Kansainvälistyminen, vienninedistäminen ja nuotisto

Sisällysluettelo

Kansainvälistyminen ja vienninedistäminen

Vienninedistämistoimillamme tuetaan kotimaisten musiikkialan yritysten liiketoiminnan kasvua sekä pyritään nostamaan artistien ja tekijöiden näkyvyyttä tärkeimmillä vientimarkkinoilla. Koronapandemian aiheuttamat tapahtuma-alan poikkeusolot päättyivät pitkälti vuoden 2022 aikana, ja myös Music Finlandin toiminta palasi monella tapaa entiselleen.

Music Finlandin vienninedistämistoimenpiteitä rahoittivat kotimainen musiikkiala, työ- ja elinkeinoministeriö, opetus- ja kulttuuriministeriö, Musiikin edistämissäätiö sekä hankekohtaiset yhteistyökumppanit.

Kitaristi Petri Kumela esiintyi Classical:Next-taphtumassa 2022. Kuva: Teemu Fiilin

Kansainväliset ammattilaistapahtumat palaavat lähes kahden vuoden tauolta

Keväästä 2020 lähtien pääasiassa peruutetut tai digitaalisina järjestetyt kansainväliset ammattilaistapahtumat alkoivat aueta fyysisessä muodossa syksyllä 2021. Vuonna 2022 kansainvälisen ammattilaistapahtuma-alan voidaan katsoa palanneen jo pitkälti aikaisempaan.

Huhtikuun 20.–24. päivinä osallistuimme Nordic Folk Allianceen, pohjoismaisten vientitoimistojen yhteistuotantoon, jonka tavoitteena on kehittää ja vahvistaa pohjoismaista yhteistyötä kansan- ja maailmanmusiikissa. Nordic Folk Alliancen showcase-ohjelmassa esiintyivät Suomesta Frigg, Pauanne, Désiréé Saarela-Portin sekä La Riippa Group. Suomalaisdelegaatteja tapahtumaan osallistui yhdeksän.

Niin ikään huhtikuussa osallistuimme Bremenissä, Saksassa järjestettävään Jazzahead!-tapahtumaan, jazzkentän ammattilaisten tärkeimpään kansainväliseen messutapahtumaan ja showcase-festivaaliin, jossa kohtaavat jazzkentän myyjät, ostajat ja mediavaikuttajat. Music Finland toi tapahtumaan mukanaan 16 suomalaisen jazztoimijan kokoisen delegaation. Messupalvelujen lisäksi tapahtumassa järjestettiin asiakkaille erilaisia verkostoitumistilaisuuksia.

Toukokuun 17.–20. Saksan Hannoverissa järjestetty Classical:Next on taidemusiikin keskeinen eurooppalainen yhteistyöfoorumi, joka pitää sisällään ammattilaismessut, showcase-esityksiä, paneelikeskusteluja ja seminaareja. Tapahtumassa on läsnä kansainvälisiä klassisen musiikin toimijoita, kuten tuottajia, kustantajia, orkestereita ja levy-yhtiöitä. Tapahtuma kokoaa vuosittain yli 1200 kansainvälistä delegaattia. Music Finlandin tuottamalla messuosastolla oli tällä kertaa mukana 11 suomalaisosallistujaa. Tapahtuman showcase- ohjelmassa esiintyi kitaristi Petri Kumela.

Syksyllä osallistuimme Roots ’n Synciin, pohjoismaiseen hankkeeseen, joka lisää kansanmusiikin ja maailmanmusiikin toimijoiden osaamista ja verkostoja liittyen musiikin synkronointiin elokuviin, mainoksiin ja peleihin. Roots & Sync -minikonferenssi järjestettiin Aalborgissa, Tanskassa 28.–29.9. Tapahtuman ohjelmassa oli työpajoja, keskusteluita, mentorointia sekä mahdollisuus esitellä omaa musiikkia music supervisoreille sekä agenteille. Suomesta mukana oli yksi osallistuja.

Pohjoismaiset musiikkipäivät järjestettiin Islannissa lokakuussa. Music Finland osallistui tapahtumaan ja oli mukana suunnittelemassa, miten pohjoismaiset musiikkivientitoimistot voisivat tulevina vuosina toimia yhteistyössä säveltäjäjärjestöjen kanssa tapahtuman kehittämiseksi.

Kansan- ja maailmanmusiikin merkittävin kansainvälinen ammattilaistapahtuma ja showcase-festivaali WOMEX World Music Expo järjestettiin Portugalin Lissabonissa 19.–23.10.2022. Tapahtumassa oli suomalaisia osallistujia ennätysmäärä, kaikkiaan 39 delegaattia. Music Finland tuotti Womexiin messuosaston, joka palveli sekä suomalaisia osallistujia että kansainvälisiä kontakteja. Music Finland järjesti asiakkailleen myös kolme verkostoitumistilaisuutta sekä jakoi aktiivisesti tietoa suomalaisesta musiikista. Tapahtuman yhteydessä lanseerattiin pohjoismaisten vientitoimistojen yhteinen Nordic Folk Alliance 2023 -konferenssi.

Marraskuussa järjestimme Iceland Airwaves -tapahtumassa showcase-illan, jossa esiintyivät suomalaisartistit Antti Paalanen ja Elia Lombardini. Showcase onnistui poikkeuksellisen hyvin, ja tätä mallia kannattaa toteuttaa myös jatkossa. Iceland Airwavesiin osallistui kahden suomalaisartistin lisäksi kolme suomalaista yritystä.

Robin Packalen esiintymässä virtuaalitila Motel Finlandian lavalla

Virtuaaliset tapahtumat ja alustat

Myös virtuaalitapahtumia nähtiin vielä vuoden 2022 aikana: esimerkiksi helmikuun 2.–4. päivä kansan- ja maailmanmusiikkitapahtuma Showcase Scotland järjestettiin virtuaalisena. Music Finland oli mukana vuonna 2020 toteutetun maayhteistyökumppanuuden tiimoilta – tällä kertaa ns. ”the year after” -kumppanuuden muodossa.

Syyskaudella toteutettiin jo kolmatta kertaa kansan- ja maailmanmusiikkikentän artisteille suunnattu maailmanlaajuinen virtuaalihanke Global Music Match. Music Finland on hankkeessa kumppanina yhdessä kansainvälisten musiikkivientiorganisaatioiden kanssa. Global Music Match on verkosto, joka kehittää sosiaalisen median taitoja ja vuorovaikutusta sekä yhdistää muusikoita eri puolilta maailmaa. Suomesta hankkeeseen osallistui kaksi maailmanmusiikin yhtyettä.

Motel Finlandia, Music Finlandin virtuaalinen promootioalusta vientiartisteille kehitettiin osana musiikkialan kasvustrategia -hanketta yhdessä suomalaisen Arilyn Oyn kanssa. Maaliskuussa 2022 lanseerattua alustaa hyödynnettiin vientitapahtumien kuten SXSW, Westway Lab, WOMEX ja BIME Pro yhteydessä.

Tuotimme VR-sisältöjä Motel Finlandiaa varten yhdessä asiakasyritystemme ja artistien kanssa syksyllä 2022. Samoja sisältöjä hyödynnettiin myös Decentraland Metaverse Music Festival -tapahtumassa

11.–14.11., jonka yhteydessä Music Finland vei ensimmäistä kertaa artisteja esiintymään metaversumiin. Motel Finlandiassa on nähty artisteja kuten Antti Paalanen, Cyan Kicks, Maija Kauhanen, Hevisaurus, Robin Packalen ja Handshaking. Lue lisää digitaalisista hankkeistamme.

Kuva: Lauri Hannus

Vientimatkoja eri genreille ja asiakasryhmille

Vuoden ensimmäinen vientimatka oli maaliskuussa toteutettu NOMEX-yhteistyö, pohjoismaisille musiikkimanagereille suunnattu vientimatka ja verkostoitumisohjelma 29.–31.3. Los Angelesiin Yhdysvaltoihin Vientimatka koostui osallistujille räätälöidyistä yritysvierailuista, paneelikeskusteluista, pyöreän pöydän keskusteluista managereiden kesken sekä verkostoitumistilaisuuksista. Osallistujat pääsivät tutustumaan syvemmin Yhdysvaltain musiikki- ja viihdemarkkinaan sekä kuulemaan vinkkejä maahantuloon, viisumeihin ja verotukseen liittyen, sekä verkostoitumaan paikallisten managereiden, music supervisoreiden ja muiden paikallisten ammattilaisten kanssa. Matkalle osallistui kolme suomalaista yritystä, joista mukana oli yhteensä neljä ammattilaista.

Myös toukokuussa suunnattiin USA:aan, kun Music Finland järjesti ensimmäistä kertaa kustantajille suunnatun vientimatkan Nashvilleen Music Biz -tapahtuman yhteydessä 9.–12.5. Vientimatka koostui osallistujille räätälöidyistä yritysvierailuista, paneelikeskusteluista, pyöreän pöydän keskusteluista managereiden kesken sekä verkostoitumistilaisuuksista. Vientimatka on synnyttänyt konkreettisia tuloksia ja yhteistyötä suomalaisten ja yhdysvaltalaisten toimijoiden välille. Kustantajia ja kirjoittajia Nashvillesta on vieraillut Suomessa syksyn 2022 aikana, osallistunut Music Finlandin biisileireille ja asiakasyrityksemme ovat itsenäisesti käynnistäneet yhteistyötä vientimatkalla tavattujen toimijoiden kanssa. Syntyneet tulokset on huomattu myös Suomen ulkopuolella. Suomalaisdelegaatteja matkalle osallistui viisi. ​

Saksan musiikkimarkkina on yksi Music Finlandin avainmarkkinoista, joissa pyritään olemaan säännöllisesti läsnä. Niin ikään toukokuussa tehty Trade Mission Deutschland -vientimatka toteutettiin kokeneille vientiyrityksille, jotka jo tekevät vientiä saksankieliseen Eurooppaan. Matka suuntautui Hampuriin ja Berliiniin, joissa kussakin vietettiin yksi päivä tapaamisissa. Molempina päivinä järjestettiin kaksi pyöreän pöydän keskustelua paikallisten toimijoiden kanssa, jotka kutsuttiin paikalle paikallisen pr-toimiston kautta. Osallistujayritykset saivat myös suoraa konsultointia paikalliselta musiikkibisnekseen erikoistuneelta konsultilta, minkä lisäksi yrityksille järjestettiin yksittäisiä tapaamisia paikallisten toimijoiden kanssa. Vientimatkan lisäksi osallistuimme Reeperbahn Festivaliin, joka on yksi Euroopan keskeisimmistä alan tapahtumissa. Järjestimme tapahtumassa verkostoitumisbrunssin. Matkalle osallistui viisi suomalaisyritystä, ja Reeperbahn Festival -osuuteen näiden lisäksi vielä kolme muuta suomalaisyritystä.

Toukokuun puolivälissä Music Finland järjesti myös taidemusiikin toimijoille verkostoitumismatkan, joka suuntautui Berliiniin. Matkalle osallistui sekä yksittäisiä taiteilijoita että orkesterien ja yhtyeiden edustajia, kaikkiaan seitsemän osallistujaa. Berliinissä tavattiin konserttitoimistojen, agentuurien, festivaalien, median ja pr-toimistojen edustajia.

Osana Espanjan markkinan avaamiseen liittyviä toimenpiteitä Music Finland toteutti kesäkuussa vientimatkan Espanjaan Barcelonassa pidettävän Primavera Pron yhteydessä. Matkalle osallistui viisi suomalaisyritystä.

Koska musiikkimarkkina Iso-Britanniassa on yksi keskeisimmistä vientimarkkinoista, Music Finland järjestää vuosittain UK Trade Mission -vientimatkoja. Viime vuoden matkoilla sovellettiin räätälöidympää palvelumallia, jossa osallistujamäärä oli aiempaa pienempi (4 yritystä), mutta kaikki matkalle valitut yhtiöt olivat kokeneita viejiä. Ensimmäinen matka järjestettiin toukokuussa The Great Escape -tapahtuman yhteydessä ja toinen marraskuussa. Matkojen tavoitteena oli avata osallistujayrityksille konkreettisia uusia vientiväyliä ja kasvattaa heidän verkostoaan laadukkailla kontakteilla, ja tässä myös onnistuttiin. Kumpaankin UK Trade Mission -vientimatkaan osallistui seitsemän yritystä.

Lokakuussa veimme suomalaisia yrityksiä ensimmäistä kertaa BIME Pro -tapahtumaan Bilbaossa 26.–29.10. ja järjestimme yrityksille verkostoitumisohjelman. BIME Pro on Espanjan tärkeimpiä ammattilaistapahtumia ja tärkein linkki pohjoismaissa Etelä-Amerikan nouseville markkinoille. Matkaan osallistui kaksi suomalaista yritystä.

International Music Business Masterclassin osallistujat vuonna 2022. Kuva: Teemu Fiilin

International Music Business Masterclass kasvatti väliportaan osaamista

Syksyllä 2022 käynnistyi uusi valmennus- ja mentorointiohjelma International Music Business Masterclass, joka on räätälöity tuoreille kansainvälisistä markkinoista kiinnostuneille musiikkialan ammattilaisille. Syyskuussa alkaneessa puolivuotisessa ohjelmassa on mukana kymmenen kansainvälisen urapolun alussa olevaa toimijaa.

International Music Business Masterclassissa perehdytään kuukausittain kansainvälisen musiikkibisneksen keskeisiin aihealueisiin verkostoitumistapahtumien, keskustelujen, seminaarien ja webinaarien muodossa. Lisäksi kukin osallistuja saa kansainvälisillä markkinoilla toimivan mentorin. Valmennusohjelma jatkuu alkukevääseen 2023 saakka.

Ohjelman keskeisiä teemoja ovat kansainväliset verkostot, musiikkialan rakenteet, toimijat ja yritystoiminta sekä tulevaisuuden näkymät ja trendit. Lähitapaamisten ohella ohjelmaan kuului osallistuminen syksyn Music x Mediaan sekä lisäksi toiseen kansainväliseen musiikkialan ammattilaistapahtumaan keväällä 2023.

Kuva: Katariina Salmi

Biisinkirjoitusleirit tapahtuivat pääosin lähitapaamisina

Vuoden 2022 aikana Music Finland järjesti yhtä poikkeusta lukuun ottamatta kaikki biisileirinsä täysin fyysisinä. Vuosi lähti käyntiin maaliskuussa järjestetyllä ensimmäisellä fokusoidulla kirjoitusleirillä, Rock Song Hotelilla, joka oli suunnattu rock-estetiikan (esimerkiksi punk, metalli, indie rock jne.) hallitseville eurooppalaisille kirjoittajille ja artisteille. Rock Song Hotelin yhteydessä suomalaisille osallistujille järjestettiin myös osaamisen kasvattamiseen liittyvä seminaari, joka keskittyi rock-viennin erityispiirteisiin ja alan trendeihin.

Joulukuussa järjestettiin toinen fokusoitu kirjoitusleiri Hip Hop Hotel, joka on sisartapahtuma Music Finlandin jo vakiintuneelle Song Hotel -leirille. Hip Hop Hotel onnistui tarjoamaan mahdollisuuden kehittyä kansainvälisten co-write-sessioiden tekemisessä ja rakentaa verkostoja ulkomaille. Molemmat leirit järjestettiin Suomenlinnan studiossa ja ne oli suunnattu ennen kaikkea kansainvälistä uraansa aloitteleville suomalaisille kirjoittajille ja artisteille.

Jo perinteikkääksi muodostunut Aasian markkinoihin suuntautunut co-write-leiri A-Pop Castle järjestettiin virtuaalisessa muodossa. Elokuussa 2022 järjestetty A-Pop Castle Online valmisteli vuodelle 2023 kaavailtua leiriä, joka on suunniteltu järjestettävän kutsumalla vieraat työskentelemään Suomeen. A-Pop Castle Online kokosi suomalaisia lauluntekijöitä ja heidän edustajiaan yhteen aasialaisten kollegojensa kanssa kirjoittamaan hittejä Aasian musiikkimarkkinoille. Leirillä oli mukana peräti 34 aasialaista kirjoittajaa tai artistia ja 17 suomalaista kirjoittajaa. Lisäksi Music Finland kutsui virtuaalileirille levy-yhtiöiden edustajia, managereja ja kustantajia Japanista, Etelä-Koreasta ja Kiinasta. Leirillä kirjoitettiin K-Popia, J-Popia ja C-Popia Korean, Japanin ja Kiinan markkinoille.

Syksyn isoin kansainvälinen biisileiri on noin joka toinen vuosi järjestettävä Song Castle, joka on yksi Pohjoismaiden tunnetuimmista kirjoitusleireistä.  Vuonna 2022 Song Castle keskittyi ensisijaisesti Euroopan markkinoihin, Yhdysvaltojen verkostoa unohtamatta. Leirillä oli mukana 9 kansainvälistä ja 16 suomalaista kirjoittajaa. Lisäksi mukana oli bisnesvieraita, joille järjestettiin verkostoitumisohjelmaa Helsingissä.

Kuva: Julius Töyrylä


Northern Connection -taidemusiikkihankkeen valmistelu käynnistyi

Music Finland käynnisti vuoden aikana uuden, pohjoisen alueen nykymusiikkiyhteistyötä vahvistavan Northern Connection -hankkeen. Hanke tuo yhteen suomalaiset, norjalaiset ja skotlantilaiset taidemusiikin ammattilaiset, ja se rakentuu kestävän kehityksen ja ekologisen ajattelun periaatteille.

Hankkeen myötä säveltäjät saavat naapurimaista uusia tilauksia, ensemblet uutta musiikkia ohjelmistoonsa ja festivaalit uutta ohjelmaa, kestävällä ja taloudellisesti järkevällä tavalla. Teosten elinkaari on pidempi ja ensemblet vierailevat yhteistyöfestivaaleilla ympäristön kannalta kestävämmillä tavoilla.

Hankkeen kumppanit pilottivaiheessa 2022–2024 ovat Suomesta Musica nova Helsinki ja Defunensemble, Norjasta Music Norway, Ultima festival ja Ensemble Temporum sekä Skotlannista Scottish Music Centre, Sound festival ja Red Note Ensemble. Music Finland toimii hankkeen pääkoordinaattorina.

Alkuvuonna hanketta suunniteltiin yhteistyökumppaneiden verkkotapaamisissa ja jo kesäkuussa avattiin Suomessa ja Skotlannissa avoin säveltäjähaku. Avoimen haun kautta mukaan valittiin säveltäjät Lauri Supponen Suomesta ja Lisa Robertson Skotlannista. Norjassa haku toteutettiin syksyllä ja Norjaa edustamaan valittiin Tine Surel Lange. Tilaussävellykset esitetään vuoden 2023 aikana yhteistyöfestivaaleilla. Hankkeen pilottivaihe jatkuu vuoteen 2024 saakka, minkä jälkeen hanke laajenee uusiin yhteistyömaihin. Joulukuussa teimme hankkeelle omat verkkosivut, jotka löytyvät osoitteesta northernconnection.net.

Kuva: Miikka Varila

Tampereen Music x Mediassa ennätysmäärä vieraita

Vuonna 2022 Music x Media järjestettiin ensimmäistä kertaa nelipäiväisenä tapahtumana. Music Finland tuotti Tampereella 28.9.–1.10. pidetyn tapahtuman kansainvälisen ohjelman ja toi paikalle vaikuttavan 54 kansainvälisen musiikkialan ammattilaisen delegaation. Lisäksi mukana oli kahdeksan virtuaalista vierasta. Kansainvälisen ohjelmakokonaisuuden teemoja olivat mm. ilmastonmuutos ja sen vaikutusten huomioiminen musiikkiteollisuuden eri osa-alueilla, metadataan ja tekijänoikeuksiin liittyvien haasteiden ja mahdollisuuksien arvioimista, vientiä hidastavan ”kultainen häkki” -ilmiön pohtimista sekä elokuva- ja pelimusiikin synkronointiin liittyvien prosessien avaamista.

Kansainvälisiä puhujia tapahtumassa olivat mm. Andrew Melchior (The Mill), Brian Hetherman (Cerberus Artist Management), Catherine Lefebvre (Art Music Denmark), Goran Obad (Ohlogy), James Barker, (Mystic Sons), Linda Portnoff (Tangy MArket), Oskar Strajn (Eurosonic), Paul Hanly (The Orchard), Robby Towns (Goodcopbadcop), Rupert Hollier (Atlantic Screen), Sindri Astmarsson (Iceland Airwaves), Teri Nelson Carpenter (Reel Muzik Werks), Pamela Lewis-Rudden (Plutonic Music Group), Paul Spraggon (SSB), Kai Jarre (Live Station) ja Connie Edwards (We are Golden).

Music Finland järjesti tapahtumassa myös verkostoitumistilaisuuden sekä neljä työpajaa suomalaisille kansainvälistymiseen tähtääville toimijoille. Erityisesti musiikin synkronointiin tähtäävät Get Synced! ja Score! -työpajat olivat onnistuneita ja edesauttoivat kansainvälistä yhteistyötä. Lisäksi järjestimme myös International Music Business Masterclass -kurssille osallistujille ohjelmakokonaisuuden osana Music x Mediaa.

Suistamon Sähkä vientiartistijalostamon shocase-illassa. Kuva: Julius Töyrylä

Vientiartistijalostamon toinen kierros eteni päätökseensä

Vientiartistijalostamo toteutettiin toista kertaa vuosina 2021–2022. Noin yhdeksän kuukauden pituisessa valmennushankkeessa keskeisenä tavoitteena oli saada osallistujat, uransa alussa olevat vientiartistit, ymmärtämään kansainvälisen musiikkimarkkinan lainalaisuudet ja vaatimukset. Valmennussisältöjen lisäksi hanke sisälsi mentorointia koti- ja ulkomaisilta ammattilaisilta, tuotantokonsultointia sekä Helsingin G Livelabissa järjestetyn showcase-illan. Yhteistyökumppanina hankkeessa oli Muusikkojen Liitto.

Vientiartistijalostamoon osallistui seitsemän yhtyettä ja artistia: Block Of Flats, Mendi Moon, Suistamon Sähkö, Louie Blue, Everture, Hyperforms ja Joanna.

Kuva: Julius Töyrylä

Ulkomaiset vieraat kotimaan musiikkitapahtumissa

Music Finlandin ammattilaisvierailuohjelman kautta tuodaan ulkomaisia musiikkialan ammattilaisia eri genrejen tapahtumiin tutustumaan paitsi suomalaiseen musiikkiin myös musiikkikenttään ja sen toimijoihin. Vuonna 2022 toimme keskeisille suomalaisille festivaaleille ulkomaisia ammattilaisia verkostoitumaan ja katsomaan suomalaisten esiintymisiä Tuska-festivaalille, Flow Festivaliin, Tampere Biennaleen, Musiikki & Mediaan, Tampere Jazz Happeningiin sekä We Jazz -festivaalille. Lisäksi Music Finlandin omien työpajojen puhujiksi kutsuttiin lukuisia kansainvälisiä ammattilaisia.

Music Finlandin  Musiikkialan kasvustrategia sekä sen alla toteutetut metaversumihankkeet, International Music Business Masterclass ja Nashville Music Biz -vientimatka rahoitettiin Euroopan Unionin Next Generation EU -rahoituksella, jota kanavoidaan RRF (Recovery and Recilience Facility) -tuen kautta kansallisesti opetus- ja kulttuuriministeriön toimesta.


.

Katso listaus kaikista tapahtumistamme vuonna 2022
Katso kaikki vuoden 2022 tuensaajat tästä

Music Finlandin nuotisto

Kuva: Julius Töyrylä
Vuonna 2022 Music Finlandin säveltäjäasiakkaat, kustantajat ja musiikin esittäjät kotimaassa ja ulkomailla käyttivät edelleen ahkerasti Music Finlandin Composers and Repertoire -sivustoa (Core), tilasivat Music Finlandin levityksessä olevia nuotteja sekä hyödynsivät nuotiston kopiointipalveluja. Core-sivustoa päivitettiin uusilla teostiedoilla, uutisilla ja linkeillä, ja verkkokaupassa järjestettiin edellisten vuosien tapaan nuottien tarjouskampanjoita. Lisäksi Music Finlandin taidemusiikki- ja nuotistotiimi järjesti taidemusiikin kustantajille ja Music Finlandin säveltäjäasiakkaille erilaisia teemoitettuja tapaamisia.


Music Finlandilla oli vuoden lopussa yhteensä 276 säveltäjäasiakasta, joista yksi oli hyväksytty asiakkaaksi kuluneen vuoden aikana. Core-tietokantaan lisättiin vuoden aikana yhteensä 347 uutta teosta, joista kaksi kolmasosaa (219) oli säveltäjäasiakkaiden Music Finlandin levitykseen lähettämiä sävellyksiä ja loput kustantajien nuotiston kokoelmiin lähettämiä näytepartituureja. Lisäksi säveltäjäsivustoa täydennettiin useilla kymmenillä linkeillä säveltäjistä kertoviin uutisiin ja artikkeleihin sekä heidän teostensa esitysten taltiointeihin.

Vuonna 2022 myytyjen nuottien ja vuokrattujen orkesterimateriaalien määrät nousivat parin vuoden notkahduksen jälkeen lähelle pandemiaa edeltävää tasoa. Music Finlandin nuotistosta myytiin 142 eri säveltäjän partituureja ja esitysmateriaaleja yhteensä 749 kappaletta. 100 näistä säveltäjistä oli Music Finlandin säveltäjäasiakkaita. Myydyimmät säveltäjänimet olivat Jukka Linkola, Kerkko Koskinen, Jukka Tiensuu, Helvi Leiviskä, Atso Almila, Erkki Aaltonen, Minna Leinonen ja Lotta Wennäkoski.

Digitaalisten (pdf) nuottien osuus kasvoi edellisestä vuodesta 30 prosenttiin (224 kappaletta) nuottien kokonaismyynnistä. Orkesterimusiikin esitysmateriaaleja vuokrattiin yhteensä 46 eri esitykseen, mikä sekin lähestyy pandemiaa edeltävien vuosien tasoa. Myynnistä 39 prosenttia suuntautui ulkomaille, mikä on kolmanneksen enemmän kuin edellisenä vuonna. Suomen ulkopuolelta tulleiden tilausten kasvu näkyy ennen kaikkea digitaalisten nuottien myynnissä. Eniten ulkomaan tilauksia tuli Saksasta, Yhdysvalloista, Japanista, Norjasta ja Sveitsistä.

Orkestereille ja kustantajille valmistettiin myös paljon partituureja ja esitysmateriaaleja heidän lähettämistään materiaaleista. Vuonna 2022 kopiopalveluna tehtävien tilausten määrä nousi 70 prosenttia edellisvuoden määrästä.

Ulkomaiden nuottimyynnit
Nuotiston avainluvut 2022

Kopiopalvelusta saadut tulot:

9238 euroa (5378 euroa)