Toimialan kehittäminen ja tutkimus

Kohdemarkkinoiden tuntemus, kontaktit ja liiketoimintaosaaminen ovat ensiarvoisen tärkeitä ominaisuuksia kansainvälisellä kentällä toimiville musiikkialan ammattilaisille. Music Finland järjestää työpajoja ja muita tilaisuuksia, joissa käsitellään markkina-alueiden lisäksi alan eri sektorien asioita.

Vuonna 2017 Music Finlandin tilaisuuksissa pureuduttiin esimerkiksi musiikkialan tasa-arvoon ja diversiteettiin, elokuvamusiikin vientiin, Yhdysvaltojen viisumiasioihin, artistin sosiaalisen median taitoihin, biisiviennin tulevaisuuteen sekä musiikin synkronointiin. Lisäksi Music Finland jatkoi nuorten musiikintekijöiden valmentamiseen keskittyvää Future Top-20 Hitmakers -ohjelmaa yhteistyössä Teoston ja Musiikkikustantajien kanssa.

Mentoroinnissa jaettiin osaamista

Mentorointitapaamisissa Music Finlandin asiantuntijat keskustelevat asiakkaiden kanssa heidän kansainvälistymiseen liittyvistä tarpeistaan sekä antavat neuvoja ja jakavat osaamistaan ja kokemustaan vientiin ja kansainvälistymiseen liittyen. Vuoden aikana henkilökohtaisissa mentorointitapaamisissa kävi 50 henkilöä – sekä musiikkialan yrittäjiä että yksittäisiä muusikoita ja musiikintekijöitä. Mentoreina toimivat Niko Kangas, Heli Lampi, Henna Salo, Riku Salomaa ja Katariina Sorsa.

Musiikkialan Naistenklinikka

Musiikkialan Naistenklinikka kokoaa vuosittain alan toimijoita keskustelemaan ajankohtaisista musiikkialan rakenteisiin liittyvistä kysymyksistä osana Musiikki ja Media -tapahtumaa. Vuoden 2017 Naistenklinikan teema oli tasa-arvo ja diversiteetti musiikkialalla. 

Jatkona tapahtumalle Music Finland kutsui musiikkialan ammattilaiset laatimaan yhteiset teesit toimintaperiaatteiksi tasa-arvon ja diversiteetin edistämiseksi musiikkialalla. Tammikuussa 2018 julkistetut teesit luotiin Musiikki & Mediassa Tampereella torstaina 5.10. järjestetyssä työpajassa, jonka avasi kansanedustaja ja presidenttiehdokas Pekka Haavisto. Lisäksi työelämän, tasa-arvon ja politiikan tutkija, YTT Hanna Ylöstalo puhui tasa-arvon toteutumisesta suomalaisessa työelämässä ja The Independent -lehden toimittaja Roisin O'Connor käsitteli naisartistien asemaa musiikkialalla Britanniassa. Vaikka Naistenklinikka on aina ollut kaikille avoin tapahtuma, se on koonnut toistaiseksi pääasiassa naistoimijoita. Vuonna 2017 tapahtumaan pyrittiinkin saamaan laaja osanottajajoukko sukupuolesta, taustasta ja genrestä riippumatta.

Musiikkialan naistenklinikka kokoontui Tampereella 5.10.2017

Tutkimus

Tavoitteenamme on tutkimustiedon avulla tukea musiikin tekemisen edellytyksiä sekä parantaa musiikkialan kilpailukykyä kotimaassa ja kansainvälisesti. 

Seuraamme omien hankkeidemme hyötyjä ja vaikutuksia, tuotamme ja keräämme koko musiikkialan ja median käyttöön tietoa suomalaisesta musiikista, teemme aktiivista yhteistyötä alan tutkijoiden ja muiden organisaatioiden kanssa sekä osallistumme alan keskusteluun.

Music Finlandin vuonna 2017 julkaisemat selvitykset

Vuonna 2017 Music Finland julkaisi kolme selvitystä, jotka antoivat ajantasaista tietoa suomalaisen musiikkialan rakenteesta ja musiikkiviennistä.

Suomen musiikkialan talous ja vienti 2016 -raportti kokosi yhteen aiemmin itsenäisinä tutkimuksina julkaistut selvitykset Suomen musiikkialan kokonaisarvosta sekä suomalaisen musiikkiviennin markkina-arvosta. Samassa yhteydessä raportoitiin lisäksi popmusiikin teosviennin tuoreimpia lukuja. Sekä musiikkialan arvo että musiikkivienti olivat kasvaneet aiemmasta, ja merkittävimpänä sektorina molemmissa oli edelleen elävä musiikki. Viennin alueista merkittävin oli saksankielinen Eurooppa. Teosviennin osalta 2016 osoittautui ennätysvuodeksi, jolloin suomalaiset tekijät olivat kirjoittaneet ulkomaisille artisteille 71 kappaletta.


Toinen keskeinen raportti liittyi vuosina 2015–2016 toteutetun, saksankieliseen Eurooppaan suunnatun Aus Finnland ‑projektin tuloksiin. Kyselyn ja tilastotietojen tuottamien tietojen perusteella nähtiin, että vientiyritysten liikevaihto kasvoi huomattavasti hankkeen aikana ja suomalainen musiikki näkyi ja kuului Saksassa, Sveitsissä ja Itävallassa niin radioissa kuin keikkapaikoilla. Kyselyn viesti oli selvä: vientiyritykset pitivät hanketta erittäin onnistuneena kontaktien kasvattajana ja vientitoiminnan vauhdittajana. Yritykset odottavat myös vientinsä saksankieliseen Eurooppaan kasvavan tulevaisuudessa. 

Syksyllä 2017 Music Finland teetti esiselvityksen musiikkitoimialan sukupuolitasa-arvosta. Jyväskylän yliopiston tohtorikoulutettavan Ilona Rimpilän toteuttamassa esiselvityksessä tarkasteltiin työpaikkojen ja -tehtävien jakautumista sukupuolen mukaan. Selvityksen valossa musiikkitoimiala näyttäytyi varsin miesvaltaisena. Vaikka sukupuolijakauma oli työllistävyyden osalta suhteellisen tasainen, erityisesti musiikkialan yritysten ja yhdistysten hallitusten jäsenet sekä ylintä päätäntävaltaa käyttävät johtajat ovat pääosin miehiä.

Vuonna 2017 yhteistyötä jatkettiin eri suomalaisten yliopistojen ja tutkimuslaitosten kanssa, esimerkiksi Aalto-yliopiston ja Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen kanssa. Music Finland osallistui lisäksi eri oppilaitosten opinnäytetöiden ohjaukseen kotimaassa ja ulkomailla.

Tutkimuksen uutiskirje julkaistiin kaksi kertaa, kesäkuussa ja joulukuussa. Uutiskirjeissä kerrottiin suomalaiselle musiikkialalle paitsi Music Finlandin omista selvityksistä myös muista musiikkialaan liittyvistä kotimaisista ja ulkomaisista tutkimuksista.