Fast Track -kasvuohjelma: Vientiyrityskiihdyttämö

Haluatko viedä yrityksesi kansainvälisille markkinoille? 

Maaliskuussa 2020 Music Finland käynnistää vientiyrityskiihdyttämön osana Fast Track -kasvuohjelmaa. 6–8 kuukauden mittaisena pilottihankkeena toteutettavassa kiihdyttämössä valmennetaan suomalaisia musiikkialan yrityksiä kansainvälisen toiminnan aloittamisessa sekä autetaan musiikki-innovaatioita tekevien yritysten matkaa kansainväliseksi liiketoiminnaksi. 

Mukaan voivat hakea kaikki yritykset, tiimit ja toimijat, joilla on musiikkialaan liittyvä bisnesidea. Kiihdyttämön sisällöt ovat osallistujille maksuttomia (mahdolliset matkakustannukset tulee osallistujan maksaa kuitenkin itse).

Vientiyrityskiihdyttämön tavoitteena on:

 • Rohkaista ja tukea kansainväliseen liiketoimintaan sekä kasvuun pyrkiviä suomalaisia musiikkialan yrityksiä ja ideoita
 • Vahvistaa uusia musiikkialan bisnesideoita tarjoamalla välineitä ja kontakteja yrityksen liiketoiminnan kehittämiseksi sekä kasvattamiseksi kansainvälisille markkinoille
 • Olla apuna kehittämässä uudenlaisia yhteistyömalleja sekä luoda ja vakiinnuttaa yhteistyötä perinteisen musiikkiliiketoiminnan, musiikkisisältöjen sekä musiikkiteknologian ja digitaalisten innovaatioiden välillä
 • Tukea musiikkialan yrittäjyyttä niin perinteisemmillä musiikkiliiketoiminnan alueella kuin start up -kentällä   

Haemme:

 • Tekijöitä ja tiimejä, jotka ovat valmiita jatkokehittämään ideaansa
 • Yrittäjiä tai toimijoita, jotka edustavat musiikkiviennin perinteisiä toimintamalleja; perusteilla olevia tai kansainvälistymistä suunnittelevia välittävän portaan yrityksiä
 • Start up -yrityksiä ja innovaatioita musiikin alalta (esimerkiksi musiikkiteknologia, musiikkikasvatus ja musiikin alan palveluliiketoiminta)   

Voit hakea mukaan missä tahansa ideasi tai yrityksesi kehittämisvaiheessa.  

Tarjoamme:

 • Räätälöityä apua yrityksen tavoitteen saavuttamiseksi
 • International Creative Business Basics -opintojakson Taideyliopiston täydennyskoulutuskeskuksessa
 • yhteisiä työpajoja (esimerkiksi aiheista kuten yritysidentiteetti, brändiliiketoiminta, lisenssibisnes, markkinan tunnistaminen ja rahoitus) 
 • välineitä ja kontakteja yrityksen liiketoiminnan kehittämiseksi ja kasvattamiseksi kansainvälisille markkinoille
 • henkilökohtaista valmennusta, mentorointia ja virtuaalineuvontaa tarpeiden mukaan
 • mahdollisuuden oman yrityksen tai yritysidean pitchaamiseen Musiikki & Media -tapahtumassa    

Hae mukaan!

Lähetä tämän sivun kautta vapaamuotoinen ja tiivis esittely yrityksestäsi tai ideastasi 16.2. mennessä. Esittely voi olla muodoltaan esimerkiksi videopitch (korkeintaan 5 minuuttia), powerpoint-esitys (korkeintaan 5 sivua) tai muu haluamasi formaatti. Vastaa seuraaviin kysymyksiin koskien yritystäsi tai ideaasi.   

 1. Missä olet nyt? (Kuvaa ideasi tai liiketoimintasi nykytila)
 2. Millainen visio sinulla on yrityksestäsi? (Missä yrityksesi on vaikkapa vuoden tai viiden vuoden päästä? Millaisella markkinalla toimit? Millaista liikevaihtoa tavoittelet?)
 3. Miksi haluat mukaan Fast Track -vientiyrityskiihdyttämöön? Mitkä ovat keskeisimmät haasteesi eteenpäin pääsemisessä? (yrittäjänä / liiketoiminnan kannalta / tiimin kannalta)   

 Liitä mukaan yhteyshenkilön nimi, puhelinnumero ja sähköposti.   

Valinnat:

Valinnat vientiyrityskiihdyttämön osallistujista tekee Music Finland yhdessä yhteistyökumppaneiden ja riippumattomien asiantuntijoiden kanssa. Olemme suoraan yhteydessä valittuihin hakijoihin. Tarvittaessa tehdään haastattelukierros.

Tarkka aikataulu vientiyrityskiihdyttämön päivämääristä tiedotetaan valituille yrityksille suoraan. Tässä vaiheessa olennaisia päiviä ovat:

 • Kick-off -tilaisuus 24.3.
 • Creative Business Management Basics joka keskiviikko 25.03.–15.4.2020 kello 17.00–20.15 
 • Musiikki & Media Tampereella 8.–9.10.

Fast Track -vientiyrityskiihdyttämö on osa Fast Track -kasvuohjelmaa ja se toteutaan opetus- ja kulttuuriministeriön tuella. Yhteistyökumppaneina hankkeessa ovat luovien alojen yrityshautomo Creve (Humanistinen Ammattikorkeakoulu), Taideyliopisto sekä Musiikki & Media.