Viestintä ja vaikuttaminen

Viestintä

Viestintä tukee kaikkea Music Finlandin toimintaa, kattaen vastaanottajat kotimaisista asiakkaista ulkomaiseen mediaan. Eri kanavissamme kerromme kansainvälisille musiikkialan ammattilaisille ja mielipidevaikuttajille suomalaisen musiikin tekijöistä, menestystarinoista, ilmiöistä ja uutisista. Kotimaan viestintämme kertoo tarjoamistamme palveluista ja tukee asiakkaidemme tarpeita. Music Finland pyrkii vaikuttavuuteen avaamalla musiikkialaa koskettavia keskusteluja sekä jakamalla tärkeitä sisältöjä, jotka tukevat alan menestystä ja hyvinvointia.


Aus Finnland viesti saksan kielellä

Vuoden 2016 viestinnän ytimessä oli Aus Finnland -kärkihanke. Saksankielinen viestintä jatkui vuonna 2014 avattujen Ausfinnland.de -promootioverkkosivujen, suomalaisille musiikkiammattilaisille suunnatun Ausfinnland.fi -sivuston ja sosiaalisen median kanavien kautta. Saksankielisen sivuston suositumpiin osioihin kuului esityskalenteri, johon kerääntyi vuoden aikana noin 1100 suomalaisartistien esiintymistä ja suomalaisten teosten esitystä GSA-alueella. Lisäksi Aus Finnland –sivuston sisällöistä koottiin uutiskirje kohdealueella toimiville ammattilaisille kuukausittain.

Tärkeässä roolissa oli myös medianäkyvyys GSA-alueella, minkä edistämiseksi teimme yhteistyötä paikallisten viestintäalan ammattilaisten (Factory92, Maren Borchers for Artists) kanssa. Tarkempaa tietoa kärkihankkeeseen liittyvästä medianäkyvyydestä löydät Aus Finnland -raportistamme.

Verkkosivut palvelevat kahdella kielellä

Music Finlandin verkkosivusto musicfinland.fi palvelee kahdella kielellä: englanniksi ja suomeksi. Suomenkielinen sivusto tarjoaa pääasiassa suomalaisille musiikkialan ammattilaisille tietoa Music Finlandin palveluista, uusista tutkimuksista sekä ajankohtaisista kuulumisista. Englanninkielisillä sivuilla uutisoimme laaja-alaisesti suomalaisen musiikin kansainvälisestä menestyksestä ja näkyvyydestä, julkaisemme artikkeleita ja kerromme Music Finlandin kansainvälisistä hankkeista.

Yhteensä Music Finlandin englannin- ja suomenkielisillä sivuilla oli vuoden aikana 69 139 kävijää. Kuukausittainen kävijämäärä oli keskimäärin 5762 käyttäjää. Music Finlandin sivustoilla vieraillaan eniten Suomesta. Ulkomailta sivuille tullaan useimmiten Yhdysvalloista, Saksasta, Iso-Britanniasta ja Ruotsista.

Vuonna 2016 Music Finland laittoi alulle verkkosivu-uudistuksen, jonka myötä toteutetut uudistetut sivut avattiin 1.6.2017.

 

Kasvua sosiaalisen median kanavilla

Sosiaalisen median kanavissa (Facebook, Twitter, Instagram ja Spotify) Music Finland kertoo suomalaisen musiikin ajankohtaisimmista nimistä ja tapahtumista, pääpainona kansainväliset onnistumiset. Vuoden 2016 aikana seuraajien määrä Facebookissa kasvoi noin 1200:lla ja Twitterissä noin 800:lla henkilöllä. Facebook-ryhmissä Musiikinviejät ja Taidemusiikin viejät tavoitamme ammattilaisyleisöjä ja kerromme asiakkaillemme Music Finlandin ajankohtaisista toimista.

Uutiskirjeet ja mediatiedotteet

Music Finlandin promootio-uutiskirjeet kertovat alan kansainvälisille ammattilaisille suomalaisen musiikin ajankohtaisista ilmiöistä englanniksi. Genrekohtaisia uutiskirjeitä lähetettiin folkista ja jazzista, popista sekä klassisesta ja nykymusiikista. Suomalaisille asiakkaillemme suunnatussa Musiikkivienti-uutiskirjeessä kerrotaan esimerkiksi ajankohtaisista vientihankkeista ja rahoitusmahdollisuuksista.


FMQ

Suomalaisesta musiikista ja musiikkielämästä englanniksi kertova Finnish Music Quarterly (FMQ) -lehti toimii hallinnollisesti Music Finlandin alaisuudessa. FMQ toimii itsenäisenä yksikkönä, jolla on oma toimitus sekä asiantuntijoista koostuva riippumaton toimitusneuvosto.

Julkaisuissa ja promootiossa siirryttiin digitaaliseen formaattiin

Lisäämme suomalaisen musiikin tunnettuutta promootion keinoin. Music Finland on perinteisesti tuottanut omia julkaisuja suomalaisen musiikin promootiokäyttöön, sekä cd- ja vinyylilevyinä. Vuonna 2016 siirryimme täysin digitaaliseen musiikkipromootioon, osana digitaalisen viestinnän strategiaamme. Digitaalisen promootion pilottihankkeena toimi New Jazz from Finland –suoratoistosoittolista, joka avattiin syyskuussa 2016 osoitteessa jazzfromfinland.com.


Music Finland Magazine

Englanninkielistä Music Finland Magazine -lehteä julkaistiin vuonna 2016 kahden numeron verran, joista alkuvuodesta ilmestynyt No 5 julkaistiin myös saksaksi. Pokkarikokoinen julkaisu sisälsi lyhyitä artikkeleita, uutisnostoja ja henkilöesittelyitä. Lehteä jaettiin kansainvälisissä ammattilaistapahtumissa.

 

Verkostot

Music Finland osallistui aktiivisesti erilaisiin verkostoihin sekä kotimaassa että ulkomailla. Kotimaan verkostoista avainasemassa olivat eri alojen vienninedistämistoimijoiden yhteistyöverkosto KV-foorumi sekä taiteen tiedotuskeskusten verkosto TAIVE. Kansainvälisiä verkostoja, joissa Music Finland toimii ovat esimerkiksi pohjoismaisten musiikkivientitoimistojen NOMEX, musiikin tiedotuskeskusten kansainvälinen verkosto IAMIC sekä vuonna 2016 perustettu eurooppalaisten musiikkivientitoimistojen verkosto EMEE. 

Music Finlandin henkilökunta oli mukana myös useissa eri ohjausryhmissä ja hallintoelimissä, kuten Musiikki & Media -tapahtuman hallitus, EU:n Luova Eurooppa -ohjelman asiantuntijaryhmä, Suomen Viron-instituutin hallitus, Suomen musiikkikirjastoyhdistyksen hallitus ja Finpron Luova Matka-hankkeen ohjausryhmä.

Vaikuttaminen

Suomalaisen musiikin kansainvälistymisen ja viennin potentiaalin osoittaminen ja viestiminen lukeutuvat Music Finlandin perustehtäviin. Olemme aktiivisessa dialogissa eri sidosryhmien, kuten ministeriöiden, kanssa. Haemme yhdessä ratkaisuja ja etsimme uusia toimintamalleja, jotka parhaiten tukevat suomalaisen musiikin menestymistä ja elinvoimaisuutta, ja sitä kautta edistävät myös suomalaista kulttuuria ja kansantaloutta.

Yksi tällaisista yhteistyöalustoista on Music Finlandin järjestämä Musiikkivientifoorumi, joka järjestettiin kuudennen kerran joulukuussa 2016. Pyöreän pöydän keskustelun muodossa järjestettävään Musiikkivientifoorumiin kutsutaan viennin avainvaikuttajia: yrittäjiä, poliittisia päättäjiä, ministeriöiden avainvirkamiehiä sekä artisteja ja musiikintekijöitä. Keskustelussa nostetaan esille ajankohtaisia teemoja ja haetaan ratkaisuja viennin vauhdittamiseksi.

Omien tilaisuuksiensa ja vaikuttajaviestinnän lisäksi Music Finland osallistuu eri yhteistyöverkostojen yhteiseen vaikuttajaviestintään ja toimii asiantuntijoina musiikin kansainvälistymiseen ja vientiin liittyvissä työryhmissä ja hankkeissa.