Global Music Match 2022

Syksyllä 2022 toteutetaan kolmatta kertaa kansan- ja maailmanmusiikkikentän artisteille suunnattu maailmanlaajuinen virtuaalihanke Global Music Match. Sen järjestelyistä vastaa Showcase Scotland Expo yhdessä English Folk Expon ja Sounds Australian kanssa.

Music Finland on hankkeessa kumppanina yhdessä lukuisten muiden kansainvälisten musiikkivientiorganisaatioiden kanssa. Reilut kolme kuukautta kestävässä hankkeessa mukaan valitut artistit eri puolilta maailmaa verkostoituvat ja tekevät yhteistyötä keskenään. Tavoitteena on myös lisätä osallistujien näkyvyyttä kansainvälisillä musiikkimarkkinoilla COVID-19-pandemiaa seuranneista haasteista huolimatta.

Hankkeen ytimessä ovat artistien sosiaalisen median kanavat: ideana on, että nostamalla toisiaan artistit hyötyvät myös itse, saavat uusia seuraajia ja laajentavat yleisöään. Samalla Global Music Match on verkosto, jonka tarkoituksena on kehittää sosiaalisen median taitoja ja vuorovaikutusta sekä yhdistää muusikoita eri puolilta maailmaa.

Miten hanke toimii?

Artistit jaetaan tiimeihin, jotka tutustuvat ja tekevät toisistaan esimerkiksi somekampanjoita, nostoja musiikista, haastatteluja ja muita julkaisuja. Kutakin tiimiä ohjaa asiantuntijavalmentaja, jonka johdolla tiimiläiset tapaavat virtuaalisesti viikoittain. Global Music Match käynnistyy 1. syyskuuta orientaatiojaksolla, ja sitä seuraavien kahden kuukauden aikana fokuksessa on kustakin tiimistä yksi artisti aina kymmenen päivää kerrallaan. Hanke päättyy joulukuun puolessa välissä.

Tällä kertaa Suomesta mukaan valitaan hakemusten perusteella kaksi artistia.

Hae mukaan viimeistään 29.7.

Global Music Match toteutetaan englanniksi. Haku aukeaa kesäkuun 27. päivä – hae mukaan tämän linkin kautta 29.7. mennessä (hakulomake on englanninkielinen). Hakulomakkeesta löytyy lisätietoa hankkeen aikataulusta ja valintakriteereistä.

Osallistuminen edellyttää sitoutumista viikoittaisiin virtuaalitapaamisiin ja sovittujen sosiaalisen median sisältöjen tuottamiseen (vähintään kolme julkaisua kustakin oman tiimin artistista fokusviikkojen aikana). Tiedotamme valinnoista viimeistään 15.8.