Toiminnanjohtajan katsaus

Music Finlandin toiminnanjohtaja Tuomo Tähtinen
Visiossamme suomalainen musiikki on kansainvälisen markkinan keskiössä ja tunnetaan monenlaisista menestystarinoista. Tämä on vuonna 2017 päivitetyn strategiamme mukainen tavoitetila, jonka aiomme saavuttaa vuoteen 2025 mennessä.

Pääsimme jälleen viime vuonna todistamaan hienoja suomalaisen musiikin onnistumisia kansainvälisellä musiikkikentällä. Kasvun ja kehittymisen varaa toki on upeista tuloksista huolimatta edelleen, ja monessa kansainvälisessä vertailussa jäämme vielä etujoukosta. Jotta suomalainen musiikki, sen esittäjät sekä suomalaiset musiikkialan ammattilaiset olisivat aidosti ja pysyvästi relevantteja kansainvälisellä musiikkimarkkinalla, on tehtävä määrätietoisia panostuksia sekä sisältöön että parannettava suomalaisten yritysten riskinottokykyä. On pystyttävä lähtemään maailmalle rohkeammin, sillä aseman vakiinnuttaminen maailman musiikkipääkaupungeissa edellyttää aktiivista vuorovaikutusta ja läsnäoloa.

Strategian taustalla asiakasryhmien monipuoliset tarpeet

Music Finlandin tulee jatkossa tunnistaa kehittyvän musiikkialan mahdollisuuksia entistä herkemmin ja palvella asiakkaitaan räätälöidysti huomioiden eri asiakasryhmien tarpeet ja alan eri sektoreiden toimintalogiikat. Tälle ideologialle olemme myös perustaneet tuoreen strategiamme. Vuosia 2018–2020 varten tekemässämme strategiassa korostamme myös kansainvälisten läpimurtojen ja menestystarinoiden tärkeyttä. Ne tuovat Suomeen arvokasta osaamis- ja verkostopääomaa sekä tuloja, jotka suomalaiset yritykset voivat investoida edelleen uusiin kykyihin ja sisältöihin. Lisäksi onnistumiset kasvattavat alan kollektiivista itseluottamusta, jota kasvavassa kilpailussa todella tarvitaan.

Viime vuonna otimme jo askeleita uuden strategian linjausten suuntaan. Lanseerasimme kärkitoimijoille suunnatun Fast Track -ohjelman, joka sai kentällä laajan positiivisen vastaanoton. Toteutimme useita eri asiakasryhmille räätälöityjä hankkeita, kuten popmusiikin kustantajien ja tekijöiden Biisiviennin visio -projektin, taidemusiikin ammattilaisten Lentoon-valmennushankkeen sekä suomalaisen jazz-kentän näyttävän esittäytymisen Jazzahead-tapahtumassa Saksassa.

Suomi oli Jazzahead-tapahtuman kumppanuusmaa vuonna 2017. Kuvassa Kari Ikonen Trio Jazzaheadin showcase-keikalla.

Digitaalinen viestintä asiakaspalvelujen ytimessä

Myös Music Finlandin ja FMQ:n verkkosivustot uudistettiin täydellisesti viime vuonna. Sivuilta löytyy nyt apua ja työkaluja sekä kansainvälistymistään aloittaville että aktiivisesti Music Finlandin palveluita käyttäville asiakkaille. Hiljaisen tiedon siirtäminen verkkoon esimerkiksi kansainvälistymisen oppaiden muodossa vapauttaa myös henkilöstömme resursseja henkilökohtaisempaan palveluun jo hieman pidemmälle ehtineiden asiakkaiden projektien parissa.

Viennin ja kansainvälistymisen edistämisen lisäksi Music Finlandilla on tärkeä rooli suomalaisen musiikkialan yhdenvertaisuuden edistäjänä. Käynnistimme viime syksynä työskentelyn, joka kokosi musiikkialan ammattilaisia luomaan alalle yhteiset teesit tasa-arvon, monimuotoisuuden ja yhdenvertaisuuden edistämiseksi. Teesit julkistettiin tammikuussa, jolloin kutsuimme kaikki musiikkialan organisaatiot allekirjoittamaan ne ja tuomaan oman panoksensa asian edistämiseksi. Nyt teesien takana seisoo jo iso joukko alan yrityksiä ja yhdistyksiä, jotka ovat sitoutuneet noudattamaan näitä yhdessä määriteltyjä toimintaperiaatteita.

Vuosi 2018 tuo tullessaan muutoksia myös Music Finlandin organisaatioon. Jätän paikkani toiminnanjohtajana tilanteessa, jossa kansainvälinen musiikkimarkkina on nousukiidossa ja Music Finland yhdistyksenä varsin hyvässä iskussa. Muutos on oikein hyödynnettynä voimavara sekä yksilöille että organisaatoille, ja uskon että Music Finland ja suomalainen musiikkivienti tulevat jatkossa kukoistamaan entistä hienompina ja menestyksekkäämpinä!