Musiikkiviennin tulevaisuuden tekijät 2019

Haku kansainväliseen työharjoitteluun on auki 14.10. asti! 

Music Finland tarjoaa uransa alussa oleville tai vastavalmistuneille musiikkialan ammattilaisille mahdollisuuden kansainväliseen työharjoitteluun Saksassa tai Iso-Britanniassa. Harjoitteluohjelman tavoitteena on tarjota suomalaiselle musiikkialalle arvokasta tietoa ja ymmärrystä kansainvälisistä musiikkimarkkinoista käytännön työkokemuksen ja verkostoitumisen kautta.

Työharjoittelupaikka tarjotaan kahdelle henkilölle ja harjoittelujakso on kolmen kuukauden pituinen. Harjoittelu tapahtuu Lontoossa viimeistään 1.12.2018 – 28.2.2019 välisenä aikana ja Hampurissa 4.2.-4.5.2019, mutta tarkempi aikataulu on neuvoteltavissa.

Harjoittelupaikat ovat Factory 92 Hampurissa sekä Saari Music Lontoossa. 

Music Finland tekee sopimuksen harjoittelijan kanssa ja maksaa tälle harjoittelupalkkaa. Valittu henkilö vastaa itse asumis- ja matkakuluistaan. Asumis- ja matkajärjestelyt harjoittelijan tulee hoitaa itsenäisesti.  

Ohjelmaan voivat hakea myös tällä hetkellä työsuhteessa olevat nuoret ammattilaiset. Tällöin harjoittelusopimus tehdään ko. henkilön työnantajan kanssa.  

Työharjoittelu Factory 92:ssa, Hampurissa

FACTORY 92 on Hampurissa toimiva musiikkialan PR-, markkinointi- ja konsulttitoimisto. Se tekee sekä kansainvälisiä että paikallisia projekteja monipuoliselle asiakaskunnalle (levy-yhtiöt, jakelijat, soitinmyyjät, festivaalit, vientitoimistot, konferenssitapahtumat jne.), joihin kuuluu muun muassa Music Finland, festivaalit kuten C/O Pop ja SPOT sekä levymerkki Secretly Canadian. Työkenttä tarjoaa hyvän yleiskuvan Saksan ja Euroopan media-alasta ja musiikkimarkkinoista sekä valmiudet oppia paikalliset toimijat, alan ominaispiirteet ja toimintatavat. Työ antaa myös erinomaiset mahdollisuudet kasvattaa asiantuntijaverkostoa Factory 92:n ulkopuolella sekä oppia ymmärtämään Saksan ja Hampurin musiikkielämää. 

Harjoittelija työskentelee Factory 92:n toimistossa Hampurin keskustassa, osana yhtiön työporukkaa. Harjoittelun aikana harjoittelija koordinoi PR-suhteita eri projekteissa, hallinnoi budjetteja, tekee päivittäistä asiakashallintaa, sekä muita kiinnostustansa ja ammatinkuvaansa vastaavia tehtäviä. 

Työharjoittelu Saari Musicissa, Lontoossa

Vuodesta 2013 toiminut Saari Music Ltd. on digimarkkinoinnin, viestinnän ja konsultoinnin palveluita tarjoava yritys. Saari Musicin perustaja on Nikke Osterback, joka on aikaisemmin toiminut digitaalisen markkinoinnin rooleissa Atlantic Recordsilla ja Island Recordsilla Lontoossa. Saari Musicin asiakkaita ovat mm. Nick Cave, PJ Harvey, Goldfrapp, Chaney/BMG, Circle Sky, Benjamin Clementine, Bry, David Gray, Fink, Jeb Loy Nichols ja Orbital. 

Harjoittelija työskentelee Saari Musicin toimistossa Lontoossa, osana yrityksen tiimiä. Työtehtäviin sisältyy mm. asiakastyön ja digimarkkinoinnin avustavia tehtäviä sekä videon ja kuvan editointia, mutta myös monia muita erilaisiin kampanjoihin kuuluvia tehtäviä. Harjoittelija voi itse aktiivisuudellaan ja luovuudellaan vaikuttaa tehtävien sisältöön. 

Odotamme hakijoilta

Harjoittelijalla tulee olla musiikin, markkinoinnin, viestinnän, liiketoiminnan tai muun soveltuvan alan tutkinto tai opiskelupaikka näiden alojen oppilaitoksessa. Harjoittelijalla tulee olla sujuva suullinen ja kirjallinen englanninkielen taito sekä erinomaiset sosiaaliset taidot. Aiempi työkokemus musiikkialalla katsotaan eduksi, samoin saksan kielen taito (Factory92).

Molemmat tehtävät edellyttävät oma-aloitteisuutta, kykyä tehdä itsenäisiä päätöksiä sekä erinomaisia kommunikaatio- ja työyhteisötaitoja. Harjoittelijan tulee olla avoin oppimaan sekä tutustumaan uusiin toimintatapoihin. 

Factory 92 ja Saari Music valvovat työharjoittelua. Harjoittelija tekee Music Finlandille loppuraportin oppimastaan.  

Vapaamuotoiset, englanninkieliset hakemukset 14.10.2018 mennessä osoitteeseen rekry@musicfinland.fi.  Merkitse hakemukseen selkeästi kumpaa harjoittelupaikkaa haet. 

Lisätiedot:

Tiimijohtaja Riku Salomaa, riku.salomaa@musicfinland.fi, puh. 040 7052606