Viestintä ja vaikuttaminen

Viestintä

Viestintä tukee kaikkea Music Finlandin toimintaa kattaen vastaanottajat kotimaisista asiakkaista ulkomaiseen mediaan. Kerromme eri kanavissamme kansainvälisille musiikkialan ammattilaisille ja mielipidevaikuttajille suomalaisen musiikin tekijöistä, menestystarinoista, ilmiöistä ja uutisista.

Jaamme eri musiikkigenrejen tuoreimmat ja olennaisimmat kansainvälisesti kiinnostavat kappaleet digitaalisilla soittolistoillamme. Kotimaan viestintämme kertoo tarjoamistamme palveluista ja tukee asiakkaidemme tarpeita. Music Finland pyrkii vaikuttavuuteen avaamalla musiikkialaa koskettavia keskusteluja sekä jakamalla tärkeitä sisältöjä, jotka tukevat alan menestystä ja hyvinvointia.

Verkkosivut palvelevat kahdella kielellä

Music Finlandin verkkosivustot palvelevat kahdella kielellä. Suomenkielinen sivusto musicfinland.fi tarjoaa suomalaisille musiikkialan ammattilaisille tietoa Music Finlandin palveluista, musiikkivientiin liittyvistä uutisista, tutkimuksista sekä yhdistyksen ajankohtaisista kuulumisista. 

Music Finlandin suomenkielisten sivujen lähtökohtana on asiakaslähtöisyys: tavoitteena on, että mahdollisimman suuri osa Music Finlandin palveluista olisi digitaalisessa muodossa. Vientihankkeita aloittelevia tai niitä vasta suunnittelevia uusia asiakkaita palvelee kansainvälistymisen opas. Tukihaku-sivulta voi hakea tietoa musiikkialan kansainvälistymiseen soveltuvista tuista monipuolisin hakukriteerein. Lisäksi sivuilta löytyy kattava lista Music Finlandin tapahtumista, Suomen musiikkialan kuulumisia ja puheenvuoroja sekä raportit toteuttamistamme tutkimuksista ja erilaista tutkimustietoa maailmalta. Vienti-innostusta ja -osaamista olemme herätelleet Kansainvälistymisen askeleet -haastattelusarjallamme.

Englanninkielisillä musicfinland.com -verkkosivuillamme pyrimme lisäämään suomalaisen musiikin tunnettuutta promootion keinoin: uutisoimalla laaja-alaisesti suomalaisen musiikin kansainvälisestä menestyksestä ja näkyvyydestä, julkaisemalla artikkeleita, jakamalla huolellisesti kuratoituja suomalaisen musiikin soittolistoja sekä kertomalla Music Finlandin kansainvälisistä hankkeista. Sivustolta löytyy valikoima suomalaisen musiikin digitaalisia soittolistoja eri genreissä, joita päivitetään viikoittain. Lisäksi kansainväliseltä sivustoltamme löytyy entiseen tapaan monipuolinen kattaus uutisia ja artikkeleita sekä tasaisesti huomattavan kävijämäärän tavoittava Finnish Music Directory -tietopankki.

Yhteensä Music Finlandin englannin- ja suomenkielisillä sivuilla oli vuoden aikana 75 634 kävijää. Kuukausittainen kävijämäärä oli keskimäärin 6303 käyttäjää. Music Finlandin sivustoilla vieraillaan eniten Suomesta (noin 50 prosenttia kävijöistä). Ulkomailta sivuille tullaan useimmiten Yhdysvalloista (noin 10 prosenttia), Isosta-Britanniasta (noin viisi prosenttia), Saksasta (noin neljä prosenttia) ja Ruotsista (noin kolme prosenttia).

Verkkosivujen kävijät maittain

Videot ja sosiaalinen media täydentävät viestintää

Music Finland tuottaa myös dokumentaarisia videoita omista tapahtumistaan ja hankkeistaan, kuten Arctic Paradise World & Jazz Event sekä Valtakunnallinen musiikkivientipalkinto. Näitä videoita käytetään pääasiassa tapahtumien ja Music Finlandin omaan jälkimarkkinointiin verkkosivuilla ja sosiaalisessa mediassa. Kokeilimme vuoden 2018 aikana myös ensi kertaa julkaista tapahtumistamme (Arctic Paradise World & Jazz EventSong Castle) 360-asteen kameralla kuvattuja VR-kuvia.

Sosiaalisen median kanavissa (FacebookTwitterInstagram) Music Finland kertoo suomalaisen musiikin ajankohtaisimmista nimistä ja uutisista. Sosiaalisen median pääpainotuksia ovat esimerkiksi kansainvälisessä mediassa näkyvät kansainväliset onnistumiset sekä omat hankkeemme ja tapahtumamme. Vuoden 2018 aikana Music Finlandin seuraajien määrä Facebookissa kasvoi 600 ja Twitterissä noin 200 henkilöllä. Facebook-ryhmissä Musiikinviejät ja Taidemusiikin viejät tavoitamme ammattilaisyleisöjä ja kerromme asiakkaillemme Music Finlandin ajankohtaisista toimista.

Uutiskirjeet uudistuivat ja tietosuojaa päivitettiin

Music Finlandin promootiouutiskirjeet kertovat alan kansainvälisille ammattilaisille suomalaisen musiikin ajankohtaisista ilmiöistä englanniksi. Suomalaisille asiakkaillemme suunnatussa Musiikkivienti-uutiskirjeessä kerrotaan puolestaan esimerkiksi ajankohtaisista vientihankkeista ja rahoitusmahdollisuuksista.

Kesällä 2018 Music Finlandin genrekohtaiset promo-uutiskirjeet kokivat pienen uudistuksen, kun aikaisemmat folkin, jazzin, pop-musiikin uutiskirjeet yhdistettiin useammin lähetettäväksi ”Music Finland News” -uutiskirjeeksi. Klassisen ja nykymusiikin uutiset kattava ”Contemporary & Classical News” säilyi omana uutiskirjeenään.

Euroopan unionin yleinen tietosuoja-asetus GDPR astui voimaan toukokuussa 2018, mihin valmistauduttiin Music Finlandissa käymällä läpi kaikki yhteystiedot – mukaan lukien niin uutiskirjeiden vastaanottajalistat kuin asiakasrekisterit – ja asianomaisilta pyydettiin hyväksyntä rekisteriin kuulumisesta. Prosessin kautta Music Finlandille saatiin ajanmukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste ja samalla rekisteriä saatiin terävöitettyä kattamaan kaikkein relevanteimmat ammattilaiset niin ulkomailla kuin Suomessa.

FMQ

Kansainvälisesti kiinnostavia näkökulmia Suomen musiikkiin ja musiikkielämään avaava FMQ (Finnish Music Quarterly) -lehti toimii hallinnollisesti Music Finlandin alaisuudessa. FMQ on itsenäinen yksikkö, jolla on oma toimitus sekä asiantuntijoista koostuva riippumaton toimitusneuvosto. 

Digitaalisen uudistuksen myötä FMQ:n painopiste on siirtynyt verkkoon ja lehden näkyvyys on vahvistunut entisestään. Vuonna 2018 FMQ julkaisi verkossa yhden uuden jutun (artikkeleita, kolumneja, arvioita) viikossa. Lisäksi lehden verkkosivuilla julkaistiin vuoden aikana neljä laajempaa Special Feature -teemakokonaisuutta sekä välitettiin suoratoistona, 360 asteen videona kaksi konserttia Helsingin G Livelabista.

Special Feature -kokonaisuuden teemoja olivat sodan ja väkivallan kaiut musiikissa, Sibelius-Akatemia tänään sekä musiikki, yhteisö ja identiteetti. Neljännen teemapaketin myötä lanseerattiin uusi kolumnisarja, jossa säveltäjät ja musiikintekijät kirjoittavat omasta musiikistaan. Muita FMQ:ssa vuonna 2018 käsiteltyjä aiheita olivat mm. musiikkielämän tasa-arvo ja yhdenvertaisuus, suomalainen ooppera 2000-luvulla sekä Yhdysvaltojen kulttuuridiplomatian vaikutukset Suomen musiikkielämään kylmän sodan aikana.

Joulukuussa ilmestyneeseen laajaan ja näyttävään painettuun lehteen koottiin FMQ:n verkkosivuilla vuoden aikana ilmestyneiden juttujen parhaimmisto. 

Verkostot

Music Finland on useiden suomalaisten ja kansainvälisten verkostojen jäsen. Kotimaan verkostoista osallistuimme aktiivisesti muun muassa eri alojen vienninedistämistoimijoiden yhteistyöverkosto KV-foorumin sekä taiteen tiedotuskeskusten verkosto TAIVE:n toimintaan.   

Kansainvälisistä verkostoista aktiivisimpia ovat pohjoismaisten musiikkivientitoimistojen yhteistyöverkosto NOMEX, jonka kanssa tuotetaan yhteispohjoismaisia vientimatkoja sekä Ja Ja Ja -klubia Lontoossa. Vuonna 2018 Music Finland liittyi eurooppalaisten musiikkivientitoimistojen verkosto EMEE:n jäseneksi ja on sitä kautta osa Euroopan komission kilpailuttamaa Music Moves Europe -ohjelman vientistrategiahanketta.

Vuonna 2018 Music Finlandilla oli keskeinen rooli myös EU-rahoitteisessa suomalais-virolaisessa Finest Sounds -hankkeessa. Kolmen vuoden aikana (2016–2019), Finest Sounds tuo yhteen kaikkiaan 45 suomalaista ja virolaista musiikkialan yritystä. Hankkeen koordinaattori on Tampereen Ammattikorkeakoulu.

Music Finlandin henkilökunta oli mukana myös useissa eri ohjausryhmissä ja hallintoelimissä, kuten Musiikki & Media -tapahtuman hallitus, opetus- ja kulttuuriministeriön taide- ja taiteilijapolitiikan suuntaviivat -työryhmä, EU:n Luova Eurooppa -ohjelman asiantuntijaryhmä, Boardmanin Liikkeenjohdollisen tutkimusryhmän hallitus, Suomen musiikkikirjastoyhdistyksen hallitus sekä Finpron Luova Matka -hankkeen ohjausryhmä. Lisäksi Music Finland käy luennoimassa suomalaisen musiikin kansainvälistymisestä eri organisaatioissa, oppilaitoksissa, yhteisöissä ja yrityksissä.

Valtakunnallisen musiikkivientipalkinnon voittaja Apocayptica palkinnonjakotilaisuudessa 5.12.2018

Vaikuttaminen

Suomalaisen musiikin kansainvälistymisen tärkeyden ja viennin potentiaalin osoittaminen ja viestiminen lukeutuvat Music Finlandin perustehtäviin. Olemme aktiivisessa dialogissa eri sidosryhmien, kuten ministeriöiden sekä poliittisten päättäjien kanssa. Haemme yhdessä ratkaisuja ja etsimme uusia toimintamalleja, jotka parhaiten tukevat suomalaisen musiikin menestymistä ja elinvoimaisuutta, ja sitä kautta edistävät sekä suomalaista kulttuuria että kansantaloutta.

Music Finlandin asiantuntijoita pyydetään aktiivisesti kommentoimaan suomalaisen musiikin kansainvälistymistä ja musiikkivientiä mediassa sekä muissa foorumeissa. Isännöimme useita opiskelijaryhmiä ja käymme kertomassa musiikkiviennistä eri oppilaitoksissa. Omien tilaisuuksien ja vaikuttajaviestinnän lisäksi Music Finland osallistuu eri yhteistyöverkostojen yhteiseen vaikuttajaviestintään ja toimii asiantuntijoina musiikin kansainvälistymiseen ja vientiin liittyvissä työryhmissä ja hankkeissa. 

Music Finland myöntää vuosittain valtakunnallisen musiikkivientipalkinnon, jonka elinkeinoministeri Mika Lintilä jakoi joulukuussa 2018 Apocalyptican omistamalle Apocalyptica Agencylle. Palkinnon raatiin kutsutaan musiikkialan asiantuntijoita, median edustajia sekä avainsidosryhmiä, kuten opetus- ja kulttuuriministeriön, työ- ja elinkeinoministeriön ja Business Finlandin edustajia.