Kolme visiota 2020-luvulle

create10. 11. 2014

Kolme visiota 2020-luvulle. Taidemusiikin viennin visio 2020 -hankkeen loppuraportti.
Music Finland – Tunnuslukuja ja tutkimuksia 8, marraskuu 2014. ISSN 2243-0210.

"Kansainvälistyminen on taidemusiikin elinehto. Suomalaiselle musiikille pitää luoda uusi imago, jossa se näyttäytyy teknologian avulla aidosti globaalina, mielenkiintoisena ja lähestyttävänä.” – Esa-Pekka Salonen, kapellimestari, säveltäjä

Music Finland käynnisti syksyllä 2013 alan sisäisen keskustelun ja visiotyön suomalaisen klassisen musiikin ja nykymusiikin kansainvälistymisestä.  Hanke on rakentunut kolmesta workshopista, joissa taidemusiikkialan keskeiset toimijat ovat hahmotelleet alan trendejä ja toimintaympäristöä, tavoitetiloja sekä itse visioita. Music Finlandin yhteistyökumppanina visioprosessissa on Sibelius-Akatemia. Hanketta on ohjannut tiivis ohjausryhmä, johon kuuluvat Tuomas Auvinen, Jaakko Kuusisto, Heli Lampi, Henna Salmela ja Johan Tallgren. Hanketta on vetänyt Jari Muikku.

Hankkeen loppuraportti julkaistiin marraskuussa 2014. Julkaisun ytimessä ovat hankkeen aikana rakentuneet kolme visiota:

Olemme taidemusiikin mallimaa

Suomalainen taidemusiikkikenttä on kiinnostava esikuva muille maille. Vahva julkinen rahoitus varmistaa alan hyvinvoinnin, mutta rahoitus on monipuolistunut. Alalle on syntynyt uudenlaisia toimintatapoja, jotka mahdollistavat joustavuuden, nopean uusiutumisen ja innovaatiot. Musiikki on yksi luovan
talouden vetureista, ja sen tuomalla arvonlisäyksellä on kasvavaa taloudellista merkitystä. Taidemusiikilla on innostunut ja sitoutunut yleisö.

Alalle on syntynyt uusia osuuskuntia, kollektiiveja, yhdistyksiä ja yrityksiä. Uudet toimintatavat luovat työpaikkoja ja yritteliäisyyttä ja vahvistavat suomalaista hyvinvointia. Uusina rahoitusmuotoina hyödynnetään mm. joukkorahoitusta ja kasvatetaan yritysyhteistyötä. Taidemusiikin pariin on helppo löytää. Kiinnostavat konserttikokemukset ja monipuolistunut ohjelmatarjonta houkuttelevat myös uusia yleisöjä.

Olemme taidemusiikin kansainvälinen solmukohta

Olemme keskellä kansainvälistä ammattilais- ja rahoitusverkostoa ja toteutamme kansainvälisiä yhteistuotantoja. Vuorovaikutus ja taiteilijoiden liikkuvuus ruokkivat sisältöjen jatkuvaa uusiutumista ja dynaamisuutta. Huipputason koulutus tuo Suomeen opiskelijoita ja opettajia muista maista. Suomi on myös verkossa kansainvälisen tiedonvälityksen ja keskustelun solmukohta.

Maassamme toimii ulkomaisia alan huippuosaajia avainpaikoilla ja suomalaiset osaajat vaikuttavat tärkeissä tehtävissä ulkomailla. Tuotamme esimerkiksi taidemusiikkialan johtavaa verkkojulkaisua ja ylläpidämme niin alan ammattilaisia, instituutioita kuin yleisöäkin yhteen tuovia verkkopalveluita.

Viemme osaamista ja luovia ratkaisuja

Suomi kouluttaa taidemusiikin parhaat osaajat ja suomalainen musiikkikoulutus on konseptoitu vientituotteeksi. Uudet innovaatiot ja erityisesti taidemusiikkia hyödyntävät teknologiset sovellukset menestyvät kansainvälisillä markkinoilla. Perinteistä konserttikokemusta avartavista uusista ratkaisuista on tullut kansainvälisiä menestystuotteita.

Huippumuusikot ja -säveltäjät menestyvät kansainvälisellä kentällä monitaitoisuudellaan ja erityisosaamisellaan. Teknologisia mahdollisuuksia on hyödynnetty musiikin opettamisessa ja oppimisessa, peleissä, taiteidenvälisyydessä, terveys- ja hyvinvointipalveluissa sekä konserttikokemuksen syventämisessä. Korkealaatuinen tuotteistaminen näkyy esimerkiksi uudenlaisina, omaperäisinä konserttikokonaisuuksina, kuratoituina soittolistoina ja musiikkielämysten monimediaisena paketointina.

PDF-julkaisu