Kansainvälistyminen, vienninedistäminen ja nuotisto

Music Finlandin vienninedistämistoimilla tavoiteltiin kotimaisten yritysten liiketoiminnan kasvua sekä pyrittiin nostamaan artistien ja tekijöiden näkyvyyttä suomalaisen musiikin tärkeimmillä vientimarkkinoilla. Kehitimme palveluitamme yhdessä alan toimijoiden kanssa ja toteutimme niitä yhä räätälöidymmin vastaten asiakkaiden yksilöllisiin tarpeisiin. 

Music Finlandin vienninedistämistoimenpiteitä rahoittivat kotimainen musiikkiala, työ- ja elinkeinoministeriö, opetus- ja kulttuuriministeriö, ulkoasiainministeriö, Musiikin edistämissäätiö sekä hankekohtaiset yhteistyökumppanit.

Arctic Paradise World & Jazz -tapahtuman ammattilaisyleisöä G LIvelabissa elokuussa 2016.

Saksankielinen Eurooppa vientituotantojen kärkenä

Music Finlandin vientituotantoja tehtiin kotimaan lisäksi erityisesti Aus Finnland -kärkihankkeen kohdealueella saksankielisessä Euroopassa. Painotimme myös yhteistyötä naapurimaiden kanssa: yhteispohjoismaisia vientihankkeita toteutettiin Yhdysvalloissa, Japanissa, Saksassa, Isossa-Britanniassa ja Itävallassa.

Kaksivuotinen Aus Finnland koostui laajasta yhteismarkkinoinnista, vientimatkoista, ammattilaistapahtumista, työpajoista ja teosvientitapahtumista. Vuoden kohokohtiin kuuluivat esimerkiksi suomalaista jazzia ja kansanmusiikkia esitellyt Arctic Paradise World & Jazz Event sekä rap-musiikin teosvientileiri Beats, Rhymes & Helsinki. Myös vuosittaisen Musiikki & Media -ammattilaistapahtuman kansainvälisessä ohjelmassa painotettiin saksankielistä Eurooppaa.

Kärkihankkeeseen osallistui 198 musiikkitoimijaa. Tulokset olivat erinomaisia. Aus Finnlandiin osallistuneiden yritysten liikevaihto kasvoi 102 prosenttia koko hankkeen aikana. Kaikkiaan 1240 suomalaisen musiikin esitystä tavoitti yhteensä 1 341 000 paikallista kuulijaa konserttilavoilla. Myös suomalaisen musiikin medianäkyvyys kasvoi merkittävästi. Saksalaisilla radiokanavilla soitettiin 431 suomalaista kappaletta 41 609 kertaa (Sunrise Avenuen soittomäärät pois lukien). Verkko- ja printtimedioissa taas kirjoitettiin suomalaisesta musiikista 9401 kertaa. Kärkihankkeen tuloksista voit lukea lisää tekemästämme Aus Finnland -raportista.

Aus Finnland -hankkeen päätteeksi Music Finland järjesti joulukuussa Saksan suurlähettilään residenssissä Berliinissä vastaanoton saksalaisille musiikkiammattilaisille ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Kai Mykkäsen Saksan vierailun yhteydessä. Tilaisuuteen osallistui myös joukko suomalaisia musiikkiyrittäjiä. Vapaamuotoisen verkostoitumisen lisäksi vastaanotolla järjestettiin paneelikeskustelu, johon osallistuivat ministeri Mykkänen, Intro Magazinen päätoimittaja Daniel Koch, Reeperbahn Festivalin johtaja Alexander Schulz ja Music Finlandin toiminnanjohtaja Tuomo Tähtinen.

Music Finland jatkoi työtään musiikinkustannuksen ja teosviennin kehittämiseksi. Vuoden biisileireihin kuuluivat Itä-Aasian markkinoille suunnattu A-Pop Castle, erityisesti Yhdysvaltain musiikkimarkkinoille suunnattu Song Castle ja nuorten kirjoittajien tarpeisiin räätälöity Song Hotel. Pohjoismaisten musiikkivientitoimistojen kanssa jatkettiin Ja Ja Ja -klubisarjan ja Tokion Hokuo Music Fest -tapahtuman toteuttamista. Uutena avauksena järjestettiin Seattleen ja Los Angelesiin kohdistunut US Trade Mission -vientimatka.


Music Finlandin vientitoimenpiteet maailmalla

Suomi näkyi ja kuului kansainvälisissä messu- ja ammattilaistapahtumissa 

Suomalaiset musiikkialan toimijat osallistuvat kansainvälisiin messu- ja ammattilaistapahtumiin kasvattaakseen kansainvälisiä verkostojaan, tavatakseen yhteistyökumppaneitaan ja neuvotellakseen uusista sopimuksista. Showcase-tapahtumissa artistit esiintyvät ulkomaisille ostajille ja potentiaalisille yhteistyökumppaneille. Music Finland toteutti vuonna 2016 suomalaisen musiikin yhteismarkkinointikokonaisuudet 11 ammattilaistapahtumassa Euroopassa ja Yhdysvalloissa.

Flow Festivalissa 2016 nähtiin Music Finlandin kutsumia saksankielisen Euroopan vieraita

Ulkomaiset toimijat kotimaan musiikkitapahtumissa

Music Finlandin ammattilaisvierailuohjelmalla tutustutetaan ulkomaisia musiikkialan toimijoita suomalaiseen musiikkiin, musiikkielämään ja musiikkialan toimijoihin kotimaisissa musiikkitapahtumissa. Vuonna 2016 ulkomailta kutsuttiin kaikkiaan 77 vierasta, esimerkiksi Tuska-festivaalille, Flow Festivaliin, Musiikki & Mediaan ja Music Finlandin järjestämään Arctic Paradise -tapahtumaan. Ammattilaisvierailuohjelma toteutettiin yhteistyössä ulkoasiainministeriön kanssa.

Tukea yritysten strategisiin vientitoimenpiteisiin

Music Finlandin kansainvälistymisen tuet ovat strateginen työkalu, jolla tuetaan kotimaisten musiikkialan yritysten vienti-investointeja ja -toimenpiteitä erityisesti lanseerausvaiheessa tai uusilla markkinoilla. Music Finland myönsi opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamia julkaisukiertue-, showcase- ja teosvientitukia yhteensä 193 000 euroa. Aus Finnland -kärkihankkeen Live-, Näkyvyys- ja Markkina-ohjelmissa jaettiin työ- ja elinkeinoministeriön myönsi kaikkiaan 200 000 euroa. Lisäksi Aus Finnland -kärkihankkeessa myönnettiin Liikkuvuus-tukea 19 700 euroa.


Katso kaikki vuoden 2016 tuensaajat tästä

Music Finlandin nuotisto

Vuonna 2016 Music Finlandin nuotiston toiminta painottui uuden teostietokannan ja verkkosivuston käyttöönottoon. Uusi Composers and Repertoire -sivusto avattiin kesäkuussa. Säveltäjäsivustosta tiedotettiin näkyvästi ja sitä markkinoitiin eri asiakasryhmille kotimaassa ja ulkomailla, esimerkiksi Aus Finnland -kärkihankkeen aikana saksankieliseen Eurooppaan.

Uusi sivusto tarjoaa kattavasti tietoa suomalaisista taidemusiikin säveltäjistä ja heidän teoksistaan. Sivuston verkkokaupasta voi tilata kustantamattomien sävelteosten nuotteja, sekä uudistuksen myötä myös digitaalista nuottiaineistoa. 


Tietokantauudistuksen aikana nuotiston varsinainen toiminta jatkui keskeytyksettä: Music Finlandin säveltäjäasiakkaat, kustantajat ja musiikin esittäjät kotimaassa ja ulkomailla käyttivät nuotiston palveluja aktiivisesti läpi vuoden. Music Finlandilla oli vuoden 2016 lopussa yhteensä 275 säveltäjäasiakasta, joista kolme oli hyväksytty asiakkaaksi kuluneen vuoden aikana.

Nuotistoon toimitettiin vuonna 2016 yhteensä 349 uutta teosta, joista kustantajien nuotiston kokoelmiin lähettämiä näytepartituureja oli 52. Lisäksi teostietokanta täydentyi useiden kymmenien uusien sävellysten tiedoilla.

Myös nuottien myynti ja vuokraustoiminta jatkuivat vilkkaana. Kuluneen vuoden aikana Music Finlandin nuotistosta myytiin 159 eri säveltäjän partituureja ja esitysmateriaaleja yhteensä 1239 kappaletta. Myynnistä 26 % suuntautui ulkomaille. Eniten ulkomaan tilauksia tuli Yhdysvalloista, Ruotsista, Saksasta, Japanista ja Itävallasta. Myydyimmät säveltäjänimet olivat Uuno Klami, Adam Vilagi, Jukka Linkola, Seppo Pohjola ja Jukka Tiensuu.

Orkesterimusiikin esitysmateriaaleja vuokrattiin yhteensä 52 eri teoksesta. Näistä eniten välitettiin Leif Segerstamin ja Uuno Klamin teosten materiaaleja. Lisäksi kustantajien ja orkesterien omasta materiaalista valmistettiin kopiopalveluna satoja partituureja ja esitysmateriaaleja.

 

Nuotiston ulkomaanmyynti 2016