Viestintä ja vaikuttaminen

Viestintä

Viestintä tukee kaikkea Music Finlandin toimintaa kattaen vastaanottajat kotimaisista asiakkaista ulkomaiseen mediaan. Kerromme eri kanavissamme kansainvälisille musiikkialan ammattilaisille ja mielipidevaikuttajille suomalaisen musiikin tekijöistä, menestystarinoista, ilmiöistä ja uutisista.

Jaamme eri musiikkigenrejen tuoreimmat ja olennaisimmat kappaleet digitaalisilla soittolistoillamme. Kotimaan viestintämme kertoo tarjoamistamme palveluista ja tukee asiakkaidemme tarpeita. Music Finland pyrkii vaikuttavuuteen avaamalla musiikkialaa koskettavia keskusteluja sekä jakamalla tärkeitä sisältöjä, jotka tukevat alan menestystä ja hyvinvointia.

Verkkosivut palvelevat kahdella kielellä

Music Finlandin verkkosivustot palvelevat kahdella kielellä. Suomenkielinen sivusto musicfinland.fi tarjoaa suomalaisille musiikkialan ammattilaisille tietoa Music Finlandin palveluista, musiikkivientiin liittyvistä uutisista, tutkimuksista sekä yhdistyksen ajankohtaisista kuulumisista. Englanninkielisillä sivuilla osoitteessa musicfinland.com uutisoimme laaja-alaisesti suomalaisen musiikin kansainvälisestä menestyksestä ja näkyvyydestä, julkaisemme artikkeleita, jaamme huolellisesti kuratoituja suomalaisen musiikin soittolistoja sekä kerromme Music Finlandin kansainvälisistä hankkeista.

Yhteensä Music Finlandin englannin- ja suomenkielisillä sivuilla oli vuoden aikana 69 899 kävijää. Kuukausittainen kävijämäärä oli keskimäärin 5825 käyttäjää. Music Finlandin sivustoilla vieraillaan eniten Suomesta. Ulkomailta sivuille tullaan useimmiten Yhdysvalloista, Saksasta, Iso-Britanniasta ja Ruotsista.

Verkkosivu-uudistus valmistui kesäkuussa

Vuonna 2016 Music Finland käynnisti verkkopalvelu-uudistuksen, jonka myötä valmistuneet sivut avattiin 1.6.2017. Verkkosivujen uudistus toteutettiin yhdessä Agency Leroyn kanssa ja sen lähtökohtana oli asiakaslähtöisyys: tavoitteena oli saattaa mahdollisimman suuri osa Music Finlandin palveluista digitaaliseen muotoon. Vientihankkeita aloittelevien tai niitä vasta suunnittelevien uusien asiakkaiden tarpeita vastaamaan tehtiin kansainvälistymisen opas. Toinen uusi toimintomme, tukihaku puolestaan mahdollistaa musiikkialan kansainvälistymiseen soveltuvien tukien etsimisen monipuolisilla hakukriteereillä. Lisäksi sivuilta löytyy myös kuulumisia ja puheenvuoroja Suomen musiikkialalta, kattava lista Music Finlandin tapahtumista sekä raportit toteuttamistamme tutkimuksista ja erilaista tutkimustietoa maailmalta.

Englanninkielisillä verkkosivuillamme pyrimme lisäämään suomalaisen musiikin tunnettuutta promootion keinoin. Kesäkuussa 2017 avasimme valikoiman jatkuvasti päivittyviä suomalaisen musiikin digitaalisia soittolistoja eri genreissä, osana digitaalisen viestinnän strategiaamme. Soittolistat korvaavat Music Finlandin perinteiset eri genrejen cd- ja lp-promootiokokoelmat ja niiden määrää on tarkoitus lisätä tarpeiden mukaan. Suosituin soittolista vuoden aikana oli sadan kappaleen mittainen 100 Finnish Songs You Should Hear, joka on kerännyt yli 1200 seuraajaa ympäri maailman. Lisäksi kansainväliseltä sivustoltamme löytyy entiseen tapaan monipuolinen kattaus uutisia ja artikkeleita sekä tasaisesti huomattavan kävijämäärän tavoittava Finnish Music Directory -tietopankki.

Kasvua sosiaalisen median kanavilla

Sosiaalisen median kanavissa (FacebookTwitterInstagram ja Spotify) Music Finland kertoo suomalaisen musiikin ajankohtaisimmista nimistä ja tapahtumista, pääpainona kansainväliset onnistumiset. Vuoden 2017 aikana Music Finlandin seuraajien määrä Facebookissa kasvoi noin tuhannella ja Twitterissä noin 300 henkilöllä. Facebook-ryhmissä Musiikinviejät ja Taidemusiikin viejät tavoitamme ammattilaisyleisöjä ja kerromme asiakkaillemme Music Finlandin ajankohtaisista toimista.

Uutiskirjeet ja mediatiedotteet

Music Finlandin promootiouutiskirjeet kertovat alan kansainvälisille ammattilaisille suomalaisen musiikin ajankohtaisista ilmiöistä englanniksi. Englanninkielisiä genrekohtaisia uutiskirjeitä lähetettiin folkista ja jazzista, popista sekä klassisesta ja nykymusiikista. Suomalaisille asiakkaillemme suunnatussa Musiikkivienti-uutiskirjeessä kerrotaan esimerkiksi ajankohtaisista vientihankkeista ja rahoitusmahdollisuuksista.

FMQ

Suomalaisesta musiikista ja musiikkielämästä englanniksi kertova FMQ (Finnish Music Quarterly)-lehti toimii hallinnollisesti Music Finlandin alaisuudessa. FMQ on itsenäinen yksikkö, jolla on oma toimitus sekä asiantuntijoista koostuva riippumaton toimitusneuvosto.

Vuonna 2017 toteutettiin FMQ:n digitaalinen uudistus, jonka myötä lehden painopiste siirtyi verkkosivuille ja näkyvyys vahvistui entisestään. FMQ julkaisi verkossa yhden uuden jutun (artikkeleita, kolumneja, arvioita) viikossa. Näiden lisäksi syksyn aikana julkaistiin kaksi laajempaa, monimediallista Special Feature -teemakokonaisuutta.

Myös painettu lehti sai uuden muodon: vuoden lopussa ilmestyneeseen laajaan ja näyttävään lukupakettiin koottiin lehden verkkosivuilla vuoden aikana ilmestyneiden juttujen parhaimmisto.

FMQ:n sisällöllisiä pääteemoja vuonna 2017 olivat musiikintekijät 100-vuotiaassa Suomessa, perinteisten soitinten innovatiiviset uudistajat sekä musiikkikasvatuksen uudet tuulet. Säveltäjä Sebastian Fagerlundille omistettiin teemakokonaisuus juuri ennen hänen Höstsonaten-oopperansa ensi-iltaa.

Verkostot

Music Finland on useiden suomalaisten ja kansainvälisten verkostojen jäsen. Kotimaan verkostoista osallistuimme aktiivisesti mm. eri alojen vienninedistämistoimijoiden yhteistyöverkosto KV-foorumin sekä taiteen tiedotuskeskusten verkosto TAIVE:n toimintaan. Kansainvälisisistä verkostoista aktiivisin oli pohjoismaisten musiikkivientitoimistojen yhteistyöverkosto NOMEX, jonka toiminnan kehittämisessä Music Finlandilla oli avainrooli vuonna 2017. Muita kansainvälisiä verkostoja ovat mm. musiikin tiedotuskeskusten kansainvälinen verkosto IAMIC sekä vuonna 2016 perustettu eurooppalaisten musiikkivientitoimistojen verkosto EMEE.

Music Finlandin henkilökunta oli mukana myös useissa eri ohjausryhmissä ja hallintoelimissä, kuten Musiikki & Media -tapahtuman hallitus, opetus- ja kulttuuriministeriön taide- ja taiteilijapolitiikan suuntaviivat -työryhmä, EU:n Luova Eurooppa -ohjelman asiantuntijaryhmä, Suomen Viron-instituutin hallitus, Suomen musiikkikirjastoyhdistyksen hallitus sekä Finpron Luova Matka-hankkeen ohjausryhmä.

Valtakunnallisen musiikkivientipalkinnon voittajat PME Recordsin Andrei Kipahti ja Antti Kosonen sekä elinkeinoministeri Mika Lintilä palkinnonjakotilaisuudessa 8.12.2017.

Vaikuttaminen

Suomalaisen musiikin kansainvälistymisen tärkeyden ja viennin potentiaalin osoittaminen ja viestiminen lukeutuvat Music Finlandin perustehtäviin. Olemme aktiivisessa dialogissa eri sidosryhmien, kuten ministeriöiden sekä poliittisten päättäjien kanssa. Haemme yhdessä ratkaisuja ja etsimme uusia toimintamalleja, jotka parhaiten tukevat suomalaisen musiikin menestymistä ja elinvoimaisuutta, ja sitä kautta edistävät sekä suomalaista kulttuuria että kansantaloutta.

Music Finlandin asiantuntijoita pyydetään aktiivisesti kommentoimaan suomalaisen musiikin kansainvälistymistä ja musiikkivientiä mediassa sekä muissa foorumeissa. Isännöimme useita opiskelijaryhmiä ja käymme kertomassa musiikkiviennistä eri oppilaitoksissa. Omien tilaisuuksien ja vaikuttajaviestinnän lisäksi Music Finland osallistuu eri yhteistyöverkostojen yhteiseen vaikuttajaviestintään ja toimii asiantuntijoina musiikin kansainvälistymiseen ja vientiin liittyvissä työryhmissä ja hankkeissa.

Music Finland myöntää vuosittain valtakunnallisen musiikkivientipalkinnon, jonka jakoi 8.12.2017 elinkeinoministeri Mika Lintilä pop-artisti Alman taustalla toimivalle PME Recordsille. Palkinnon raatiin kutsutaan musiikkialan asiantuntijoita, median edustajia sekä avainsidosryhmiä, kuten opetus- ja kulttuuriministeriön, työ- ja elinkeinoministeriön ja Business Finlandin edustajia.