Kesätapahtumien peruminen aiheuttaa musiikkialalle huomattavia tulonmenetyksiä

Koronavirustilanne vaikuttaa vuonna 2020 Suomen musiikkialan talouteen ja toimeentuloedellytyksiin dramaattisesti. Pandemia katkaisi maaliskuussa kokonaan elävän musiikin tapahtumien järjestämisen, ja on vaikuttanut muutenkin laajasti musiikkialan ja musiikin käyttäjien taloustilanteeseen monilla tavoilla. Kesän tapahtumien laajamittainen peruminen voisi johtaa jopa 150 miljoonan euron tulonmenetyksiin.

Suomen hallitus linjasi keskiviikkona 22. huhtikuuta, että suuria, yli 500 hengen yleisötapahtumia ei voida järjestää ainakaan heinäkuun 2020 loppuun saakka. Pienempien tapahtumien osalta nykyiset kokoontumisrajoitukset ovat voimassa toistaiseksi.

Kesätapahtumien peruuntuminen tarkoittaa musiikkialalle huomattavia tulonmenetyksiä. Elävä musiikki itsessään on musiikkialan sektoreista suurin, ja pelkästään festivaalikenttä muodostaa siitä noin puolet. Kerrannaisvaikutuksia aiheutuu myös muille sektoreille ja toimialoille.

Musiikkitapahtumien peruminen heinäkuun loppuun saakka tarkoittaa Music Finlandin tekemän arvion mukaan musiikkialalle jopa 127 miljoonan euron tulonmenetystä, mikä vastaa 19 prosenttia Suomen musiikkialan arvosta. Jos tilanne pitkittyy kesän loppuun, tulonmenetykset voivat kasvaa yli 150 miljoonaan euroon ja alentaa musiikkialan arvoa lähes neljänneksellä.

Yksityissektorilla suurimmat tulonmenetykset

Eniten vaikutusta tilanteella on elävän musiikin yksityissektoriin, johon kuuluvat klubi- ja lavaesiintymiset, konsertit, festivaalit ja muut suurtapahtumat. Näiden osalta tapahtumien peruminen heinäkuun loppuun saakka aiheuttaa 40 prosentin tulonmenetykset suhteessa alan vakiintuneeseen tasoon, mikä tarkoittaa euromääräisesti ainakin 115 miljoonaa euroa. Jos tilanne jatkuisi vielä kesän loppuun, tulonmenetykset voivat nousta jopa 50 prosenttiin (136 miljoonaa euroa). 

Menetykset näkyvät tapahtumapaikkojen ja festivaalien lisäksi esimerkiksi ohjelmatoimistojen, artistien ja muusikoiden, ääniteknikoiden ja muiden elävän musiikin parissa toimivien yritysten ja ammattilaisten tuloissa. Säveltäjiltä, musiikintekijöiltä ja kustantajilta puolestaan jäävät saamatta esityskorvaukset suurelta osalta vuotta.  

Elävän musiikin lisäksi koronatilanne vaikuttaa myös monilla muilla tavoilla musiikkialan tulonmuodostukseen. Fyysinen levymyynti vaikeutuu, ja audiovisuaalisten tuotantojen väheneminen tulee näkymään myös tekijänoikeustulojen kertymässä. Kaupallisten radioiden ja televisioiden mainosmyynnin sekä taustamusiikin käytön vähentyminen heijastuu tekijänoikeustuloihin ja sitä kautta muusikoiden, äänitetuottajien, säveltäjien ja musiikintekijöiden ja musiikkikustantajien tuloihin. Pitkän aikavälin vaikutuksia aiheuttavat myös esimerkiksi uusien äänitetuotantojen vaikeutuminen ja alan investointimahdollisuuksien heikkeneminen.

Musiikkiviennille myös huomattavat tappiot 

Musiikkiviennin osalta huomattavia suoria tulonmenetyksiä tulee kansainvälisten kiertueiden ja konserttien peruutumisesta, mutta pidemmällä aikavälillä vaikutukset näkyvät myös esimerkiksi ulkomailta tulevissa tekijänoikeustuloissa, vientiartistien urakehityksen hidastumisessa sekä muissa välillisissä vaikutuksissa. 

Musiikkiviennin arvoon kansainvälisen toiminnan pysähtyminen useaksi kuukaudeksi saattaa tuottaa musiikinviejille reilusti yli kymmenen miljoonan tulonmenetykset.

Lue raporttimme Musiikkialan tilannekuva 2020 – koronatilanteen aiheuttamat tulonmenetykset heijastuvat musiikkialalle laajasti kokonaisuudessaan.

Musiikkialan järjestöt ovat koonneet myös yhteiset toimenpide-ehdotukset musiikkialan kriisiapuun ja elvytykseen. Lue julkilausuma puheenvuorossa-palstaltamme.