Kansainvälistyminen, vienninedistäminen ja nuotisto

Sisällysluettelo

Kansainvälistyminen ja vienninedistäminen

Vienninedistämistoimillamme tuettiin kotimaisten musiikkialan yritysten liiketoiminnan kasvua sekä pyrittiin nostamaan artistien ja tekijöiden näkyvyyttä tärkeimmillä vientimarkkinoilla. Kehitimme palveluitamme yhdessä alan toimijoiden kanssa ja toteutimme niitä yhä räätälöidymmin vastaten asiakkaidemme yksilöllisiin tarpeisiin.

Music Finlandin vienninedistämistoimenpiteitä rahoittivat kotimainen musiikkiala, työ- ja elinkeinoministeriö, opetus- ja kulttuuriministeriö, ulkoasiainministeriö, Musiikin edistämissäätiö sekä hankekohtaiset yhteistyökumppanit.

Biisiviennin visiota kehiteltiin työpajassa Tukholmassa syksyllä 2017.

Popmusiikin teosvienti, jazz ja Japanin vienti hanketuotantojen ytimessä

Music Finland vauhditti suomalaista biisivientiä monin toimenpitein vuonna 2017. Kirjoitusleirejä järjestettiin kaksi: Aasian markkinoille kohdennettu A-Pop Castle sekä kansainvälistä uraa aloitteleville kirjoittajille suunnattu Song Hotel. Syksyllä Music Finland toteutti yhdessä suomalaisten laulunkirjoittajien ja musiikkikustantajien kanssa hankkeen, jolla luotiin suuntaviivat popmusiikin teosviennin kasvattamiseen sekä alan vientiyhteistyön lisäämiseen. Työpajamuotoisen prosessin pohjalta luotiin yhteinen Biisiviennin visio sekä tulevaisuuden strategia. Vision mukaan Suomi on vuonna 2021 popmusiikin solmukohta, suomalaisten laulunkirjoittajien brändi on tulevaisuudessa vahva ja suomalaiselle musiikille on kansainvälisesti kovaa kysyntää.

Suomi oli vuonna 2017 merkittävimmän jazz-ammattilaistapahtuman, Saksan Bremenissä pidetyn Jazzaheadin teemamaa. Maakumppanuus toi Suomen jazzkentälle laajaa huomiota: tapahtumassa nähtiin kahdeksan suomalaisen artistin ja yhtyeen viralliset showcase-esiintymiset, sekä lukuisia klubiesiintymisiä ja näkyvyyttä tapahtuman markkinoinnissa ja viestinnässä. Maayhteistyön myötä jazzkentän kansainvälisten portinvartijoiden katseet kohdistuivat Suomeen ja kumppanuus toi suomalaiselle jazzille lisähuomiota myös kansainvälisessä mediassa.

Music Finlandin vientihankkeita kohdistui myös Japanin markkinoille. Japanin viennin kasvattamiseen ja erilaisten luovien alojen yhteistyön lisäämiseen tähtäävä Finest Sounds -hanke saatiin täyteen vauhtiin. Tämä näkyi erityisesti Musiikki & Median japanilaisvieraiden suurena määränä ja erilaisissa tilaisuuksissa, joissa musiikkialan toimijat verkostoituivat muiden luovien alojen kanssa.

Jazzahead-tapahtumassa oli suomalaisen jazzin lisäksi myös suomalaista katuruokaa esittelevä Food Garden.

Fast Track -ohjelmalla tuettiin kansainvälisten läpimurtojen syntymistä

Music Finlandin kansainvälistymisen tuet ovat työkaluja, jolla tuetaan kotimaisten musiikkialan yritysten vienti-investointeja ja -toimenpiteitä erityisesti käynnistysvaiheessa tai uusille markkinoille mentäessä. Vuonna 2017 Music Finland aloitti kärkitoimijoiden viennin tukemiseen tarkoitetun Fast Track -musiikkivientiohjelman, jolla tuetaan merkittävien kansainvälisten läpimurtojen syntymistä. Ohjelmaan valitaan hankkeita, joilla on poikkeuksellisen hyvät edellytykset menestyä kansainvälisesti ja jotka ovat niin mittavia, että ne edellyttävät suurta taloudellista ja ajallista investointia. Ensimmäisenä vuonna ohjelmaan valittiin pop-artistit Alma, Isac Elliot ja Saara sekä laulunkirjoittaja Axel Ehnström osana musiikkikustantaja Elements Musicin vientiputkea.

Music Finland myönsi opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamia live- ja teosvientitukia yhteensä 205 000 euroa. Tukia myönnettiin nyt ensimmäistä kertaa neljällä hakukierroksella. Opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämien vientitukien hakijoita oli kaikkiaan 107, joista tukea myönnettiin 61 hakijalle.

Musiikkiviennin tulevaisuuden tekijät -harjoitteluohjelma valmisti nuoria ammattilaisia maailmalle

Music Finland järjesti suomalaisille musiikkialan opiskelijoille ja uransa alussa oleville ammattilaisille mahdollisuuden kansainväliseen työharjoitteluun Saksassa. Musiikkiviennin tulevaisuuden tekijät -harjoitteluohjelman tavoitteena oli tarjota suomalaiselle musiikkialalle arvokasta tietoa ja ymmärrystä Saksan markkinoista käytännön työkokemuksen ja verkostoitumisen kautta.  Kolmen kuukauden mittaiset harjoittelupaikat tarjottiin yhdelle henkilölle viestintätoimisto Factory 92:ssa Hampurissa sekä yhdelle henkilölle Classical:NEXT -nykymusiikkitapahtuman toimistossa Berliinissä.

Lentoon valmensi kansainvälistyviä nykymusiikin ammattilaisia

Nykymusiikin saäveltäjille ja muusikoille sekä välittävaän portaan toimijoille räätälöity Lentoon -kansainvälistymisvalmennus järjestettiin syyskauden aikana. Ohjelman tavoitteena oli antaa valmiuksia kansainvaälisen uran ja verkostojen rakentamiseen sekä kehittää osallistujien viestintä- ja vuorovaikutustaitoja. Ohjelma koostui neljästä ryhmätyöpajasta, joita ohjasivat sekä suomalaiset että kansainväliset musiikki- ja viestintäalan ammattilaiset. Lisäksi kukin osallistuja sai henkilökohtaisen mentorin, jonka kanssa tapaamisia oli kolme.

Lentoon-valmennuksen kansainvälisinä mentoreina toimivat Oscar Zepeda-Arias (The Music Sales Group), Fedor Teunisse (Asko-Schönberg Ensemble), André de Ridder (Musica nova Helsinki), Thobjørn Tønder Hansen (Ultima Oslo Contemporary Music Festival) ja Graham McKenzie (Huddersfield Contemporary Music Festival). Ohjelman huipensi Kaija Saariahon vierailu viimeisessä ryhmätapaamisessa.

Osallistujien henkilökohtaisina mentoreina toimivat Magnus Lindberg, Dima Slobodeniouk, Sebastian Fagerlund, Lotta Wennäkoski, Tiina Vihtkari, Olli Kortekangas, Tuomas Kantelinen ja Annamaija Saarela.

Lentoon-ohjelmaan valitut osallistujat olivat: Cecilia Damström, Jouni Hirvelä, Laura Kajander, Markku Klami, Marko Nyberg, Antti Paalanen, Lauri Sallinen ja Sauli Zinovjev.

Suomi jälleen näkyvästi esillä kansainvälisissä messu- ja ammattilaistapahtumissa 

Suomalaiset musiikkialan toimijat kasvattivat kansainvälisissä messu- ja ammattilaistapahtumissa verkostojaan, tapasivat yhteistyökumppaneitaan ja neuvottelivat uusia sopimuksia. Showcase-tapahtumissa artistit ja yhtyeet esiintyivät ulkomaisille ostajille sekä potentiaalisille yhteistyökumppaneille. Music Finland toteutti vuonna 2017 suomalaisen musiikin yhteismarkkinointikokonaisuudet 10 ammattilaistapahtumassa Euroopassa ja Yhdysvalloissa.

Ulkomaiset toimijat kotimaan musiikkitapahtumissa

Music Finlandin ammattilaisvierailuohjelman kautta tuodaan ulkomaisia musiikkialan ammattilaisia eri genrejen tapahtumiin tutustumaan paitsi suomalaiseen musiikkiin, myös musiikkikenttään ja sen toimijoihin. Vuonna 2017 kutsuimme kaikkiaan 50 vierasta Tuska-festivaalille, Flow Festivaliin, Musiikki & Mediaan, Tampere Jazz Happeningiin, Slush Musiciin, We Jazz –festivaalille ja ensimmäistä kertaa järjestettyyn Etno-gaalaan. Ammattilaisvierailuohjelma toteutettiin yhteistyössä ulkoasiainministeriön ja mainittujen tapahtumien kanssa. 

Music Finlandin omien työpajojen puhujiksi kutsuttiin lukuisia kansainvälisiä ammattilaisia, kuten Martyna Markowska (Katowice JazzArt Festivalin, Garden of Sounds Festival), Lars Karlsson (Warner Chappell, toimitusjohtaja saksankielisessä Euroopassa ja Pohjoismaissa), Ruby Wasmuth säveltäjämanageri, Manners McDade Management & Agency, Iso-Britannia) ja Nikke Österback (digitaalinen markkinoinnin asiantuntija, Saari Ltd, Iso-Britannia).

.

Katso kaikki vuoden 2017 tuensaajat tästä
Katso lista kaikista Music Finlandin vuoden 2017 vienninedistämistapahtumista

Music Finlandin hankkeita ja tapahtumia toteutettiin 11 eri maassa

Music Finlandin nuotisto

Vuonna 2017 Music Finlandin nuotistossa keskityttiin vuotta aiemmin julkistetun Composers and Repertoire -sivuston kehittämiseen ja markkinoitiin. Säveltäjäsivustosta tiedotettiin eri asiakasryhmille uutiskirjeillä, mainoksilla ja presentaatioilla, ja muun muassa sivustolla oleva suomalaisten nuottien verkkokauppa uusittiin paremmin asiakkaan tarpeita vastaavaksi. Osin näiden toimenpiteiden ansiosta verkkokaupasta tehtyjen tilausten suhteellinen lukumäärä kasvoi lähes 50 prosenttia edellisen vuoden tasosta.

Music Finlandin säveltäjäasiakkaat, kustantajat ja musiikin esittäjät käyttivät nuotiston palveluja aktiivisesti Suomessa ja ulkomailla. Music Finlandilla oli vuoden 2017 lopussa yhteensä 279 säveltäjäasiakasta, joista kuusi oli hyväksytty asiakkaaksi kuluneen vuoden aikana. Nuotistoon toimitettiin vuonna 2017 yhteensä 438 uutta teosta, joista kustantajien nuotiston kokoelmiin lähettämiä näytepartituureja oli 195 kappaletta. Lisäksi teostietokanta täydentyi useiden kymmenien uusien sävellysten tiedoilla.

Myös nuottien myynti ja vuokraustoiminta jatkuivat vilkkaana, ja Suomi 100 -juhlavuosi vaikutti positiivisesti suomalaisen musiikin kysyntään. Menneen vuoden aikana Music Finlandin nuotistosta myytiin 183 eri säveltäjän partituureja ja esitysmateriaaleja yhteensä 1470 kappaletta. Myynnistä 18 prosenttia suuntautui ulkomaille. Eniten ulkomaan tilauksia tuli Yhdysvalloista, Kiinasta, Ranskasta, Ruotsista, Saksasta ja Japanista. Myydyimmät säveltäjänimet olivat Jukka Tiensuu, Jukka Linkola, Aarre Merikanto, Sampsa Ertamo ja Atso Almila.

Orkesterimusiikin esitysmateriaaleja vuokrattiin yhteensä 88 eri teoksesta, mikä on 70 prosenttia enemmän kuin edellisenä vuonna. Näistä eniten välitettiin Uuno Klamin, Leif Segerstamin, Jaakko Kuusiston ja Aki Yli-Salomäen teosten materiaaleja. Suomi 100 -juhlavuosi näkyi nuotiston toiminnassa myös historiallisten säveltäjien, kuten Fredrik Paciuksen ja Robert Kajanuksen, orkesteriteosten vuokratilausten suurena määränä. Lisäksi kustantajien ja orkesterien omasta materiaalista valmistettiin kopiopalveluna satoja partituureja ja esitysmateriaaleja.

Nuotiston ulkomaanmyynti 2017