Aus Finnland hyödyttää suomalaista musiikkialaa edelleen

Vuosina 2015—2016 toteutettu Aus Finnland, suomalaisen musiikin vientihanke saksankieliseen Eurooppaan, on tuottanut musiikkialallamme hyviä tuloksia vielä aktiivisten hankevuosien jälkeenkin.

Jo heti Aus Finnland -hankkeen jälkeen tehdyn selvityksen perusteella vientiyritysten tulot alueella kasvoivat yli kaksinkertaisiksi ja suomalainen musiikki näkyi ja kuului saksankielisessä Euroopassa huomattavasti enemmän kuin aiemmin. Lue aiemmin ilmestynyt hankeraportti täältä.

Music Finlandin alkuvuonna 2018 tekemän asiakaskyselyn mukaan tuloksia syntyy edelleen. Vastaajat kertoivat hankkeen edesauttaneen vuonna 2017 esimerkiksi suomalaisten äänitteiden julkaisua, jakelua ja radioesityksiä, konsertteja ja kiertueita, teosmyyntiä sekä medianäkyvyyttä saksankielisessä Euroopassa. 

Hankkeen aikana solmittujen kontaktien myötä on allekirjoitettu esimerkiksi agentuuri-, lisenssi- ja jakelusopimuksia markkina-alueella. Monet vastaajista korostivat pitkäjänteisen toiminnan merkitystä saksankielisessä Euroopassa, ja kertoivat tuloksia olevan tiedossa vielä vuoden 2017 jälkeenkin.

Yleisesti Aus Finnland -hanketta pidettiin tärkeänä etenkin kontaktiverkoston laajenemisen, näkyvyyden ja uran kehittymisen kannalta. Se lisäsi suomalaisten musiikkialan toimijoiden kontakteja ja yhteistyökumppaneita saksankielisessä Euroopassa ja mahdollisti toiminnan kohdentamisen ja investoinnit vientitoimenpiteisiin.