Music Finlandin teosvientituki

"Export grant for songwriters and composers" – Information in English 

Teosvientituella tuetaan suomalaisten musiikintekijöiden kansainvälistämisen ja teosviennin strategisia investointeja.

Teosvientituella kannustetaan musiikintekijöitä (kirjoittajia, säveltäjiä sekä tuottajia) ja kustantajia toteuttamaan erilaisia teosvientihankkeita. Niitä ovat esim. tekijän uran kannalta merkittävät co-write- ja tapaamismatkat tai säveltäjän verkostoitumismatkat omien teostensa kantaesityksiin.

Teosvientitukea voidaan myöntää musiikintekijöille, heidän edustajilleen ja taustaorganisaatioilleen kattamaan hankkeista aiheutuneita kuluja. 

Tukea voidaan myöntää myös muihin teosvientiä edistäviin toimenpiteisiin, kuten Suomeen kutsuttujen ulkomaisten kirjoittajien matkakuluihin. Lisäksi tukea voidaan myöntää suomalaisen vientiartistin teosvientihankkeisiin, kuten kansainvälistymistä edistäviin biisileireihin tai co-write-matkoihin. Artistin täytyy tällöin osallistua kirjoittajana kappaleiden tekemiseen.

Teosvientituki kattaa hankkeen tukikelpoisista kuluista enintään 50 prosenttia ja enintään tappiollisen osuuden määrän. Myönnettävän tuen määrä on vähintään 300 euroa. Tukipäätöksistä vastaava työryhmä arvioi tuen suuruuden hankkeen laajuuden ja sisällön perusteella.

Teosvientitukea voi hakea seuraaviin kuluihin:

 • Tuotantokulut (studio- ja laitevuokrat, viisumit, matka- ja tavaravakuutukset)
 • Matkaliput ja kuljetus (economy-luokassa, myös rahti- ja ylipainokulut)
 • Työpajan, leirin tai vastaavan tapahtuman osallistumismaksut
 • Ulkomaisten ammattilaisten matkakulut Suomeen
 • Majoitus (economy-luokassa hankkeen aikana)

Teosvientitukea jakaa Music Finland ja rahoittaa opetus- ja kulttuuriministeriö. Teosvientituen myöntäminen on ehdollinen Music Finlandin saamalle opetus- ja kulttuuriministeriön myönteiselle avustuspäätökselle.

Tuen hakeminen

Hakemus tehdään sähköisellä lomakkeella. Vuoden 2019 lomake avataan lähiaikoina. Tukea voi hakea joko yksityishenkilönä tai organisaationa. Hakukierroksia on vuosittain neljä. 

Tukea voi hakea yhdellä hakemuksella useaan teosvientihankkeeseen, kuten useampaan saman kirjoittajan co-write-matkaan. Mikäli esimerkiksi samalla matkalla on mukana useita hakijaorganisaation edustamia musiikintekijöitä, kannattaa tukea hakea kootusti samalla hakemuksella.

Hakemukset käsittelee Music Finlandin hallituksen asettama riippumaton asiantuntijaryhmä, jonka päätöksistä ilmoitetaan hakijoille mahdollisimman pian hakukierroksen käsittelyn jälkeen.

Kriteerit tuen myöntämiselle

 • Toimenpiteiden tulee tähdätä yhteistyökumppanuuteen
 • Toimenpiteiden tulee olla osa kansainvälistymisstrategiaa
 • Hakijan on oltava suomalainen yritys tai suomen kansalainen
 • Tuen kohdetta edustaa ammattimainen tiimi, jolla on edellytyksiä edistää artistin tai tekijän uraa
 • Edustavan tahon on pystyttävä tekemään hankkeen edellyttämiä investointeja
 • Teosvientihankkeen tulee olla ammattimaisesti toteutettu ja merkittävä musiikintekijän ja mahd. taustaorganisaation kansainvälistymisen kannalta.
 • Hanke toteutuu 1.1.2019–31.5.2020 välisenä aikana.
 • Tukea hakevan musiikintekijän tulee olla tekijänoikeusjärjestön asiakas ja verovelvollinen Suomeen.
 • Tuensaaja sitoutuu ohjeistetulla tavalla raportoimaan hankkeen toteutumisesta ja tuloksista sekä toimittamaan vaaditut aineistot (kuten kuitit, maksutositteet ja raportin) Music Finlandille. 

Hankkeen arviointikriteerit

 • Hankkeen merkitys tekijän kansainvälisen uran kannalta
 • Hankkeen merkitys taustaorganisaation kansainvälistymisstrategialle
 • Hankkeen sekä tekijän, taustaorganisaation ja yhteistyökumppaneiden toiminnan ammattimaisuus
 • Tekijän kansainvälinen kokemus ja/tai menestys kotimaassa
 • Hakijan tukihistoria
 • Hankkeen kotimaisuusaste

Kun tuki on myönnetty

Myönteisen tukipäätöksen saaneet solmivat Music Finlandin kanssa opetus- ja kulttuuriministeriön ohjeistuksen mukaisen sopimuksen, jossa sovitaan tuen käytöstä. Tuki voidaan maksaa vain sille tuensaajalle, jolle tuki on alun perin myönnetty. 

Raportointilomake toimitetaan tuensaajalle sähköpostitse viikon sisällä tukipäätöksestä. Raportointi on tehtävä viimeistään 60 päivää hankkeen päättymisen jälkeen, ellei toisin sovita. Niissä tapauksissa, joissa tukea haetaan takautuvasti, tulee raportointi tehdä heti tukipäätöksen jälkeen. Tuki maksetaan takautuvasti sen jälkeen, kun tuensaaja on toimittanut raportin ja tiliselvityksen Music Finlandille.

Yrityksen kohdalla kulujen tulee olla toteutuneina yrityksen kirjanpidossa. Yksityishenkilön tulee toimittaa kuluista Music Finlandille kuittikopiot raportoinnin yhteydessä. 

Music Finland pidättää oikeuden tarkistaa tuen määrää, jos hakemuksessa esitetty suunnitelma tai budjetti muuttuu merkittävästi hankkeen aikana.

Hakijoita suositellaan olemaan yhteydessä Music Finlandiin, mikäli kysymyksiä liittyen tuen hakemiseen, hakemuksen täyttämiseen tai hakukriteeristöön ilmenee. Yhteyshenkilöiden tiedot löytyvät tämän sivun ylälaidasta.