Hallinto, talous ja tilinpäätös

Yhteinen luottamus kasvuun

Hallituksen puheenjohtaja Aku Toivonen (Elvis ry)


"Music Finlandin hallitus kattaa suomalaisen ammattimaisesti toimivan musiikkialan. Mukana ovat muusikoiden, artistien, kotimaisten ja monikansallisten levy-yhtiöiden, kevyen musiikin tekijöiden ja taidesäveltäjien, musiikkikustantajien sekä tekijänoikeusjärjestöjen edustajat.

Vientituloista kertyvien euromäärien kasvaminen on viennin mittarina helpoin ja ehkä myös tärkein. On silti olennaista, että Suomi tunnistetaan rohkeana viennin edelläkävijänä, ei muiden toimintatapojen ja sisältöjen matkijana.

Syksyisessä Musiikkivientifoorumissa nousi esiin selvä näkemys: Meillä on jo tietoa, taitoa ja verkostoja suomalaisen musiikin viemiseksi kansainvälisille markkinoille. Me tiedämme, missä, miten ja kenen kanssa kuuluu asioida – kiitos Music Finlandin! Vientimatkojen tekemiseen pitää vain vielä lisätä resursseja, paikan päälle menemiseen ja siellä olemiseen.

Musiikkialan barometrin mukaan musiikkiviennin kasvuun uskotaan lujasti läpi koko alan. Potentiaalia nähdään etenkin elävässä musiikissa, musiikin synkronoinnissa liikkuvaan kuvaan ja teosviennissä.

Myös me Music Finlandin hallituksessa uskomme, että suomalaisella musiikilla on merkittävä viennin kasvun mahdollisuus, ja että siihen todella kannattaa panostaa."

.

Music Finlandin hallituksen jäsenet ja varajäsenet vuonna 2016

Santa Cruz esiintyi Hokuo Music Night -tapahtumassa Japanissa.

Taloudesta yleisesti

Music Finlandin toiminnan kokonaisvolyymi oli 3,2 miljoonaa euroa, josta yleistoiminnan osuus oli 1,4 miljoonaa euroa ja hankkeiden sekä muun toiminnan osuus 1,8 miljoonaa euroa. Hankevolyymin pienenemiseen edellisvuodesta vaikutti työ- ja elinkeinoministeriön yhteisvientihankkeiden tuen poistuminen ja siirtyminen osin Tekesin hallinnoitavaksi.

Music Finland kanavoi hanke- ja muina tukina alan toimijoille 319 316 euroa.

Tilinpäätös

Lue Music Finlandin vuoden 2016 tase ja tuloslaskelma PDF-muodossa täältä