Toiminnanjohtajan katsaus

Kuva: Julius Töyrylä
Toiminnanjohtaja Kaisa Rönkkö. Kuva: Julius Töyrylä

Vuonna 2021 Music Finland kantoi määrätietoisesti vastuuta sekä viennin ylläpitämisen ja jatkuvuuden turvaamisesta että rohkeasti uusien kehityssuuntien etsimisestä ja vakauttamisesta. Kun kymmenettä toimintavuotta juhlittiin murrosvaihetta elävän musiikkimaailman keskellä, tuntui ajankohtaiselta kirkastaa myös Music Finlandin perustehtävää, kertoo Music Finlandin toiminnanjohtaja Kaisa Rönkkö.

Se hioutui seuraavasti: Music Finland tekee työtä, jotta suomalainen musiikki voi kansainvälistyä ja kasvaa. Se kehittää palveluita voidakseen paremmin tukea suunnitelmallista ja tuloksellista musiikkivientiä, auttaa asiakkaitaan liiketoimintamallien kehittämisessä sekä luo yhteyksiä musiikkialan ja kasvuyritysten välille. Päämäärätietoisen työn kautta suomalainen musiikki kansainvälistyy ja kasvaa myös tulevaisuudessa – yli musiikillisten raja-aitojen, markkina-alueiden ja alustojen.

Tätä kaikkea Music Finland tekikin vuonna 2021. Sen mahdollistivat suomalaista musiikkivientiä tekevät toimijat sekä Music Finlandin osaava ja muutoksia pelkäämätön henkilökunta sekä tietysti rahoittajamme ja yhteistyökumppanimme. Kiitos kaikille!

Uusi strategia vakautti navigointia

Music Finlandin uusi strategia 2021–2023 toimi kaiken toimintamme ohjenuorana vuoden aikana. Strategia tuntui selkeältä ja suunnaltaan vakaalta, siinä missä toimintaympäristö puolestaan oli täynnä epävarmuutta, ailahtelua ja yllättäviä muutoksia. Koronapandemian kokonaisvaikutukset musiikkialalle voidaan nähdä kunnolla vasta tulevina vuosina, mutta alamme toimintaympäristö on elänyt maaliskuusta 2020 lähtien jatkuvaa muutosten aikaa, mikä leimasi myös vuoden 2021 toiminnan suunnittelua.

Toiminnanjohtajan näkökulmasta suunta on ollut selkeä, vaikka onkin ollut pakko hyväksyä se, että operatiivisessa toiminnassa on varauduttava äkillisiinkin muutoksiin. Avaukset vaikkapa teknologiamaailmaan tai erilaisten ekosysteemin innovaatioiden edistämiseen tuntuvat ajoittain abstrakteilta, mutta katse on oltava kunnianhimoisesti tulevaisuudessa ja tavoitteiden korkealla, vaikka nykyhetkeä leimaisikin ahdinko. Musiikkiala tarvitsee toivoa, myönteisiä tulevaisuudenkuvia ja ennen kaikkea mahdollisuuksia. Music Finlandilla voi olla keskeinen rooli koko alan tulevaisuuden rakentamisessa.

Musiikkiala tarvitsee toivoa, myönteisiä tulevaisuudenkuvia ja ennen kaikkea mahdollisuuksia.

Rekrytoimme strategiamme hengessä keväällä 2021 innovaatio- ja liiketoimintajohtajaksemme Turo Pekarin. Strategian mukaisesti vientihankkeiden, markkinatiedon ja promootion ohella vuoden 2021 toiminnassa korostuivat myös alan uusien innovaatioiden edistäminen, musiikkialan pitkän aikavälin kehityskaarien hahmottaminen, sekä musiikkialan ja teknologiatoimijoiden vuoropuhelun lisääminen.

Music Finlandin tutkimustyön rooli vahvistui edelleen vuoden 2021 aikana. Erityisesti tutkimuspäällikköä piti kiireisenä paitsi perinteiset vientiin liittyvät kartoitukset ja tutkimukset myös muun muassa pandemiatilannetta analysoiva tilannekuva, jota päivitettiin säännöllisesti. Lisäksi Music Finland tuotti yhdessä jäsenjärjestöjensä kanssa erilaisia toimenpide-ehdotuksia päättäjille. Vuoropuhelua käytiin päättäjien ja virkamiesten kanssa.

Osaksi tutkimusviestintää lanseerattiin uusi ”Näkymiä musiikkialalta” -palsta, jossa Music Finlandin henkilökunta sekä ulkopuoliset asiantuntijat kuvaavat ja analysoivat musiikkimaailman ilmiöitä.

Kuva: Julius Töyrylä

Monensuuntaista vientivalmiuksen kasvattamista

Music Finlandin vuoden 2021 toiminnassa näkyivät vahvasti tutut elementit: kansainvälistymisvalmiuksien kasvattaminen, verkostojen rakentaminen ja vientiväylien avaaminen, markkinatiedon tuottaminen sekä tuet ja ohjelmat.

Valmiuksien kasvattamisen tueksi läpimurtaja-asiakkaille avattiin uutena palveluna kansainvälinen mentoririnki, jonka kautta Music Finland järjestää kansainvälistä sparraustukea aktiivisesti ja kehityshakuisesti vientiä tekeville toimijoille.

Mentorointipalvelut, valmennukset ja infotunnit keräsivät hyvin osallistujia. Sisällöillä muistutettiin perusasioiden merkityksestä ja vahvistettiin vienninedistämisen peruspilareita, mutta myös tarjottiin työkaluja muuttuneeseen toimintaympäristöön sekä tarjottiin tietoa monialaisesta yhteistyöstä, uusilla alustoilla toimimisesta ja nousevista musiikkimarkkinoista.

Vuoden 2021 toiminnassamme näkyivät tutut elementit: kansainvälistymisvalmiuksien kasvattaminen, verkostojen rakentaminen ja vientiväylien avaaminen, markkinatiedon tuottaminen sekä tuet ja ohjelmat.

Toista kertaa järjestetyssä vientiartistijalostamossa valmennettiin kansainvälistä uraa rakentavia yhtyeitä ja artisteja. Vientiyrityskiihdyttämöön osallistui sekä musiikkialan perinteisten ydinalueiden toimijoita että teknologiapuolta edustavia yrityksiä.

Keväällä Music Finland järjesti myös tiiviin työpajojen sarjan, jossa päivitettiin vuonna 2017 luotua Biisiviennin visiota arvioimalla pop-teosviennin nykytilaa sekä asettamalla strategiset tavoitteet, joilla kunnianhimoinen visio saavutettaisiin. Hankkeeseen saatiin sitoutettua kattavasti paitsi jäsenjärjestöjä myös yksittäisiä tekijöitä ja artisteja.

Vientiartistijalostamo päättyi keväällä 2022 showcase-iltaan. Kuvassa Mendi Moon, kuvaaja Julius Töyrylä

Tuttuja konsepteja uudella kierteellä

Toiminnanjohtajan näkökulmasta Music Finlandilla on valtava voimavara jatkuvasti kehittämishaluisessa henkilökunnassaan. Tämä koskee niin sisäisiä prosesseja, visiointia kuin käytännön hankkeiden operatiivista tuottamista. Biisileirejä kehitettiin kahdella tavalla. Music Finlandin ensimmäisessä Sync Castlessa ennakkoluulottomasti eri genrejä edustava musiikintekijöiden joukko kirjoitti musiikkia valmiisiin liideihin, joita paikalle toivat kansainväliset music supervisorit ja yritysedustajat. Ensimmäinen leirin tulos saatiin, kun siellä tehty kappale päätyi YOOX:n TikTok-mainokseen jo muutamaa viikkoa myöhemmin.

Siinä missä Sync Castle tarjosi väyliä eri genrejen yhteistyölle, päädyttiin Song Hotel -leirillä keskittymään tarkemmin tiettyyn genreen, kun joulukuussa järjestettiin EDM-biisileiri. Kokemus oli myönteinen ja genreihin erikoistuneiden leirien sarjaa jatketaan vuoden 2022 aikana.

Avainmarkkinoille suuntautuvien vientimatkojen konsepteja kehitettiin vieläkin räätälöidympään suuntaan. Lontoon vientimatkalla niin sanottuja läpimurtaja-asiakkaat saivat kahdenvälisiä tapaamisia, jotka oli räätälöity nimenomaan yrityksen sen hetken tarpeisiin. Music Finlandin vientimatka yhdistettiin yhteispohjoismaiseen verkostoitumismatkaan – mikä myös onnistui kehittämisen arvoiseksi konseptiksi.

EDM Castle -biisileirin osallistujia. Kuva: Katariina Salmi
EDM Castle -biisileirin osallistujia. Kuva: Katariina Salmi

Maailma aukesi ja kohtaamiset vahvistivat

Music Finlandin tavoitteena oli matkustaa fyysisiin tapahtumiin heti kun se vain on mahdollista. Vuonna 2021 useita kansainvälisiä ammattilaistapahtumia jouduttiin kuitenkin edelleen perumaan lyhyelläkin varoitusajalla. Music Finland järjesti verkostoitumistilaisuuksia tai osallistui paneelikeskusteluihin tai muuhun ohjelmaan muun muassa seuraavissa tapahtumissa: Reeperbahn Festival, By Larm, Tallinn Music Week, Linecheck Meeting and Festival ja November Music.

Olimme iloisia siitä, ettei suomalaisten musiikkiviejien halu matkustaa kansainvälisiin kohtaamisiin näyttänyt olleen kadoksissa pitkän tauon jälkeen: Womexiin osallistunut suomalaisdelegaatio oli ennätyssuuri. Music Finland otti myös aiempaa aktiivisempaa roolia Nordic Music Days -tapahtumassa, kun pohjoismaiset säveltäjäorganisaatiot ja vientitoimistot etsivät uudenlaisia tapoja tehdä yhteistyötä tulevaisuuden tapahtumissa.

Fyysisesti järjestetyt tapahtumat muodostuivat merkityksellisiksi: varsinaisen sisällön ja tavoitteiden rinnalla korostuivat kohtaamisten ja vapaan keskustelun ilo ja merkitys.

Vuonna 2021 fyysisesti järjestetyt tapahtumat muodostuivat merkityksellisiksi. Niiden varsinaisen sisällön ja tavoitteiden rinnalla korostuivat kohtaamisten ja vapaan keskustelun ilo ja merkitys.

Musiikki ja Mediaan Music Finland tuotti edellisvuosia laajemman, pääosin kansainväliseen toimintaan suuntautunutta yleisöä kiinnostavan ohjelmakokonaisuuden sekä kutsui vaikuttavan eurooppalaisen delegaation. Seminaaritapahtuman teemoja olivat muun muassa suomalaisen metallimusiikin pitkä tarina ja tulevaisuuden mahdollisuudet, live- ja kiertuetoiminta pandemian jälkeisessä maailmassa, biisiviennin vision tilannekuva sekä erilaiset yhteiskunnalliset aiheet. Music Finlandin järjestämä kansainvälinen ohjelma taidemusiikin toimijoille keräsi erityiskiitosta.

Joulukuussa Music Finland juhlisti arvokkaalla, mutta lämminhenkisellä tilaisuudella kymmentä toimintavuottaan. Bio Rexissä suomalaisen musiikin päivänä 8.12. kokoontunut juhlaväki koostui musiikkiviennin toimijoista, Music Finlandin nykyisistä ja entisistä työntekijöistä, yhteiskunnallisista vaikuttajista sekä median edustajista. Ilmassa oli paitsi muistelua, myös vankka ja toivorikas usko suomalaisen musiikkiviennin vahvaan tulevaisuuteen.