Suomalaisten musiikintekijöiden popkappaleet maailmalla

create17. 02. 2016

Riikka Hiltunen & Merja Hottinen, Helmikuu 2016
ISSN 2243-0210

Julkaisussa selvitetään popmusiikin teosviennin käsitettä sekä kootaan tietoa suomalaisten popmusiikintekijöiden teosvientimenestyksistä ja teosviennin käytännöistä 2000-luvulla. Popmusiikin teosviennillä tarkoitetaan selvityksessä suomalaisten musiikintekijöiden ulkomaisille esiintyjille tekemiä, julkaistuja kappaleita, joiden voidaan katsoa tuovan tuloja Suomeen.

Selvitykseen saatiin tietoja 297 ulkomailla julkaistusta kappaleesta, joiden tekijöinä on yhteensä 71 suomalaista musiikintekijää. Kasvun trendi julkaistujen kappaleiden määrässä vuosien 2006 ja 2015 välillä on selvä. Selvitys osoittaa tekijäjoukon olevan laaja, mutta suuren osan kappaleista lähteneen tiettyjen kärkitekijöiden käsistä.

Suomalaistekijöiden kappaleita on julkaistu kaikissa maanosissa, ja markkina-alueista korostuvat Eurooppa ja Aasia. Suomen ulkopuoliset maat, joissa on julkaistu eniten suomalaistekijöiden kappaleita, ovat Saksa, Yhdysvallat ja Japani.

PDF-julkaisu