Musiikkiala julkisti teesit tasa-arvon, monimuotoisuuden ja yhdenvertaisuuden edistämiseksi

Suomalaiset musiikkialan toimijat ovat koonneet kuusi teesiä tasa-arvon, monimuotoisuuden ja yhdenvertaisuuden edistämiseksi toimialalla.

Perusteet teeseille luotiin Musiikki & Media -tapahtuman yhteydessä Tampereella lokakuussa 2017. Musiikkialan ammattilaisista koostunut työryhmä on työstänyt teesit lopulliseen muotoonsa. Hankkeen koordinoi Music Finland.

Verkkosivulta yhdenvertainenmusiikkiala.com löytyvillä teeseillä pyritään kehittämään toimialan yhteistä, tasa-arvoista tulevaisuutta. Sivulla on myös päivittyvä lista teesit jo allekirjoittaneista toimijoista ja linkki, jonka kautta organisaatiot voivat lisätä oman allekirjoituksensa mukaan.

Mukana olevat yritykset ja organisaatiot sitoutuvat tekemään tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman sekä noudattamaan sitä. Allekirjoittaneet sitoutuvat edistämään tasa-arvoa, yhdenvertaisuutta ja monimuotoisuutta aktiivisesti viestinnässä, rekrytoinnissa ja palkkauksessa, hallinnossa ja johdossa sekä taiteellisessa päätöksenteossa. Myös lapsilla ja nuorilla tulee olla oikeus valita musiikillinen polkunsa ilman ennakkoasenteita, taustastaan ja sukupuolestaan riippumatta.

”Tilastojen valossa nämä itsestään selviltä tuntuvat teesit eivät valitettavasti ole arkipäivää kaikkialla, siksi koenkin tärkeäksi allekirjoittaa ne ja sitoutua niihin jokapäiväisessä toiminnassa. Tasa-arvoisuus ja yhdenvertaisuus ovat aina olleet Tiketin johtavia arvoja”, kertoo työryhmässä mukana ollut Tiketti Oy:n toimitusjohtaja Mirva Merimaa.

Vuonna 2017 Music Finland tilasi Suomen musiikkialan sukupuolijakaumia työ- ja luottamustehtävissä kartoittavan esiselvityksen taustatiedoksi työpajaan, jossa luotiin perusteet teeseille. Selvitys osoittaa, että erityisesti suomalaisten musiikkialan yritysten ja yhdistysten hallitusten jäsenet sekä ylintä päätäntävaltaa käyttävät johtajat ovat pääosin miehiä. 

Kaikki suomalaiset musiikkialan yritykset ja yhteisöt ovat tervetulleita allekirjoittamaan ja jakamaan teesit osoitteessa yhdenvertainenmusiikkiala.com.