Music Finlandin live-tuki

"Live music support" – Information in English

Music Finlandin live-tuella tuetaan kiertueita, showcase-esiintymisiä ja muita yksittäisiä live-esiintymisiä, jotka ovat artistin tai yhtyeen kansainvälisen uran kehittymisen kannalta merkittäviä. Tukea voidaan myöntää artistia tai yhtyettä edustavalle taustaorganisaatiolle kattamaan tällaisista hankkeista aiheutuneita kuluja.

Live-tuella ei tueta taloudellista voittoa tekeviä hankkeita. Live-tuki kattaa hankkeen tukikelpoisista kuluista enintään 50 prosenttia ja enintään tappiollisen osuuden määrän. Myönnettävän tuen määrä on vähintään 500 ja enintään 20 000 euroa. Tukipäätöksistä vastaava työryhmä arvioi tuen suuruuden hankkeen laajuuden ja sisällön perusteella.

Live-tukea voi hakea seuraaviin kuluihin:

 • Tuotantokulut (laite- ja soitinvuokrat, viisumit, matka- ja tavaravakuutukset sekä tuotantohenkilökunnalle kuten kiertuemanagerille, teknikoille ja sooloartistin taustamuusikoille tai sijaistaville muusikoille maksetut palkkiot)
 • Markkinointi- ja viestintäkulut (hankkeeseen liittyvä viestintä ja PR sekä markkinointimateriaalit – ei koske musiikkivideoita)
 • Majoitus (economy-luokassa hankkeen aikana)
 • Matkaliput ja kuljetus (economy-luokassa, myös rahti- ja ylipainokulut)
 • Päivärahat
 • Ulkomaisten ammattilaisten matkakulut kutsuttaessa Suomessa järjestettävään showcase-esiintymiseen (economy-luokassa)

Live-tukea jakaa Music Finland ja rahoittaa opetus- ja kulttuuriministeriö. Live-tuen myöntäminen on ehdollinen Music Finlandin saamalle opetus- ja kulttuuriministeriön myönteiselle avustuspäätökselle.

Tuen hakeminen

Hakemus tehdään sähköisellä lomakkeella. Vuoden 2019 hakulomake avataan lähiaikoina. Hakukierroksia on vuosittain neljä.

Tukea voi hakea yhdellä hakemuksella myös useaan hankkeeseen, kuten useampaan erilliseen showcase-matkaan. Mikäli samassa hankkeessa esiintyy useita hakijaorganisaation edustamia artisteja, kannattaa tukea hakea mahdollisuuksien mukaan kootusti samalla hakemuksella.

Hakemukset käsittelee Music Finlandin hallituksen asettama riippumaton asiantuntijaryhmä, jonka päätöksistä ilmoitetaan hakijoille mahdollisimman pian hakukierroksen käsittelyn jälkeen. Hakijan luvalla hakemus voidaan työryhmän esityksestä siirtää Musiikin edistämissäätiön jatkokäsittelyyn silloin, kun Musiikin edistämissäätiön tuet soveltuvat hankkeeseen paremmin tai hanke edellyttää suuria investointeja ja siten molempien tahojen tukea.

Kriteerit tuen myöntämiselle

 • Kiertueen, showcasen tai muun esiintymisen suunnitelman tulee olla ammattimaisesti ja suunnitelmallisesti laadittu ja tukea hakijan kansainvälistymisstrategiaa
 • Showcasen tulee tähdätä yhteistyökumppanuuteen tai näkyvyyden kasvattamiseen
 • Hakijana on oltava suomalainen yritys tai yhteisö
 • Edustajana on oltava ammattimainen tiimi, jolla edellytykset edistää artistin tai tekijän uraa
 • Tuen kohdetta edustavan tahon on pystyttävä tekemään hankkeen edellyttämiä investointeja
 • Hanke toteutuu 1.1.2019–31.5.2020 välisenä aikana.
 • Tuensaajan on oltava koko hankkeen ajan (eli hakemushetkellä, hankkeen aikana sekä raportointihetkellä) ennakkoperintärekisterissä eikä sillä saa olla verovelkaa.
 • Tuensaaja sitoutuu ohjeistetulla tavalla raportoimaan hankkeen toteutumisesta ja tuloksista sekä toimittamaan vaaditut aineistot Music Finlandille.  

Hankkeen arviointikriteerit

 • Hankkeen merkitys artistin tai yhtyeen kansainvälisen uran kannalta
 • Hankkeen merkitys taustaorganisaation kansainvälistymisstrategialle
 • Hankkeen ja hakijan toiminnan ammattimaisuus
 • Hakijan tukihistoria

Kun tuki on myönnetty

Myönteisen tukipäätöksen saaneet organisaatiot solmivat Music Finlandin kanssa opetus- ja kulttuuriministeriön ohjeistuksen mukaisen sopimuksen, jossa sovitaan tuen käytöstä. Tuki voidaan maksaa vain sille organisaatiolle, jolle tuki on alun perin myönnetty.

Raportointilomake toimitetaan tuensaajalle sähköpostitse viikon sisällä tukipäätöksestä. Raportointi on tehtävä viimeistään 60 päivää showcase-esiintymisen, live-esiintymisen tai kiertueen päättymisen jälkeen, ellei toisin sovita. Niissä tapauksissa, joissa tukea haetaan takautuvasti, tulee raportointi tehdä heti tukipäätöksen jälkeen. Tuki maksetaan takautuvasti sen jälkeen, kun tuensaaja on toimittanut raportin ja tiliselvityksen Music Finlandille.

Music Finland pidättää oikeuden tarkistaa tuen määrää, jos hakemuksessa esitetty suunnitelma tai budjetti muuttuu merkittävästi hankkeen aikana.

Hakijoita suositellaan olemaan yhteydessä Music Finlandiin, mikäli kysymyksiä liittyen tuen hakemiseen, hakemuksen täyttämiseen tai hakukriteeristöön ilmenee. Yhteyshenkilöiden tiedot löytyvät tämän sivun ylälaidasta.