Trade Mission Deutschland 2022

Music Finland järjestää vientimatkan Saksaan, Hampuriin ja Berliiniin 18.–19.5. Kaksipäiväisen matkan ohjelma on suunnattu suomalaisyrityksille, jotka tekevät jo vientiä saksankieliseen Eurooppaan. Vientimatkan ohjelma koostuu pääasiassa pyöreän pöydän keskusteluista, tapaamisista sekä verkostoitumistilaisuudesta, joka järjestetään to 19.5. Berliinissä.

Music Finland vastaa vientimatkan käytännön järjestelyistä ja yritysvierailuista yhdessä paikallisen koordinaattorin kanssa. Paikallisena yhteistyökumppanina ja matkan tuottajana toimii musiikkialan pr-toimisto Factory92.

Matkalle valitaan enimmillään kuusi suomalaisyritystä, joista kustakin ohjelmaan voi osallistua yksi edustaja. Music Finland maksaa osallistuville yrityksille matkatukena korkeintaan puolet aiheutuneista kuluista, kuitenkin enimmillään 200 euroa yritystä kohden. Jos yritys käyttää matkaan myös muita tukia, ne vähennetään Music Finlandin tukiosuudesta siten, että tukien yhteenlaskettu osuus ei ylitä 50 prosenttia matkakuluista.

Hae mukaan vientimatkalle tämän linkin kautta maanantaihin 7.3. mennessä.