Kansainvälistymisinnostusta ja uusia mahdollisuuksia – katsaus Music Finlandin vuoteen 2019

Toiminnanjohtaja Kaisa Rönkkö kertoo Music Finlandin ajankohtaisista teemoista ja avaa toimintasuunnitelmaa tälle vuodelle.

Vuoden 2019 aikana Music Finland haluaa kannustaa suomalaista musiikkialaa kansainvälistymään rohkeasti. Roolimme on tukea alan toimijoita kaikissa vientipolun vaiheissa, aina kansainvälistymisinnostuksen herättelystä kiitoradalle ja töytäisyyn kohti lopullista kansainvälistä läpimurtoa. Haluamme ottaa huomioon erilaisten toimijoiden erilaiset tarpeet: kohdennettujen palveluiden ja räätälöimisen lisäksi haluamme kuulla asiakkaitamme, vahvistaa avointa vuorovaikutusta ja synergiaa sekä oppia toisiltamme. 

Music Finlandin vuosi 2018 loppui iloisiin tunnelmiin, kun popartisti Lxandra valittiin yhdeksi Music Moves Europe Talent Awards -voittajista. Palkinto myönnetään eurooppalaisille bändeille ja artisteille, joille kansainvälinen asiantuntijaraati povaa lupaavaa tulevaisuutta.

Roolimme on tukea toimijoita kaikissa vientipolun vaiheissa, aina kansainvälistymisinnostuksen herättelystä kiitoradalle ja töytäisyyn kohti lopullista kansainvälistä läpimurtoa.

Lxandran taustayhtiö on myös mukana Music Finlandin Fast Track -ohjelmassa, jossa niin ikään tuetaan lupaavia läpimurron tekijöitä. Juuri ennen joulua saimme opetus- ja kulttuuriministeriöltä päätöksen 300 000 euron erityisavustuksesta Fast Track -ohjelmalle sekä sen sateenvarjon alle rakennettavan kasvuohjelman kehittämiselle.

Fast Track -kasvuohjelma avaa uusia mahdollisuuksia

Vuonna 2017 aloitetun Fast Track -ohjelman tarkoituksena on vauhdittaa kansainvälisiä läpimurtoja investoimalla kerralla isommin terävimpään ja liiketoiminnallisesti potentiaalisimpaan kärkeen. Kestoltaan 1–3-vuoden mittaiseen ohjelmaan valittavien yritysten tulee olla sitoutuneita strategiseen vientitoimintaan ja niillä tulee olla taloudelliset edellytykset sen tekemiseen.

Varsinaista Fast Track -ohjelmaa tullaan jatkamaan myös tänä vuonna. Uutta on ohjelman sisälle rakennettava kasvu- ja kehitysohjelma. Vuoden 2019 Fast Track -kierroksen haku nimittäin osoitti, että maastamme löytyy monia musiikkiviennin kärkitoimijoita, sekä niiden lisäksi lukuisia jo nyt kansainvälisesti toimivia yrityksiä, joilla on potentiaalia sellaisiksi.

Visiomme mukaan suomalainen musiikki on vuonna 2025 kansainvälisen markkinan keskiössä. Strategisesti olisi tärkeää katsoa myös sitä kauemmas. Vision saavuttaminen edellyttää tulevaisuuden vientiyrittäjien laajaa, monipuolista ja osaavaa kenttää.

Maastamme löytyy monia musiikkiviennin kärkitoimijoita, sekä lukuisia jo nyt kansainvälisesti toimivia yrityksiä, joilla on potentiaalia sellaisiksi.

Fast Track -kasvuohjelmassa on kolme erillistä painotusta. Kaksi näistä räätälöidään yrityksille: vientistrategiajalostamo vientiä jo tekeville yrityksille sekä hautomo uusille potentiaalisille yrittäjille. Kolmas ohjelmista kohdistetaan kansainvälistä uraa suunnitteleville yhtyeille ja artisteille.

Ohjelmat suunnitellaan yhdessä asiakkaidemme, jäsenjärjestöjemme sekä liike-elämän toimijoiden kanssa. Toivomme että innovatiivisen ja monialaisen sekä toimijoiden ja genrejen raja-aitoja murtavan keskustelun myötä syntyisi uusia toimintamalleja, jotka ulottuisivat myös muuhun toimintaamme Fast Trackin ulkopuolella.

Kohtauspaikkana Suomi

Music Finlandin visiossa suomalainen musiikki on kansainvälisen markkinan keskiössä ja tunnettu monenlaisista menestystarinoita. Viime vuonna mietimme jäsenjärjestöjemme kanssa erilaisia määritelmiä tälle keskiölle. Yksi ydinajatuksista oli Suomen asema eräänlaisena solmukohtana – meidän ei aina tarvitse lähteä hakemaan osaamista ja inspiraatiota muualta, vaan sitä haetaan myös täältä.

Music Finlandin toiminnan keskiössä onkin tänä vuonna kaksi tärkeää Suomessa järjestettävää tapahtumaa. Helmikuun alussa järjestämme Helsingissä nykymusiikin ammattilais- ja verkostoitusmistapahtuman Arctic Paradise Contemporaryn. Music Finland on kutsunut Helsinkiin 15 merkittävää kansainvälistä taidemusiikkikentän portinvartijaa. Ohjelmassa on showcase-konsertteja, säveltäjäesittelyjä, verkostoitumista, minimessut sekä seminaari. Tapahtuma tukee suomalaisten taidemusiikkitoimijoiden kansainvälistymistä luomalla uusia verkostoja ja tekemällä suomalaista nykymusiikkia ja sen tekijöitä tunnetuksi kansainvälisille ammattilaisille.

Music Finlandin toiminnan keskiössä on tänä vuonna kaksi tärkeää Suomessa järjestettävää tapahtumaa. 

Lokakuussa Suomen Tampere saa vieraakseen Womexin, maailman merkittävimmän maailmanmusiikin ammattilaistapahtuman. Music Finland on tämänvuotisen Womexin strateginen partneri, jonka myötä pyrimme maksimoimaan suomalaisen musiikin näkyvyyden sekä varmistamaan pohjoisen ulottuvuuden tapahtumassa. Tuotamme avajaistapahtuman, Regional Stage -kokonaisuuden sekä toki tuttuun tapaan myös suomalaisen messuosaston. Womexia silmällä pitäen järjestetään myös kansainvälistymisvalmennuksia, joista ensimmäinen on jo tammikuussa.

Kansainvälistä ja monialaista yhteistyötä

Edellisvuosien tapaan osa kansainvälisistä hankkeista, kuten Los Angelesin vientimatka, toteutetaan yhteistyössä pohjoismaisten sisarorganisaatioiden kanssa.

Toinen kansainvälinen vertaisverkosto on vuonna 2018 perustettu EMEE (European Music Exporters Exchange), jossa on jäsenenä 23 eurooppalaista musiikkivientitoimistoa. Tämän vuoden painopiste EMEE:ssä on eurooppalaisen vientistrategian kehittäminen. Myös meidän toimintaamme ja tavoitteitamme tullaan arvioimaan. Vientistrategian luominen on osa Euroopan komission Music Moves Europe -pilottihanketta, jonka tarkoituksena on testata musiikkialalle räätälöityä tukiohjelmaa. Luotua eurooppalaista vientistrategiaa hyödynnetään tämän tulevan uuden tukiohjelman suunnittelussa. Tavoitteena on luoda ohjelma, jolla voitaisi tukea eurooppalaisen musiikin monimuotoisuutta ja saavutettavuutta, sekä korostetusti parantaa sen kilpailukykyä myös Euroopan ulkopuolisilla markkinoilla.

EMEE:n tavoitteena on luoda ohjelma, jolla tuetaan eurooppalaisen musiikin monimuotoisuutta ja saavutettavuutta sekä parannetaan sen kilpailukykyä myös Euroopan ulkopuolisilla markkinoilla.

Kotimaassa olemme osa taiteen tiedotuskeskusten verkostoa. Kuluvan vuoden yksi yhteinen tavoitteemme on yhteisten vaalivuoden hallitusohjelmatavoitteiden edistäminen.

Vakiintuneet palvelumme edelleen mukana

Jos mielessäsi on musiikkisi vieminen maailmalle, kannattaa tutustua kansainvälistymisen oppaaseemme. Päivitimme sinne juuri uusia sisältöjä muun muassa musiikin synkronoinnin tarjoamien mahdollisuuksien osalta. 

Kaikki vakiintuneet palvelumme jatkuvat edelleen: live- ja teosvientituen hakukierroksia on jälleen neljä. Jatkamme myös muun muassa mentorointia, työpajoja ja kansainvälisiä vientimatkoja. Vientimatkojen kohteet tarkentuvat vuoden edetessä, mutta uusia kohteita ovat ainakin Meksiko, jossa on maailman eniten Spotifyn käyttäjiä sekä Kanadan Folk Alliance International -tapahtuma, jonne tehdään maailmanmusiikkitoimijoiden vientimatka. Klassisen puolen kustantajat lähtevät vientimatkalle Frankfurtiin.

Music Finland koordinoi tuttuun tapaan suomalaisten osallistumiset tärkeimpiin ammattilais- ja showcase-tapahtumiin. Ohjelmassa ovat esimerkiksi EurosonicSouth by SouthwestJazzahead!Classical NextThe Great Escape ja Reeberbahn Festival. Ajantasainen tapahtumalistaus löytyy sivuiltamme, ja se päivittyy vuoden mittaan suunnitelmien tarkentuessa. 

Uskomme Music Finlandissa suomalaisen musiikin monipuoliseen vientipotentiaaliin sekä siihen, että ydintoimintojen rinnalla kasvaa ja kehittyy yhä moninaisempia ja kekseliäämpiä luovia sisältöjä. 

Biisiviennin vision jalkauttamista jatketaan biisileireillä, tammikuussa jälleen alkavalla Top 20 Future Hitmakers -ohjelmalla sekä elokuva- ja teatterisäveltäjille kohdennetuilla palveluilla. Loppuvuodesta 2018 lanseerattua Sync Newsletteriä tullaan lähettämään neljästi vuodessa. Kansainvälisille music supervisoreille lähetettävillä teemoitetuilla soittolistoilla pyritään lisäämään suomalaisen musiikin lisensointia kansainvälisiin audiovisuaalisiin tuotantoihin.

Uskomme Music Finlandissa suomalaisen musiikin monipuoliseen vientipotentiaaliin sekä siihen, että ydintoimintojen rinnalla kasvaa ja kehittyy joukko yhä moninaisempia ja kekseliäämpiä luovia sisältöjä. Myös niissä meidän on oltava hereillä ja ajan hermolla.