmällä yhteistyöllä median kanssa sekä kehittämällä nuorten tanssitaitoa esimerkiksi osana koulun liikuntakasvatusta. Selvitetään mahdollisuudet valtakunnallisen tanssitiedotus-portaalin perustamiseen, vertailukohtana Jazz Finland -sivusto.

6. Tanssipaikat matkailukohteeksi

Tanssipaikat ovat osa omaleimaista suomalaista kulttuuriamme. Selvitetään mahdollisuudet tanssipaikkavetoisten uusien matkailutuotteiden kehittämiseen, markkinointiin ja myyntiin esimerkiksi osana kulttuurimatkailun aluekoordinaatiohanketta.

7. Tanssipaikkojen välisen yhteistyön edistäminen

Kehitetään tanssipaikkojen välistä yhteistyötä luomalla tapoja yhteishankintoihin ja -markkinointiin sekä yhteisiin lipputuotteisiin alueen muiden palveluntarjoajien kanssa. 

Nämä toimenpide-esitykset ovat yhdessä laatineet Music Finland, Suomen Ohjelmatoimistot ja Agentit ry, Teosto ry ja Suomen Muusikkojen Liitto ry.

PDF-julkaisu