Trade Mission UK 2022

Music Finland järjestää vientimatkan Lontooseen sekä Brightonissa pidettävään The Great Escape -ammattilaistapahtumaan 10.–12.5. Matkan ohjelma on suunnattu suomalaisyrityksille, jotka tekevät jo vientiä Iso-Britanniaan.

Music Finland vastaa vientimatkan käytännön järjestelyistä ja yritysvierailuista yhdessä paikallisen koordinaattorin kanssa.

Matkan ohjelmaan kuuluu yksi ennakkotapaaminen, jossa kartoitetaan yritysten tarpeet ja tavoitteet Iso-Britannian markkinalla. Itse matka sisältää muun muassa yritysvierailuja, osallistuvien yritysten tarpeisiin räätälöityjä tapaamisia ja useita verkostoitumistilaisuuksia.

Matkalle valitaan enimmillään kuusi suomalaisyritystä, joista kustakin ohjelmaan voi osallistua yksi edustaja. Music Finland maksaa osallistuville yrityksille matkatukena korkeintaan puolet aiheutuneista kuluista, kuitenkin enimmillään 250 euroa yritystä kohden. Jos yritys käyttää matkaan myös muita tukia, ne vähennetään Music Finlandin tukiosuudesta siten, että tukien yhteenlaskettu osuus ei ylitä 50 prosenttia matkakuluista.

Hae mukaan 7.3. mennessä täyttämällä tämä kaavake.