Avainluvut ja kohokohdat

Sisällysluettelo

Vuosi 2021 oli toinen perättäinen vuosi, jota leimasi COVID-19-pandemia ja siitä suoraan aiheutunut vakava musiikki- ja tapahtuma-alojen kriisi. Vaikka taloudellinen kuoppa alalla syveni, itse pandemiaan alettiin jo tottua ja Music Finland loi uusia avauksia vientiponnisteluissaan. Tällaisia olivat esimerkiksi kirjoitusleiri Sync Castle, vr-teknologiaan nojaava digitaalinen showcase South by Southwestis, suomalaisfokus November Music -festivaalilla sekä uuden strategian valmistelu.

Avainlukuja 2021

Asiakaslukuja
Asiakasmäärät 2017–2021
Music Finlandien tukien avainlukuja
Muita seurattavia avainlukuja
Asiakastyytyväisyys

Musiikkialan ja -viennin tuoreimpia avainlukuja

Musiikkiviennin arvo 2015–2020
Suomalaisen musiikkialan kokonaisarvo 2017–2020

Kohokohtia 2021

Antti Paalasen VR-teknologiaa hyödyntävä esitys SXSW:ssä.

The Showcase Must Go On esitteli suomalaista musiikkia ja visuaalista osaamista SXSW Onlinessa

Maaliskuussa 2021 Music Finland toteutti digitaalisen showcase-esityksen South By Southwest -festivaalin SXSW Online -tapahtumassa. Puoli tuntia kestävän ”Genelec & Music Finland present: The Showcase Must Go On” -näytöskeikan esiintyjät olivat Alma, Yotto ja Antti Paalanen ja sen visuaalisessa toteutuksessa yhdisteltiin pelimaailman teknologioita perinteiseen kuvaukseen.

Taiteiden välisen toteutuksen tuotannosta vastasi maailmalla mainetta niittänyt luova johtaja Jesse Auersalo. Siinä yhdistyvät fyysisissä ympäristöissä tehdyt live-esitysten kuvaukset ja pelimaailman teknologialla luodut virtuaaliset tilat sekä erikoistehosteet. Esitys suunniteltiin alusta asti uuden tyyppiseksi musiikkivientikonseptiksi – ei musiikkivideoksi tai live-esitystä korvaavaksi tuotteeksi, vaan tuomaan lisäarvoa musiikkisisällöille. Esityksessä hyödynnettiin helsinkiläisen virtuaalitodellisuusstudion Zoanin toteuttamia virtuaalisia ympäristöjä.

Music Finlandin ja Genelecin tuottama showcase oli osa Business Finlandin organisoimaa Suomen paviljonkia vuoden 2021 virtuaalisessa South by Southwestissa. Muita kumppaneitamme olivat ulkoministeriö ja Visit Finland. Showcase toteutettiin osittain opetus- ja kulttuuriministeriön ja Musiikin edistämissäätiön rahoitusten tuella.

Kuva: Katri Naukkarinen

Music Finlandin 10-vuotisjuhlavuosi alkoi syksyllä 2021

Music Finland täytti 10 vuotta syksyllä 2021, minkä myötä yhdistys aloitti vuoden kestävän juhlakauden. Juhlavuosi näkyy Music Finlandin viestinnässä ja tapahtumissa loppuvuoteen 2022 asti. Englanninkielisillä suomalaisen musiikin promootiosivuilla musicfinland.com aloitettiiin Pioneers-artikkelisarja, jossa juhlistetaan menneiden vuosikymmenten aikana maailmalle omin avuinensa lähteneitä artisteja.

Music Finlandin kymmenvuotisjuhla järjestettiin joulukuussa Helsingin Bio Rexissä kutsuvierastilaisuutena, ja samassa yhteydessä jaettiin seitsemäs vuosittainen valtakunnallinen musiikkivientipalkinto. Juhlassa ensiesitettiin Music Finlandin 10-vuotista taivalta kuvaava video, joka myöhemmin julkaistiin verkossa. Lisäksi tapahtumassa kuultiin mm. live-esitys Teppo Mäkyseltä ja Timo Lassylta sekä kirjailija Juha Itkosen puhe.

Music Finland syntyi musiikin tiedotuskeskus Fimicin ja vientiorganisaatio Music Export Finlandin yhdistettyä toimintansa lokakuussa 2011

Sync Castle, kuva: Julius Töyrylä

SYNC Castlessa kirjoitettiin musiikkia audiovisuaalisiin tuotantoihin

Lokakuussa 2021 järjestettiin SYNC Castle, Music Finlandin ensimmäinen audiovisuaaliseen synkronointiin keskittyvä biisinkirjoitusleiri. Leirillä keskityttiin tekemään musiikkia suorien liidien innoittamana audiovisuaalisiin tuotantoihin.

Liidien kohteina olevat tuotannot olivat trailereita, elokuvia, mainoksia, tv-sarjoja sekä Tiktokiin tyypillisesti sopivia kappaleita. Hankkeiden ensisijaiset kohdemarkkinat olivat Iso-Britannia sekä muu Eurooppa ja Yhdysvallat.

SYNC Castleen osallistui 14 suomalaista musiikintekijää monenlaisilla eri genretaustoilla, pop-laulunkirjoittajista elokuvasäveltäjiin ja kansanmusiikin tekijöihin. Suomalaisyrityksiä mukana oli seitsemän. Ulkomaisia kirjoittajia leirille oli kutsuttu kuusi, joiden lisäksi mukana oli bisnesedustajia 10 yrityksestä, kuten Plutonic Music Groupista ja TikTokista. Kirjoittajat saivat ohjausta ja neuvoja av-tuotantojen parissa työskenteleviltä music supervisoreilta sekä sync agenteilta, esimerkiksi siitä, mikä tekee musiikista toimivaa missäkin av-kontekstissa.

Kolmipäiväisen leirin tuloksena syntyi kaikkiaan 21 uutta kappaletta. Leirin ensimmäinen tulos tuli jo alle kahden viikon päästä sen päättymisestä, kun suora lisensointisopimus mainoksesta tehtiin TikTokin kanssa.

Kuva: Julius Töyrylä

Music Finland musiikkialan kokoavana voimana kriisin keskellä

Koronakriisin toisena perättäisenä vuotena Music Finland toimi musiikkialan kokoavana voimana, tavaten lukuisia ministereitä ja esiintyen mediassa luotettavana ajantasaisen tiedon välittäjänä. Yhdistys oli toiminnanjohtaja Kaisa Rönkön johdolla kuultavana myös ministeriöissä ja myötävaikutti kulttuurileikkausten perumiseen ja koronatukiin.

Jatkoimme läpi vuoden myös keväällä 2020 aloittamamme tilannekuvaraporttien tekemistä, joihin järjestelmällisesti keräämään tietoa poikkeusolojen vaikutuksesta musiikkisektorin tulonmenetyksiin.

Kuva: Lauri Hannus

Music Finlandin strategia vuosille 2021–2023 valmistui

Vuoden alussa otettiin käyttöön Music Finlandin uusi strategia vuosille 2021–2023. Sen suunnittelu tapahtui vuoden 2020 aikana ja prosessissa kuultiin myös sidosryhmiämme ja asiakkaitamme. Strategia valmistui jo lokakuussa 2020, joten Music Finlandin toimintasuunnitelma vuodelle 2021 pohjautui jo uuteen strategiaan. Strategia esiteltiin sivuillamme toukokuussa 2021.

Strategiassa määritellään Music Finlandin asiakasryhmät (tulevat ja aktiiviset musiikinviejät sekä läpimurtajat) ja painopisteet (aktiivinen asiantuntijuus, verkostot, vientivalmius ja musiikkialan arvo). Lisäksi siihen on koottu musiikkialan toimintaympäristöön suoraan ja välillisesti vaikuttavia globaaleja ilmiöitä ja suurtrendejä.

Lue täältä lisää strategiastamme.

November Musicin Bert Palinckx (oik.) oli yksi Arctic Paradise Contemporaryn vieraita vuonna 2019. Kuva: Julius Töyrylä

Suomalainen nykymusiikki sai näkyvyyttä November Music -festivaalilla

Suomalainen musiikki oli hollantilaisen November Music -festivaalin keskiössä. Festivaali on yksi Euroopan tärkeimmistä ja seuratuimmista nykymusiikkitapahtumista. Se järjestettiin s’Hertogenboschin kaupungissa 5.–14.11. Ohjelman painotuksessa oli naissäveltäjien teoksia ja koko festivaalin fokussäveltäjäksi oli valittu Kaija Saariaho. Saariaholta kuultiin mm. festivaalin tilaama kuoroteos ranskalaiselle Accentus-kuorolle.

Suomalaisesitykset oli keskitetty festivaalin molempiin viikonloppuihin. Saariahon lisäksi festivaalilla kuultiin Juha T. Koskisen, Olli Virtaperkon, Leo Lehtisen, Hannu Sahan ja Matti Murron teoksia. Suomalaisesiintyjinä olivat jousikvartetti Meta4, kanteletaiteilija Eija Kankaanranta, laulaja Aino Peltomaa sekä nokkahuilisti Juho Peltomaa.

Music Finland oli festivaalin yhteistyökumppani ja järjesti taidemusiikin ammattilaisille verkostoitumismatkan tapahtumaan. Osana verkostoitumisohjelmaa Music Finland kutsui kansainvälisiä ammattilaisia vastaanotolle, jolla suomalaiset pääsivät solmimaan uusia kontakteja Euroopan nykymusiikkitoimijoiden kanssa.

Tapahtuman suomalaispainotus oli seurausta festivaalin taiteellisen johtajan Bert Palinckxin vierailusta Music Finlandin Arctic Paradise Contemporary -tapahtumassa Helsingissä 2019.