Music Finlandin syksy 2020: Pysytään liikkeessä

Music Finlandin syksyn 2020 toimintasuunnitelma koostuu tutuista elementeistä: kansainvälistymisvalmiuksien kasvattamisesta, verkostojen rakentamisesta ja vientiväylien avaamisesta sekä tuista ja ohjelmista. Kerromme maailmalle suomalaisesta musiikista ja sen ilmiöistä sekä käymme yhteiskunnallista vuoropuhelua kotimaassa. Viemme hankkeita eteenpäin niillä keinoin, jotka ovat mahdollisia samalla etsien uusia mahdollisuuksia musiikkiviennille.

Maaliskuusta lähtien olemme seuranneet kahta ohjenuoraa. Ensinnäkin olemme pyrkineet tunnistamaan ne olemassa olevat musiikkialan elementit, joiden merkitys ei vähene jatkossa ja toisaalta olemme ottaneet rohkean datapohjaisen futuristiperspektiiviin: mitkä ovat ne muutokset ja trendit, jotka tulemme todennäköisimmin kohtaamaan.

Läpi koko pandemia-ajan olemme kartoittaneet suomalaisen musiikkialan tilannekuvaa ja seuranneet tarkasti kansainvälistä tilannetta, mistä syystä tunnistamme asiakkaidemme ja verkostojemme tulonmenetysten karut realiteetit. Koetamme sopeuttaa vientiä edistävät toimenpiteemme tähän todellisuuteen. Samaan aikaan katsomme kauemmas tulevaisuuteen ja kehitämme musiikkivientiä kuin elävässä laboratoriossa, joka toimii testiympäristönä uusille toiminnan muodoille. Uskomme, että ensiluokkaisen sisällön ja laadukkaan osaamisen merkitys ei vähene, mutta ne on saatava kohtaamaan esimerkiksi digitaalisuuden uusien muotojen kanssa tai avaten rajapintoja uusille toimialoille.

Aikaa kasvattaa valmiuksia ja päivittää tietoa

Panostamme kansainvälistymisen valmiuksien kasvattamiseen. Aloitimme elokuussa Lentoon! -valmennusohjelman kansainväliselle uralle tähtääville taidemusiikin esittäjille. Syksyn aikana saatamme loppuun Fast Track -kasvuohjelman sisälle rakennetut vientiartistijalostamon sekä vientiyrityskiihdyttämön, jotka molemmat ovat sisällöllisesti edenneet suunnitelman mukaisesti, vain olosuhteiden pakottamilla toteutustapojen muokkauksilla.

Jatkamme uudistuneita mentorointipalvelujamme. Tarjoamme asiakkaillemme mahdollisimman ajankohtaista tietoa niin kohdealueiden kuin nousevien markkinoiden tilanteesta tuottamalla tiekarttoja sekä verkkotyöpajoja näiden yhteyteen. Lisäksi syksylle on suunnitteilla webinaareja ja työpajoja muun muassa yritysesittelyn rakentamisesta, digitaalisista co-write -työkaluista, TikTok -sovelluksesta ja EU-rahoituksesta.

Tutut kansainvälistymisen tukemme näkyvyys-, teosvienti- ja live-tuki palaavat syksyllä uusin hakukierroksin. Syyskuussa avaamme myös haun kevyesti uudistuneeseen Fast Track -musiikkivientiohjelmaan.

Virtuaalisia vientimatkoja ja biisileirejä hybridinä

Keväällä järjestetyn Meksikon virtuaalivientimatkan kokemusten ja palautteen innostamana toteutamme syksyn aikana samanlaisella konseptilla verkostoitumis- ja konferenssisisältöjä Japanin, Korean sekä Yhdysvaltojen markkinoille.

Fast Track -yrityksille räätälöity Lontoon vientimatka toteutetaan hybridimuodossa: aloitamme syksyllä tarjoamalla digitaalisia sisältöjä ja verkostoitumista ja hanke jatkuu fyysisenä vientimatkana pandemiatilanteen sen salliessa.

Tuotamme neljä kansainvälistä biisinkirjoitusleiriä, jotka kaikki tullaan todennäköisesti toteuttamaan hybridimallisina niin, että suomalaiset kirjoittajat kohtaavat fyysisesti ja heidän kansainväliset kollegansa osallistuvat digitaalisesti.

Osallistumista kansainvälisiin ammattilaistapahtumiin ja messutapahtumiin määrittelevät paitsi järjestäjäorganisaatioiden omat linjaukset myös ulkoministeriön ja sosiaali- ja terveysministeriön matkustuslinjaukset Suomessa. Seuraamme tilannetta jatkuvasti.

Yhteistyö on elinehto

Tunnistamme lähialueiden merkityksen rajojen avautuessa. Jo pandemia-ajan alusta saakka olemme pyrkineet vahvistamaan pohjoismaista yhteistyötä. Se jatkuu esimerkiksi uusien Nordic Talks -ammattilaiskeskustelujen muodossa, minkä lisäksi aloitamme lokakuussa Morning Coffee with Nomex -webinaarisarjan, jossa nostetaan pohjoismaisia vientitarinoita. Pohjoismaisille artisteille esiintymismahdollisuuksia tarjonnut Ja Ja Ja -liveklubi korvautuu sosiaalisen median näkyvyydellä.

Yksi syksy ilahduttavimmissa yhteistyöhankkeista on australialaisvetoinen kansan- ja maailmanmusiikin pilottihanke Global Music Match. Sen tavoitteena on nostaa eri maista mukaan valittujen artistien profiilia ja näkyvyyttä kansainvälisillä musiikkimarkkinoilla.

Kotimaassa olemme tuttuun tapaan kumppanina järjestämässä Musiikki & Media -tapahtumaa uudenlaisessa muodossa. Meillä on myös valmius toimia musiikkialan yhteisenä äänitorvena: Kokoamme esimerkiksi tietoa pandemia-ajan vaikutuksista musiikkialalle ja välitämme sitä päättäjille.

Strategiasta suuntaviivat tulevaisuuteen

Luomme parhaillaan Music Finlandin uutta strategiaa vuosille 2021­–2023, jonka suunnittelussa kuullaan myös sidosryhmiämme ja asiakkaitamme. Teknologian kehitys, digitalisaatio, virtuaalitodellisuus, tekoäly, uudet bisnesmallit ja rajapinnat, datatalouden kasvu sekä ilmastomuutoksen aiheuttamat paineet ovat puhuttaneet kansainvälisissä alan konferensseissa jo vuosia. Vaikka puhetta on ollut paljon, varsinaisia musiikkialan ydinalueita ja uutta teknologiaa yhdistäviä läpimurtoja on kuitenkin syntynyt vähän. Nyt pandemian aiheuttama murros kiihdyttää hitaiksi perinteisesti miellettyjä musiikkiteollisuuden kehityskulkuja ja yhtäkkiä innovaatiot ovat pakko – eivät mahdollisuus.

Pandemia on tehnyt musiikkialan keskinäisriippuvuuksien maailman aiempaa konkreettisemmin näkyväksi. Se on nostanut keskusteluun toimialan kyvyn sietää kriisejä ja sopeutua niihin. Se on myös tuonut tarpeen musiikkialan yhteiselle kootulle äänelle. Lisäksi se on osoittanut, että musiikkielämämme elinvoimaisuutta on enää mahdotonta tarkistella ilman kansainvälisyyttä.

Niin megatrendit kuin innovaatiot, pandemian vaikutukset kuin musiikkialan ekosysteemin hauraus, kaikki vaikuttavat toimintamme suunnitteluun jo nyt, mutta erityisesti ne korostuvat strategiatyön yhteydessä käydyssä keskustelussa.

Musiikkiviennin uutta strategiaa luotaessa on pystyttävä määrittelemään ne musiikkielämän rakenteet ja osa-alueet, jotka on elvytettävä ja joita on suojeltava. On kuitenkin selvää, ettei strategiaa rakenneta vain varjelemalla ja odottamalla, vaan omaksumalla laaja yhteiskunnallinen perspektiivi sekä uudistamalla ajattelu- ja toimintatapoja.

Me musiikin rakastajat toistamme, ettei hyvän musiikin kysyntä koskaan lopu. Siksi meidän on pysyttävä liikkeessä. Paikallaan polkeminen turhauttaa joskus ja saatamme harpata harhaan, mutta toiset askeleet vievät myös vakaasti eteenpäin.