Kansainvälistyminen, vienninedistäminen ja nuotisto

Sisällysluettelo

Kansainvälistyminen ja vienninedistäminen

Vienninedistämistoimillamme tuetaan kotimaisten musiikkialan yritysten liiketoiminnan kasvua sekä pyritään nostamaan artistien ja tekijöiden näkyvyyttä tärkeimmillä vientimarkkinoilla. Koronapandemian vuoksi kansainväliset vienninedistämistapahtumat joko peruuntuivat tai siirtyivät käytännössä täysin verkkoon maaliskuun 2020 jälkeen. Sen lisäksi siirsimme myös omat asiakastapahtumamme verkkoalustoille.

Music Finlandin vienninedistämistoimenpiteitä rahoittivat kotimainen musiikkiala, työ- ja elinkeinoministeriö, opetus- ja kulttuuriministeriö, Musiikin edistämissäätiö sekä hankekohtaiset yhteistyökumppanit.

Antti Paalanen oli yksi Eurosonic 2020 -tapahtuman suomalaisesiintyjistä. Kuva Julius Töyrylä (Arctic Paradise World & Folk -tapahtumasta)

Kevään tullessa kansainväliset ammattilaistapahtumat peruuntuivat tai digitalisoituivat

Vuoden 2020 alussa osallistuimme vielä kansainvälisiin ammattilaistapahtumiin normaaliin tapaan: Tammikuussa kävimme by:Larmissa Oslossa sekä Eurosonic-tapahtumassa Hollannissa, jonka showcase-ohjelmassa kuultiin kuutta suomalaista esiintyjää. Neljän suomalaisen esiintyjän tähdittämä Folk Alliance International pidettiin Yhdysvalloissa ja Nordic Film Music Days Berliinissä niin ikään tammikuussa. Suomi oli tammi–helmikuun taitteessa Glasgow’ssa pidetyn Showcase Scotlandin kumppanimaa. Helmikuussa Lontoon Ja Ja Ja -klubi-illassa nähtiin yksi suomalainen showcase-artisti.

Maaliskuussa oli määrä tapahtua yksi Music Finlandin suurimmista ammattilaistapahtumahankkeista: yhdessä Business Finlandin kanssa järjestetty South by Southwestin showcase-ilta, johon oli buukattu seitsemän suomalaista vientiartistia. Vuoden 2020 South by Southwestista tuli kuitenkin maailmanlaajuisesti ensimmäinen koronapandemian vuoksi peruttu suuri musiikkitapahtuma.

Pian sen jälkeen peruuntui moni muukin kaavailtu ammattilaistapahtuma – näihin kuuluivat kevätkaudella esimerkiksi Jazzahead! ja Nordic Folk Alliance. Moni myös muuntui virtuaalitapahtumaksi verkkoon – vuoden aikana osallistuimme virtuaalisesti esimerkiksi Classical:NEXTiin toukokuussa ja Womex World Music Expoon lokakuussa.

Music & Media International Dayn tuotanto tehtiin toimitila Kampin Huipussa Helsingin keskustassa.

Musiikki & Mediaa niin Tampereella kuin verkossa

Musiikki & Media oli vuoden 2020 ammattilaistapahtumista niiden onnekkaiden joukossa, joita ei tarvinnut kokonaan peruuttaa. Lokakuun 8. päivänä Tampere-Talossa pidettiin rajatulle ammattilaisyleisölle poikkeuksellisesti yksipäiväinen Musiikki & Media -seminaari. Tulevaisuuteen tähtäävän tapahtuman otsikko oli "Matkalla uuteen" ja siellä kuultiin esimerkiksi Music Finlandin tuottama visiokeskustelu musiikkialan tulevaisuudesta ja sen kasvun mahdollisuuksista sekä esittely Music Finlandin uudesta strategiasta.

Marraskuussa Music Finland tuotti Musiikki & Median kumppanina kansainväliseen musiikkiteollisuuteen keskittyvän verkkoseminaaripäivän Music & Media 2020 International Day. 26.11. pidetyssä tapahtumassa kuultiin paneelikeskusteluja ja keynote -puheenvuoroja musiikkiviennin näkökulmasta ja verkostoiduttiin kansainvälisten vieraiden kanssa. Aiheina olivat muun muassa diversiteetti ja päätöksenteko, kansainvälisen menestyksen rakennuspalikat, sekä korona-ajan artistiura ja julkaisut. Puhujien joukossa olivat muiden muassa Keith Harris, Jesse Markin, Lxandra, Andrew Mellor, Dalia Stasevska, Noora Louhimo (Battle Beast) ja Robert Meijerink (Eurosonic).

Kuva: Julius Töyrylä

Vientimatkat siirtyivät verkkoon koronan sulkiessa rajat

Vuodelle 2020 oli suunniteltu lukuisia vientimatkoja, jotka piti yksi kerallaan perua matkustusrajoitusten tultua voimaan. Music Finland alkoi kuitenkin nopeasti suunnittelemaan, kuinka vientimatkoja voitaisi toteuttaa ilman varsinaista matkustamista. Ensimmäinen verkkototeutuksena tehty vientimatkamme oli yhteispohjoismainen Online Trade Mission Mexico toukokuussa.

Jatkoa seurasi syyskuussa, jolloin järjestimme klassisen musiikin verkostoitumismatkan Berliiniin. Marraskuun alkupuolella suuntasimme digitaalisesti Los Angelesiin sekä kaikille avoimien webinaarien että kahden pienryhmäohjelman (elokuvasäveltäjien vientiohjelma ja musiikin synkronointiin keskittynyt musiikkiyritysten vientiohjelma) voimin. Joulukuussa taidemusiikin toimijat kävivät virtuaalisella verkostoitumismatkalla Berliinissä ja brittimarkkinoille vievät yritykset Lontoon hybridivientimatkalla.

Kuva: Katri Naukkarinen

Hybridimallisilla kirjoitusleireillä hyödynnettiin uusinta teknologiaa

Pandemian myötä myös biisileirit piti miettiä täysin uusiksi. Syyskuussa järjestimme ensimmäisen niin kutsutun hybridileirimme Song Hotelin. Hybridityöskentely käytännössä tarkoitti tässä tapauksessa sitä, että suomalaiset lauluntekijät ja tuottajat (yhteensä 20) olivat samassa studiossa ja verkon yli yhteydessä kansainvälisiin kirjoittajiin (yhteensä 11) ulkomaille, mikä myös mahdollisti leirin aiempaa suuremman osallistujamäärän.

Konsultoimme kahta leirille osallistuvaa kirjoittajia verkon yli työskentelyyn soveltuvista työkaluista ja työskentelymuodoista. Online-leirin työkaluiksi valikoitiin Pibox, Audiomovers ja Zoom. Leiri päätettiin laajentaa kahteen pienempään leiriin koronatilanteen takia sekä siitä syystä, että hakijoiden joukossa oli niin paljon uusia, potentiaalisia tekijöitä sekä kustannusyhtiöitä.

Kun Song Hotelin suunnittelussa tehtiin hyvä pohjatyö, Joulukuussa niin ikään kahdessa osassa järjestetty A-pop Castle oli jo helpompi – käytimme leirillä samoja työkaluja ja metodeja. Leiri työllisti jälleen ennätysmäärän musiikintekijöitä: 23 kotimaista ja 17 kansainvälistä ammattilaista osallistui kappaleiden tekoon.

Palaute molemmista leireistä on ollut kaiken kaikkiaan hyvin positiivista ja monet kirjoittajat ovat sopeutuneet uuteen työskentelytapaan mutkattomasti.

Color Dolor -yhtye esiintyi vientiartistijalostamon showcasessa Tavastialla lokakuussa 2020. Kuva: Julius Töyrylä

Vientiartistijalostamon ensimmäinen vuosi eteni päätökseensä

Music Finlandin vuonna 2017 aloittama Fast Track -musiikkivientiohjelma laajeni syksyllä 2019 kasvuohjelmalla, jonka muodostaa kolme uutta palvelua: vientiartistijalostamo, vientistrategia ja keväällä 2020 alkanut vientiyrityskiihdyttämö. Mennyt vuosi olikin vientiartistijalostamon kannalta merkittävä. Kymmenen uraansa aloittavaa tai jo tekevää bändi- ja artistitulokasta sai vuoden aikana kuulla luentoja musiikkibisneksen ja kansainvälistymisen eri osa-alueista, kuten tiimin rakentamisesta, laki- ja sopimusasioista, artistibrändistä, eri vientimarkkina-alueista sekä mediasuhteiden ja sosiaalisen median parhaat käytännöitä. Lisäksi kukin osallistuja sai henkilökohtaisen mentorin, jonka kanssa oli tapaamisia vuoden mittaan.

Jalostamo huipentui koronatilanteesta huolimatta Helsingin Tavastia-klubilla järjestettyyn päätöskonserttiin, joka tarjosi osallistujille mahdollisuuden päästä kehittämään esiintymistaitojaan tulevaisuutta varten. Konsertti toteutettiin suljetuin ovin, mutta yleisönä toimi ammattilaisraati, joka tarjosi suoriutumisesta myös palautetta. Yhteistyökumppanina hankkeessa oli mukana Muusikkojen liitto.

Kuva: Julius Töyrylä

Fast Track -musiikkivientiohjelmaan valittiin seitsemän yritystä

Fast Track -musiikkivientiohjelmaan valittiin ohjelman neljäntenä vuonna seitsemän yhtiötä edustamiensa artistien ja yhtyeiden kansainvälisen uran vauhdittamiseksi: Elements Music Oy, Grey Beard Oy (Lost Society), Nordic Music Partners Oy, Oy Svart Musik Ab, Blue Buddha Management Ltd (Steve ’n’ Seagulls), Ranka Kustannus Oy ja Warner Music Finland Oy. Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamaa Fast Track -tukea myönnettiin näille yrityksille kaikkiaan 190 000 euron edestä.

Fast Track -musiikkivientiohjelma on kehitetty vuonna 2017 tukemaan merkittävien kansainvälisten läpimurtojen syntymistä. Ohjelmaan valittu hanke voi olla esimerkiksi suomalaisen artistin tai tekijän kansainvälistyminen tai jokin merkittävä strateginen vientipanostus, kuten avaus uusille markkinoille. Ohjelmaan valittavien yritysten tulee olla sitoutuneita vientitoimintaan ja niillä pitää olla taloudellisesti hyvät edellytykset toteuttaa hanke. Ohjelmaan valitaan hankkeita kerran vuodessa.

Lisäksi Fast Track -kasvuohjelman osaksi avattu vientistrategiat-ohjelma jatkui läpi vuoden. Vientistrategioita uudistettiin vuonna 2020 mahdollistamalla ohjelma myös laajempien vientistrategioiden toteuttamiselle.

.

Katso listaus kaikista tapahtumistamme vuonna 2020
Katso kaikki vuoden 2020 tuensaajat tästä

Music Finlandin nuotisto

Poikkeusvuosi 2020 näkyi myös Music Finlandin nuotistossa. Koronarajoitusten takia monien artistien ja orkesterien esityksiä jouduttiin perumaan tai siirtämään niitä verkkoon. Vähentynyt konserttitoiminta heijastui suoraan myös suomalaisten säveltäjien nuottien levityksen määrään.


Pandemian vaikutuksista huolimatta Music Finlandin säveltäjäasiakkaat, kustantajat ja musiikin esittäjät kotimaassa ja ulkomailla vierailivat ahkerasti suomalaisia säveltäjiä ja heidän musiikkiaan esittelevällä Composers and Repertoire -sivustolla (Core) sekä käyttivät nuotiston palveluja. Nuotistossa jatkettiin Coren kehittämistä sekä järjestettiin muun muassa nuottien verkkomyynnin alennuskampanjoita.

Music Finlandilla oli vuoden 2020 lopussa yhteensä 285 säveltäjäasiakasta, joista viisi oli hyväksytty asiakkaaksi kuluneen vuoden aikana. Nuotistoon toimitettiin vuonna 2020 yhteensä 436 uutta teosta, joista noin puolet (211) oli säveltäjäasiakkaiden Music Finlandin levitykseen lähettämiä teoksia ja puolet kustantajien nuotiston kokoelmiin lähettämiä näytepartituureja. Lisäksi säveltäjäsivustoa täydennettiin useilla kymmenillä linkeillä säveltäjistä kertoviin uutisiin ja artikkeleihin sekä heidän teostensa esitysten taltiointeihin.

Koronavuosi näkyi nuotiston myynti- ja vuokrausluvuissa 22 prosentin laskuna edellisvuoteen verrattuna. Vuoden 2020 aikana Music Finlandin nuotistosta myytiin 111 eri säveltäjän partituureja ja esitysmateriaaleja yhteensä 713 kappaletta. Laskusta huolimatta digitaalisten (pdf) nuottien myynti pysyi ennallaan, niiden osuuden kokonaismyynnistä noustessa 14 prosenttiin.

Myynnistä 26,5 prosenttia suuntautui ulkomaille. Eniten ulkomaantilauksia tuli Yhdysvalloista, Saksasta, Ranskasta, Ruotsista ja Virosta. Myydyimmät säveltäjänimet olivat Jukka Linkola, Jukka Tiensuu, Ahti Karjalainen, Robert Kajanus, Minna Leinonen, Helvi Leiviskä ja Tim Ferchen.

Orkesterimusiikin esitysmateriaaleja vuokrattiin yhteensä 23 eri esitykseen, mikä on selvästi vähemmän kuin edellisenä vuonna. Orkesterit joutuivat perumaan koronarajoitusten vuoksi suunniteltuja esityksiään ja palauttamaan jo tilaamiaan esitysmateriaaleja. Monissa orkestereissa ohjelmisto vaihtui pienille orkestereille ja kamariyhtyeille sävellettyyn musiikkiin. Orkestereille ja kustantajille valmistettiin edelleen kopiopalveluna useita partituureja ja esitysmateriaaleja heidän lähettämistään materiaaleista, mutta niidenkin määrä laski 35 % edellisvuodesta.

Vuoden 2020 aikana saatiin vihdoin päätökseen vuosituhannen alussa aloitettu Music Finlandin nuotiston vanhojen sävellysten digitointiprojekti. Tällä hetkellä Music Finlandin levityksessä on yli 13 000 kustantamatonta teosta, joiden kaikkein nuotit on tallennettu digitaaliseen muotoon, ja joista suuri osa on myös tilattavissa pdf-nuotteina. Tämän lisäksi nuotistolla on tiedot ja näytepartituurit yhtä monesta kustannetusta sävellyksestä.

Nuotiston tunnuslukuja 2020 (suluissa vuoden 2019 luvut)

 • Säveltäjäasiakkaita vuoden lopussa 285 (282), joista uusia asiakkaita 5
  • Uusia teoksia: 436 sävellystä (556) 112 säveltäjältä (137)
  • Näistä MF:n levitykseen (kustantamattomia) 211 sävellystä (277) 60 säveltäjältä (60)
  • Myytyjä partituureja ja esitysmateriaaleja 713 (913)
   Näistä diginuotteja 98 kpl, 14% (101 kpl, 11%)
  • Myynti- ja vuokraustapahtumia yhteensä 298 (429), joista ulkomaille 79 (104)
  • Nuottivuokratilauksia 22 (51), joista eri teoksia 21 (83)
   Näistä esityksiä 23 (89)

   Myydyimmät ja vuokratuimmat säveltäjät (kpl/eri teosta)

   • Jukka Linkola 28/13
   • Jukka Tiensuu 23/12
   • Ahti Karjalainen 21/17
   • Robert Kajanus 19/15
   • Minna Leinonen 19/11
   • Helvi Leiviskä 19/9
   • Tim Ferchen 18/9
   Nuotiston ulkomaanmyynti 2019