Toimialan kehittäminen ja tutkimus

Sisällysluettelo

Kohdemarkkinoiden tuntemus, kontaktit ja liiketoimintaosaaminen ovat ensiarvoisen tärkeitä ominaisuuksia kansainvälisellä kentällä toimiville musiikkialan ammattilaisille. Music Finland järjestää työpajoja ja muita tilaisuuksia, joissa käsitellään markkina-alueiden lisäksi alan eri sektorien asioita.

Vuonna 2018 Music Finlandin tilaisuuksissa perehdyttiin esimerkiksi musiikin synkronointiin ja kansainvälisen uran rakentamiseen. Lisäksi Music Finland jatkoi nuorten musiikintekijöiden valmentamiseen keskittyvää Future Top-20 Hitmakers -ohjelmaa yhteistyössä Teoston ja Musiikkikustantajien kanssa. 

Osana Musiikkiviennin tulevaisuuden tekijät -hanketta Music Finland lähetti kaksi musiikkibisneksen nuorta osaajaa työharjoitteluun Saksaan (viestintäyritys Factory29) ja Iso-Britanniaan (ammattilaistapahtuma Classical:NEXT).

Mentoroinnissa jaettiin osaamista

Sekä henkilökohtaisina tapaamisina että ryhmille järjestettävissä mentorointitapaamisissa Music Finlandin asiantuntijat keskustelevat asiakkaiden kanssa heidän kansainvälistymiseen liittyvistä tarpeistaan sekä antavat neuvoja ja jakavat osaamistaan ja kokemustaan vientiin ja kansainvälistymiseen liittyen. Vuoden aikana yksityis- tai ryhmämentoroinnissa kävi 46 henkilöä, sekä musiikkialan yrittäjiä, että yksittäisiä muusikoita ja musiikintekijöitä. Mentoreina toimivat Niko Kangas, Heli Lampi, Henna Salo, Riku Salomaa ja Katariina Sorsa.

Työpajoja uran rakentamisesta ja synkronoinnista

Vuoden 2018 aikana järjestämissämme eri genreille ja sektoreille räätälöidyissä työpajoissa valmensimme musiikinviejiä uran rakentamisessa, painottaen määrätietoista kansainvälisen uran rakentamista, oman osaamisen myymistä sekä kansainvälistymistä edesauttavia yhteistyöverkostoja.

Toinen teema oli musiikin synkronointi ja lisensointi: järjestimme työpajoja, luentoja ja tietoiskuja aiheeseen liittyen sekä kutsuimme monia kansainvälisiä music supervisoreita Suomeen. Musiikki ja Media -tapahtuman kansainvälinen ohjelma tarjosi niin suomalaisille musiikintekijöille ja levy-yhtiöille kuin elokuva- ja mediasäveltäjille paljon mahdollisuuksia tavata music supervisoreita muun muassa pikatapaamisten, työpajojen ja henkilökohtaisten valmennusten avulla.

Music Finlandin työpajoja vetivät esimerkiksi Janis Susskind (Toimitusjohtaja, Boosey&Hawkes), Catherine Grieves (Music supervisor, Faber Music) ja Lucy Bright (Säveltäjäagentti, Music Sales) sekä manageri Martel Ollerenshaw.

Yhdenvertaisen musiikkialan teesit koottiin verkkosivuille

Teesit tasa-arvon, monimuotoisuuden ja yhdenvertaisuuden edistämiseksi musiikkialalla julkaistiin tammikuussa 2018 omalla verkkosivullaan. Perusteet teeseille oli luotu Musiikki & Media -tapahtuman yhteydessä 5.10.2017, minkä jälkeen musiikkialan ammattilaisista koostunut työryhmä työsti teesit lopulliseen muotoonsa. Hanketta koordinoi Music Finland.

Julkistamisen jälkeen musiikkialan yritykset ja yhteisöt kutsuttiin jakamaan ja allekirjoittamaan teesit julkisesti verkkosivulle. Vuoden 2018 loppuun mennessä julkisia allekirjoituksia oli yhteensä 109, joukossa esimerkiksi järjestöjä, levy-yhtiöitä, festivaaleja ja monia muita musiikkialan organisaatioita. Teesit herättivät vuoden aikana keskustelua myös mediassa ja alan tapahtumissa.

Tutkimus

Music Finland tukee tutkimustiedon avulla musiikin tekemisen edellytyksiä sekä musiikkialan kilpailukykyä kotimaassa ja kansainvälisesti. Tuotamme ja keräämme tietoa suomalaisesta musiikkitoimialasta koko alan yhteiseksi hyödyksi sekä medialle. Lisäksi seuraamme omien hankkeidemme vaikutuksia, teemme aktiivista yhteistyötä musiikkialan tutkijoiden ja muiden organisaatioiden kanssa sekä osallistumme alan keskusteluun.

Vuonna 2018 tutkittiin musiikkialan ja musiikkiviennin taloutta sekä yhdenvertaisuutta

Vuonna 2018 Music Finland julkaisi useita selvityksiä, jotka antoivat ajantasaista tietoa suomalaisen musiikkialan rakenteesta ja musiikkiviennistä.

Suomen musiikkialan talous ja vienti 2017 -raportti kokosi yhteen avainlukuja Suomen musiikkialasta sekä musiikkiviennistä. Suomalaisen musiikkiviennin arvo oli kasvanut vuonna 2017 lähes kolmanneksella edelliseen vuoteen verrattuna ja sen arvo oli nyt 58,9 miljoonaa euroa. Eniten eri sektoreista kasvoi musiikkiteknologia ja palvelut, mutta myös elävä musiikki kasvoi merkittävästi 18 prosentilla. Popmusiikin teosvienti suuntautui vuonna 2017 ennen kaikkea Keski-Eurooppaan, Aasiaan ja Pohjois-Amerikkaan. Kotimaassa musiikkialan kokonaisarvo jatkoi tasaista kasvuaan ja oli nyt 930,2 miljoonaa euroa.

Musiikkialan tasa-arvoisuutta, yhdenvertaisuutta ja monimuotoisuutta selvitettiin kyselytutkimuksella, jonka toteutti tutkija Ilona Rimpilä. Kysymykset pohjautuivat tammikuussa 2018 julkaistuihin musiikkialan laatimiin tasa-arvoa, yhdenvertaisuutta ja monimuotoisuutta edistäviin teeseihin, ja ne käsittelivät sekä konkreettisia yhdenvertaisuutta edistäviä toimenpiteitä että alalla vallitsevaa asenneilmapiiriä. Tulokset näyttivät selvästi, että tasa-arvo, yhdenvertaisuus ja monimuotoisuus koetaan suomalaisella musiikkialalla tärkeiksi arvoiksi ja niitä pyritään edistämään monin aktiivisin keinoin. Samalla kuitenkin yhdenvertaisuuden tiellä nähdään vielä monia esteitä ja ongelmia, joista keskeisimpiä ovat uskottavuusongelmat, väheksymisen kulttuuri sekä rakenteiden ja historian tuomat rasitteet. 

Suomalaisen musiikkiviennin arvo oli kasvanut vuonna 2017 lähes kolmanneksella edelliseen vuoteen verrattuna.

Lisäksi Music Finland selvitti vuonna 2018 yhteistyössä LiveFin-järjestön kanssa suomalaisten tapahtumajärjestäjien taloutta. Kyselytutkimuksen tulokset kertovat elävän musiikin kentän taloustilanteen suuresta kirjosta. Suurimmilla kyselyyn vastanneilla klubeilla ja festivaaleilla on lähes neljän miljoonan euron liikevaihto, kun taas noin kolmannes kyselyyn vastanneista oli pieniä, liikevaihdoltaan keskimäärin 50 000 euron toimijoita. Myös tulo- ja kulurakenteet ovat suurilla ja pienillä toimijoilla erilaisia.

Music Finlandin oman toiminnan vaikuttavuutta selvitettiin vuoden aluksi kyselytutkimuksella Aus Finnland -hankkeen pitkäaikaistuloksista. Asiakaskyselyn vastauksista nähtiin, että vuosina 2015–2016 toteutettu, saksankieliseen Eurooppaan suunnattu Aus Finnland -hanke on tuottanut hyviä tuloksia vielä aktiivisten hankevuosien jälkeenkin. Hankekaudella kasvanut yhteistyöverkosto poiki esimerkiksi sopimuksia, suomalaisten äänitteiden julkaisua, jakelua ja radioesityksiä, konsertteja ja kiertueita, teosmyyntiä sekä medianäkyvyyttä saksankielisessä Euroopassa vielä vuonna 2017 ja tuloksia ennakoitiin myöhemmiksikin vuosiksi.

Vuonna 2018 Music Finland jatkoi aktiivista yhteistyötä eri suomalaisten yliopistojen, tutkimuslaitosten ja muiden oppilaitosten kanssa ja osallistui esimerkiksi opinnäytetöiden ohjaukseen.

Music Finlandin omista tutkimuksista sekä alan tutkimuksesta kerrottiin musiikkialan toimijoille suunnatuissa tutkimuksen uutiskirjeissä, jotka julkaistiin vuonna 2018 toukokuussa ja lokakuussa.