Avainluvut ja kohokohdat

Sisällysluettelo

Music Finlandin vuotta 2020 väritti COVID-19-pandemia ja sitä seurannut musiikkialan kriisi. Pandemian myötä sekä siitä huolimatta myös uusia avauksia tehtiin ­– niihin kuuluivat esimerkiksi Showcase Scotland, digitaalinen showcase-tapahtuma Luminous Online, Vientiyrityshautomo sekä Musiikki & Median international day.

Avainlukuja 2020

Asiakaslukuja
Asiakasmäärät 2017–2020
Muita seurattavia avainlukuja
Asiakastyytyväisyys

Musiikkialan ja -viennin tuoreimpia avainlukuja

Musiikkiviennin arvo 2014–2019
Suomalaisen musiikkialan kokonaisarvo 2016–2020
Suomalaisen musiikkialan arvo 2020 koronaepidemian vaikutukset arvioiden

Kohokohtia 2020

Okra Playground soitti Showcase Scotlandissa keväällä 2020

Suomi sai näkyvyyttä Showcase Scotlandin kumppanimaana

Glasgow’ssa järjestettävä Showcase Scotland kutsui Suomen kumppanuusmaakseen vuonna 2020, joka oli samalla Showcase Scotlandin 20. juhlavuosi. Legendaarisen kaupunkifestivaalin Celtic Connectionsin yhteydessä vuosittain järjestettävä musiikkiammattilaisten verkostoitumis- ja myyntitapahtuma Showcase Scotland on yksi Iso-Britannian perinne- ja kansanmusiikkimarkkinoiden huipputapahtumista. Celtic Connectionsin lähes kolmiviikkoinen kansanmusiikin ja maailmanmusiikin kattaus oli kaikkien aikojen laajin: 300 konserttia ja tapahtumaa, joissa oli mukana yli 2000 esiintyjää eri puolilta maailmaa. Spotlight Finland -kumppanuuden suomalaisena päätoteuttajana ja tuotannosta vastaavana tahona toimi Music Finland ja se nosti fokukseen on Suomen ja suomalaisen kansanmusiikin huippuosaamisen.

Spotlight Finland -kokonaisuuteen valittiin avoimella haulla kuusi yhtyettä, jotka esiintyvät paitsi Showcase Scotlandin "Spotlight Finland Reception" -vastaanotolla, myös omissa konserteissaan Celtic Connectionsin ohjelmassa. Mukaan valitut yhtyeet olivat Frigg, Johanna Juhola Trio, Juuri & Juuri, Okra Playground, Sväng sekä Vildá.

Ammattilaistapahtuma toi paikalle vuosittain merkittäviä brittiläisiä ostajia, kuten festivaalien, konserttitalojen ja ammattilaistapahtumien edustajia, keskeisiä kansanmusiikkikentän keikkamyyjiä sekä mediaväkeä. Kumppanuus tarjosi suomalaisille kansanmusiikin ja maailmanmusiikin osaajille hienoja mahdollisuuksia ja näkyvyyttä.


Luminous Online avasi oven virtuaalisille showcase-tapahtumille

Koko alkuvuoden 2020 Music Finland suunnitteli intensiivisesti uudenlaista vientitapahtumaa pop- ja rock-asiakkailleen: Kuusamon Rukalla oli määrä järjestää 17.–19.4. Luminous Artist Festival LUMI, joka olisi esitellyt Suomen tämän hetken valovoimaisimmat vientiartistit. Music Finland oli tuomassa tapahtumaan joukon kansainvälisiä ammattilaisvieraita eri puolilta maailmaa.

Maaliskuun alkupuolella kuitenkin oli jo ilmiselvää, että tapahtuma pitää peruuttaa koronapandemian levitessä maailmalla. Samassa yhteydessä aloimme selvittää digitaalisia alustoja ja yhteistyökumppaneita Luminousin järjestämiseksi verkossa.

Kesäkuussa ensimmäinen virtuaalinen showcase-tapahtumamme oli suunniteltu ja päivämäärä lyöty kalenteriin juhannuksen jälkeiselle viikolle. Luminous Online järjestettiin 25.–26.6. virtuaalisena ohjelmakokonaisuutena, jonne saapui vieraita esimerkiksi Isosta-Britanniasta, Saksasta, Hollannista, Yhdysvalloista ja Ranskasta. Ohjelma koostui yhdeksästä lyhyestä showcase-keikasta, Martin Goldschmidtin keynote-haastatteluista, pienryhmäkeskusteluista ja virtuaalisesta verkostoitumisesta. Showcase-esiintyjiksi valikoituivat Jesse Markin, Pekko Käppi, Olivera, PK Keränen, O Samuli A, Louie Blue, Detalji, Tomi Saario ja Joensuu 1685. Heidän esiintymisensä kuvattiin GLivelab-klubilla. Tapahtuman juonsi reaaliaikaisesti podcast-juontajana ja sosiaalisen median vaikuttajana tunnettu graafikko Kasper Strömman.

Luminous Online otettiin vastaan innostuksella ja ilolla ja se muistetaan edelleen alan ammattilaisten keskuudessa erityisen viihdyttävänä sekä hyvin toteutettuna virtuaalisena showcase-tapahtumana.

Vientiyrityskiihdyttämö kasvatti tuoreiden yritysten osaamista

Maaliskuussa 2020 käynnistimme osaksi Fast Track -kasvuohjelmaa rakennetun vientiyrityskiihdyttämön. Ensi kertaa järjestetyssä kiihdyttämössä valmennettiin suomalaisia musiikkialan yrityksiä kansainvälisen toiminnan aloittamisessa sekä autettiin musiikki-innovaatioita tekevien yritysten matkaa kansainväliseksi liiketoiminnaksi.

Fast Track -vientiyrityskiihdyttämöön valittiin hakemusten pohjalta mukaan kuusi yritystä, jotka edustavat niin perinteistä musiikkiliiketoimintaa kuin musiikkiteknologian ja digitaalisiin innovaatioihin perustuvia palveluita: Family in Music, Hyperlive, Kieku, MusicUs, Music Fairy Tales ja Righ tSong Publishing. Lue lisää yrityksistä täältä. Yhteistyökumppaneina projektissa toimivat luovien alojen yrityshautomo Creve (Humanistinen Ammattikorkeakoulu), Taideyliopisto sekä Musiikki & Media.

Lentoon-valmennuspäivä elokuussa Korjaamon vintillä

Lentoon tarjosi valmennusta ja neuvoja taidemusiikkia esittäville muusikoille

Music Finlandin kiitelty Lentoon-kansainvälistymisvalmennus sai jatkoa syksyllä 2020, kun valmennus järjestettiin ensi kertaa yhteistyössä Muusikkojen liiton kanssa ja räätälöitynä taidemusiikkia esittäville muusikoille. Aiemmilla kerroilla (2013 ja 2017) Lentoon-valmennusten fokuksessa ovat olleet säveltäjät.

Lentoon antoi valmiuksia kansainvälisen uran ja verkostojen rakentamiseen sekä kehitti osallistujien viestintä- ja vuorovaikutustaitoja. Tällä kertaa Lentoon-työpajoja ohjasivat lähitapaamisissa musiikkialan ammattilaiset ja viestinnän ja vuorovaikutuksen asiantuntijat Suomesta. Pandemian vuoksi ulkomaalaisten ammattilaisten Martel Ollerenshaw’n ja John Harrisin kanssa sovitut valmennukset oli siirrettävä videotapaamisiksi, minkä lisäksi he tarjosivat myös henkilökohtaisen mentorointitunnin jokaiselle halukkaalle osallistujalle.

Kansainvälistymisvalmennus oli suunnattu klassista ja nykymusiikkia esittäville muusikoille, jotka tähtäävät kansainväliselle solistiuralle, joita valittiin mukaan kaikkiaan yhdeksän: Niina Keitel, Anna-Maaria Oramo, Lauri Porra, Aino Peltomaa, Jeni Packalen, Matias Häkkinen, Juulia Pölönen, Janne Valkeajoki ja Linda Suolahti. Lentoon-ohjelman puitteissa osallistujat saivat myös henkilökohtaista valmennusta ja neuvoja oman urapolkunsa ja kansainvälistymissuunnitelmansa laatimiseen Tiina Vihtkarin tai Minna Huuskosen tarjoaman mentoroinnin muodossa. Valmennus sai paljolti kiittävää palautetta osallistujilta, jotka kokivat sen vastanneen hyvin odotuksia.

Kuva: Julius Töyrylä

Kriisiolosuhteet muokkasivat Music Finlandin toimintaa

Koronapandemialla jo oli alusta lähtien dramaattiset vaikutukset koko Suomen musiikkialaan, ja se vaikutti merkittävästi myös Music Finlandin rooliin kentällä. Saimme ottaa näkyvän ja kuuluvan aseman alan kokoavana voimana: Maaliskuussa 2020 aloimme järjestelmällisesti keräämään tietoa poikkeusolojen vaikutuksesta musiikkisektorin tulonmenetyksiin. Näitä tilannekuva-nimellä kulkevia raportteja on tehtiin vuoden 2020 aikana huhtikuussa, elokuussa ja lokakuussa, ja niiden tekeminen jatkuu yhä vuoden 2021 puolella. Tutkimustietomme nousi tärkeään asemaan vaikuttamisen välineenä ja sen arvo nähtiin myös ministeriöissä, jotka kaipasivat luotettavaa musiikkialan tietoa yhden instanssin kokoamana.

Lisäksi kokosimme toimenpide-ehdotuksia valtiovallalle musiikkialan kriisin hoitamisesta sekä musiikkialan ehdotuksen kriisi- ja elvytyspaketiksi yhdessä jäsenjärjestöjemme kanssa. Tilannekuvasta sekä toimenpide-ehdotuksista viestittiin medialle, minkä myötä asia sai paljon medianäkyvyyttä lehdissä, radioissa ja televisiokanavilla. Music Finlandin toiminnanjohtaja Kaisa Rönkkö tapasi niin ministereitä, kansanedustajia ja muita poliittisia toimijoita kuin myös viranomaisia, valiokuntia ja työryhmiä. Pandemia-ajan tiedonkeruussa ja viestinnässä Music Finland toimi läheisessä yhteistyössä muun muassa LiveFIN:in, Kulta Ry:n ja Tapahtumateollisuuden kanssa.

Song Hotelin osallitujia Zoom-sovelluksen ikkunoissa.

Vientimatkat, verkostoituminen ja asiakastapahtumat siirtyivät verkkoon

Niin Music Finlandin omat asiakastapahtumat kuin alaa kokoavat verkostoitumiset ja erilaiset ajatus- ja työpajat piti Covid-19-pandemian alkaessa siirtää verkkoon. Vuoden aikana järjestimme joko omin voiminemme tai yhdessä eri partnerien kanssa lähes 30 erilaista verkon yli tarjottua tapahtumaa. Näiden joukossa oli esimerkiksi vientimatkoja Meksikoon, Berliiniin (kahdesti), Los Angelesiin sekä Lontooseen. Asiakkaamme kuulivat esimerkiksi Kiinan, Japanin, Venäjän ja Afrikan musiikkimarkkinoista tiekartta-verkkoseminaareissamme. Musiikki & Media -tapahtuman international day oli koko päivän kestävä verkkoseminaari. Infotunneillamme kerrottiin sosiaalisen median uusista tuulista sekä musiikkialan rahoitusmahdollisuksista.

Kolmessa Nordic Talks -sessioissa kesän aikana keskustelimme korona-ajan toiminnasta ja innovaatioista pohjoismaisten musiikkiyritysten kanssa. Kesäkuussa jazzin, folkin ja taidemusiikin ammattilaiset jakoivat ajatuksiaan samasta aiheesta ideatyöpajassa. Olimme mukana myös Global Music Match -projektissa, jossa kansan- ja maailmanmusiikin tekijät eri puolilta maailmaa tapasivat viikoittain kahdeksan viikon ajan. Myös jazz-toimijoille järjestettiin oma luentosarjansa verkossa. Omat sessionsa saivat myös biisinkirjoittajat, musiikkialan yrittäjät ja taidemusiikin viejät. Lisäksi aiemmilta vuosilta tuttu tapahtumamme, viennin perusteita tasaisin väliajoin esittelevä kansainvälistymisen ABC siirtyi luontevasti verkkoon.