Koronavirusepidemia vaikuttaa suomalaiseen musiikkivientiin

Koronavirusepidemian vaikutukset ovat iskeneet kovaa suomalaiseen musiikkialaan, sekä kotimaan että kansainvälisen toiminnan osalta. Monilla yrityksillä, muusikoilla, säveltäjillä ja musiikintekijöillä kansainvälinen toiminta ja musiikkivienti on hidastunut huomattavasti. Music Finland tulee lanseeraamaan poikkeusoloihin räätälöidyn musiikkivientituen tämän viikon aikana.

Music Finland kysyi viime viikolla sekä alan yrityksiltä että freelancer-toimijoilta, millaisia vaikutuksia heille oli tilanteesta koitunut. Kyselyihin vastasi viitisenkymmentä yritystä ja lähes yhtä monta freelancer-toimijaa.

Eri sektorien ja ammattiryhmien kohdalla vaikutukset ovat hiukan erilaisia ja tulevat näkymään erilaisilla aikaväleillä. Kuitenkin jo pelkästään taloudelliset menetykset olivat kyselyn perusteella selkeitä. Yritysten kohdalla menetykset ovat kymmenistä tuhansista useisiin miljooniin, monilla kymmeniä prosentteja liikevaihdosta. Pienille yrityksille muutamastakin tuotannosta koituneet tappiot uhkaavat nyt koko toimintaa. Myös monelle freelancer-toimijalle, esimerkiksi säveltäjälle, musiikintekijälle tai muusikolle tilanne on merkinnyt suurta taloudellista kriisiä. Tulonmenetykset ja tappiot vaihtelevat muutamista sadoista euroista kymmeniin tuhansiin, ja joillakin koko toimeentulo on vaakalaudalla.

Konserttien ja kiertueiden peruutuksista tappioita monille toimijoille

Selkeimmät välittömät tappiot useimmille vastaajille oli koitunut elävän musiikin esitysten lopettamisesta sekä kotimaassa että ulkomailla. Tämän myötä esiintyvät artistit, yhtyeet ja muusikot jäävät ilman palkkioitaan, ja sekä he että heidän taustayrityksensä ovat menettäneet kiertueisiin investoimiaan rahoja. Vaikutukset näkyvät artistien ja välittäjäportaan lisäksi laajemminkin kiertueen taustalla toimivissa tiimeissä ja esimerkiksi teknisen henkilökunnan toiminnassa. Saamatta jäävät myös tuotot merchandise-myynnistä sekä kiertueilla myytävistä levyistä. Välittömät tappiot ja tulonmenetykset koskevat kaikkien genrejen toimijoita, ja esimerkiksi isoilla bändeillä sekä klassisen musiikin solisteilla kiertueiden perumisen vuoksi saamatta jääneet tulot voivat olla hyvin suuria.

Monet arvioivat, että kansainvälinen kilpailu tulee olemaan entistäkin kovempaa tilanteen normalisoiduttua.

Esitysten peruminen vaikuttaa vahvasti myös taidemusiikin säveltäjien, kustantajien ja musiikintekijöiden toimintaan. Taidemusiikissa välitöntä tulonmenetystä tuottaa nuottivuokrien peruuntuminen. Esityskorvausten saamatta jääminen näkyy tuloissa vasta pidemmällä aikavälillä. Näiden vaikutus tulonmuodostukseen riippuu kunkin tekijän tulorakenteesta: aktiivista kansainvälistä uraa tekeville menetykset saattavat olla hyvin merkittäviä, kun taas toisille esityskorvausten merkitys tulojen kokonaisuudessa on pienempi. Vähemmän tilanne vaikuttaa esimerkiksi niihin muusikoihin ja säveltäjiin, joilla on apuraha tai joilla on aiempia menestyneitä julkaisuja, jotka edelleen soivat radiossa.

Vaikka tapahtumia siirrettäisiin perumisen sijasta, tulonmenetyksiä ei saa välttämättä kompensoitua. Tapahtumien määrää ei voi loputtomasti lisätä, ja monet arvioivat, että kansainvälinen kilpailu tulee olemaan entistäkin kovempaa tilanteen normalisoiduttua.

Viivästyksiä toiminnassa

Erityisesti biisinkirjoittajilla luova työ on usein kansainvälistä tiimityötä, ja koronavirusepidemia on keskeyttänyt monia musiikintekomatkoja ja lykännyt jo suunniteltuja tulevaisuuteen. Uutta materiaalia eteenpäin myytäväksi ei synny, mikä aiheuttaa tulonmenetyksiä sekä tekijöille itselleen että näiden kustantajille. Taidemusiikin säveltäjät puolestaan kertovat, että sävellystilauksia ja residenssijaksoja ulkomailla on peruuntunut. Muusikoiden yhteiset harjoitusperiodit ovat toistaiseksi keskeytyneet, ja kansainvälinen toiminta on hidastunut.

Monille kyselyihin vastanneista huolta aiheuttaa se, että tulevien julkaisujen valmistelu on keskeytynyt. Esimerkiksi levyjulkaisun lykkääntyminen tai peruuntuminen kokonaan voi tuottaa isoja tappioita pitkällä aikavälillä. Äskettäisten julkaisujen markkinointi on epävarmalla pohjalla, kun levynjulkaisukiertueet ja ammattilaistapahtumat on peruttu.  

Poikkeusaika saattaa tuoda tilaisuuden kehittää muuta toimintaa, esimerkiksi verkkonäkyvyyttä

Monille suurin menetys saattaakin tulla uran viivästymisen vuoksi. Tämä koskee populaarimusiikissa erityisesti uusia vientiartisteja, joiden uran alkuvaihe on keskeistä ja resursseja sitovaa aikaa. Taidemusiikissa puolestaan uudet työtilaisuudet syntyvät usein vanhojen myötä, joten myös tulevien vuosien työtilaisuudet saattavat vähentyä tai siirtyä.  

Monet Music Finlandin kyselyihin vastaajat kertovat, että vaikutukset kotimaan liiketoimintaan ovat olleet kansainvälistymistäkin suuremmat – suunnitelmissa on saattanut olla keväälle vain yksittäisiä konsertteja tai showcase-keikkoja ulkomailla. Kotimaan toiminnallakin on kuitenkin suoria vaikutuksia kansainvälistymiseen, sillä useilla sektoreilla vientitoimintaa rahoitetaan kotimaan tuloista. Tämä koskee sekä freelancer-muusikkoja että isompia yrityksiä. Kotimaan toiminnan pysähtymisellä on näin suora vaikutus myös mahdollisuuksiin investoida vientitoimintaan.

Turvatuimmassa asemassa koronavirusepidemian aikaan ovat taiteilija-apurahalla olevat esiintyjät ja säveltäjät – tosin apurahakaan ei turvaa toimeentuloa silloin, jos sen käyttötarkoitus on liittynyt nimenomaan kansainvälistymiseen. Joillakin musiikintekijöillä tulovirta esimerkiksi vanhojen kappaleiden esittämisestä radiossa jatkuu edelleen. Jos toimeentulo on turvattu, poikkeusaika saattaa tuoda tilaisuuden kehittää muuta toimintaa, esimerkiksi panostaa verkkonäkyvyyteen tai suunnitella tulevaa.  Monet kyselyihin vastanneet toteavat, että lopullisten taloudellisten vaikutusten arviointi on vielä tässä hetkessä mahdotonta. 

Tukea eri tahoilta

Business Finland on avannut kaksi uutta rahoituspalvelua lieventämään koronavirusepidemian aiheuttamia talousvaikutuksia. Tuet on suunnattu pienille ja keskisuurille yrityksille, jotta nämä voivat kehittää ratkaisuja koronaviruksen aiheuttamiin ongelmiin – esimerkiksi suunnitella ja kehittää uusia liiketoimintoja tai työn tekemisen tapojen uudelleenorganisointia. Täältä löydät lisätietoa tuesta. 

Koronaepidemian takia ahdinkoon joutuneille taiteilijoille puolestaan tukea on tarjolla suomalaisilta säätiöiltä, opetus- ja kulttuuriministeriöltä sekä Taiteen edistämiskeskukselta. Yhteensä noin 1,5 miljoonan euron rahoitus jaetaan huhtikuun aikana Taiteen edistämiskeskus Taiken kautta. Lisätietoa saat täältä.

Music Finland puolestaan tulee lanseeraamaan poikkeusoloihin räätälöidyn musiikkivientituen tämän viikon aikana.