Lentoon 2020 -kansainvälistymisvalmennus taidemusiikkia esittäville muusikoille

Music Finlandin kiitelty Lentoon-kansainvälistymisvalmennus saa jatkoa syksyllä 2020. Tällä kertaa valmennus järjestetään yhteistyössä Muusikkojen liiton kanssa ja on tarkoitettu taidemusiikkia esittäville muusikoille.

Lentoon antaa valmiuksia kansainvälisen uran ja verkostojen rakentamiseen sekä kehittää osallistujien viestintä- ja vuorovaikutustaitoja. Aikaisemmin Lentoon-kansainvälistymisvalmennus on järjestetty vuosina 2013 ja 2017 nykymusiikin ammattilaisille, jolloin suurin osa osallistujista on ollut säveltäjiä. Nyt ohjelma on räätälöity muusikoille.

Valmennuksen työskentelytapa on työpajamallinen. Työpajoja ohjaavat kokeneet musiikkialan ammattilaiset ja viestinnän ja vuorovaikutuksen asiantuntijat niin Suomesta kuin muualta Euroopasta. Työpajojen sisällöissä otetaan huomioon osallistujien kansainvälistymiseen liittyvät toiveet ja tarpeet. Covid-19 -tilanteesta riippuen Lentoon-valmennuskerrat toteutetaan joko virtuaalisesti tai ryhmätapaamisina Helsingissä.

Kenelle:

Syksyllä 2020 järjestettävä Lentoon-kansainvälistymisvalmennus on suunnattu klassista ja nykymusiikkia esittäville muusikoille, jotka tähtäävät kansainväliselle solistiuralle. Ohjelmaan osallistuvat asettavat itselleen uraansa liittyvän tavoitteen, joka voi olla esimerkiksi oman kansainvälistymissuunnitelman laatiminen, pääsy kansainvälisesti toimivan agentin edustukseen, tai kansainvälinen toiminta muilla tavoin. Valmennus soveltuu myös laulajille.

Valmennukseen valitaan maksimissaan 10–12 osallistujaa hakemuksen ja mahdollisen haastattelun perusteella. Valinnat tekee ohjelman valmentajista koostuva asiantuntijaryhmä.

Lentoon-ohjelmaan hakeminen:

Haku valmennukseen on päättynyt ja kaikille hakijoille on ilmoitettu valinnoista.

Poikkeusoloista johtuen Lentoon-kansainvälistymisvalmennus on tänä vuonna maksuton. Osallistujille tarjotaan ohjelmasisällöt sekä lounaat valmennuspäivinä.

Sisältö (muutokset mahdollisia):

 • Ti 25.8. Vuorovaikutus, viestintä ja oman osaamisen markkinointi
  Ensimmäisellä valmennuskerralla käydään läpi muusikon tärkeimpiä viestinnällisiä työkaluja sekä sitä, miten omaa erityisosaamista voi parhaiten tuoda esiin vahvasti kilpaillulla taidemusiikkikentällä. Samalla tutustutaan muihin Lentoon-osallistujiin ja harjoitellaan esiintymis- ja kohtaamistilanteissa tärkeitä vuorovaikutustaitoja Niina Nurmisen (ArtSense) opastuksella.
 • Ti 15.9. Neuvottelutaidot, sopiminen ja rahasta puhuminen
  Syyskuun tapaamisessa paneudutaan Lottaliina Pokkisen (Muusikkojen liitto) sekä Tiina Vihtkarin (Sublime Music Agency) johdolla neuvottelemiseen, ja keskustellaan muusikoille tärkeiden esiintymis- ja yhteistyösopimusten solmimisesta. Esittelemme myös kansainvälistymiseen tarkoitettuja tukia ja avustuksia, joita muusikot ja heidän edustajansa voivat hakea.
 • Ke 7.10. Oman urapolun rakentaminen, muusikon identiteetti ja muuttuvat roolit
  Lokakuussa vieraaksemme saapuu kaksi kokenutta musiikkialan ammattilaista maailmalta: nykymusiikin ja jazzin parissa tuottajana ja taustavaikuttajana pitkän uran tehnyt Martel Ollerenshaw (Arts & Parts) sekä säveltäjä John Harris, joka toimii mm. skotlantilaisen Red Note Ensemble -yhtyeen sekä New Music Dublin -festivaalin taiteellisena johtajana. Päivän aikana pohditaan muusikon uran rakentamista ja identiteettiä muutosten keskellä olevassa kansainvälisessä toimintaympäristössä.
 • Ti 10.11. Kansainväliset verkostot sekä agentin ja managerin merkitys muusikolle
  Managereilla ja agentuureilla on usein elintärkeä rooli muusikkojen kansainvälistymisessä. Marraskuun valmennuskerralla paneudutaan Minna Huuskosen (Minnamurra Music) valmennuksessa siihen, miten kansainvälisiä verkostoja luodaan, millaisen tiimin muusikko tarvitsee ympärilleen, ja miten yhteistyö agentin ja managerin kanssa saadaan toimimaan. Omasta urapolustaan, yhteistyökokemuksistaan ja rooleistaan taidemusiikin kentällä kertoo pianisti Paavali Jumppanen.

Valmennuskertojen päätyttyä Lentoon-osallistujat ovat etusijalla osallistumaan Music Finlandin järjestämälle virtuaaliselle verkostoitumismatkalle Berliiniin joulukuun alussa 2020. Verkossa toteutettavan kokonaisuuden ohjelma ilmoitetaan myöhemmin.