Musiikkialan tilannekuva päivittyy 4/2021: Musiikkialan ahdinko jatkuu jo toista vuotta

create08. 04. 2021
Maaliskuussa tuli täyteen vuosi koronapandemian aiheuttamaa poikkeustilaa. Erityisesti elävän musiikin kenttää lamaannuttavat toimintarajoitukset jatkuvat edelleen, ja loppuvuoden tilanteesta riippuen musiikkialan tulonmenetykset saattavat nousta 170–250 miljoonaan euroon myös vuonna 2021.

Vuonna 2020 Music Finland kokosi sarjan tilannekuvia, joissa hahmoteltiin musiikkialan taloudellista tilannetta koronarajoitusten keskellä. Edellisen, viime tammikuussa julkaistun tilannekuvan mukaan tulonmenetykset vuonna 2020 olisivat nousseet yli 250 miljoonaan euroon. Vuoden 2020 lopullinen tilanne selviää, kun alan eri sektorien toimijoiden tilinpäätökset valmistuvat kevään ja kesän mittaan.

Lue aiemmat musiikkialan tilannekuvat:
-Huhtikuu 2020
-Elokuu 2020
-Lokakuu 2020
-Tammikuu 2021

Uusien arvioiden mukaan tulonmenetykset vuonna 2021 voivat nousta edellisvuoden tasolle, mikäli rajoitukset jatkuvat myös kesän jälkeen. Kesästä ja loppuvuodesta voidaan kuitenkin toivoa parempaa, mikä parantaisi alan taloutta selvästi. Kummassakin skenaariossa ketjun heikoimmiksi jäävät freelancer-toimijat ovat erittäin hankalassa taloudellisessa tilanteessa.

Huonommassa tilanteessa tulonmenetykset nousevat vuoden 2020 tasolle

Musiikkialan tulonmenetyksiä arvioitiin nyt kahdessa eri skenaariossa. Näistä paremman mukaan elävän musiikin kenttä pääsisi avautumaan osittain jo kesällä, ja loppuvuodesta voitaisiin odottaa jo melko normaalia. Huonomman mukaan rajoituksia jouduttaisiin jatkamaan yli kesän, eikä elävä musiikki pääsisi kokonaan normalisoitumaan vuoden loppuunkaan mennessä. Arviot tehtiin aiempien tilannekuvien tapaan kysymällä näkymiä eri sektoreilta ja suhteuttamalla tiedot musiikkialan aiempiin taloustietoihin. Vertailuvuotena on käytetty viimeistä normaalivuotta 2019.

Huonommassa vaihtoehdossa musiikkialan tulonmenetykset näyttävät nousevan edellisvuoden arvioiden tasolle. Kokonaisuudessaan tulonmenetykset olisivat noin 250 miljoonaa euroa, ja pahimmin kärsii elävän musiikin yksityissektori noin 230 miljoonalla eurolla. LiveFin ry:n laskema elävän musiikin yksityissektorin liikevaihtopohjainen arvio olisi sekin samalla tasolla kuin vuonna 2020 eli noin 360 miljoonaa euroa.

Paremman vaihtoehdon mukaan tilanne saattaisi kuitenkin muuttua selvästi paremmaksi. Siinä kokonaismenetykset olisivat noin 170 miljoonaa euroa. Elävä musiikki kärsisi siinäkin eniten. LiveFin ry:n liikevaihtopohjainen tulonmenetys yksityissektorilla olisi 270 miljoonaa euroa.

Elävän musiikin tulonmenetykset osuvat laajalle joukolle toimijoita

Tulonmenetykset on arvioitu alalle tulevien tai tulematta jäävien rahavirtojen perusteella. Rahavirrat ja siten myös tulonmenetykset jakautuvat musiikkialalla monille eli sektoreille. Esimerkiksi elävän musiikin tuloista maksetaan paitsi ohjelmatoimistoille ja muulle välittäjäportaalle, myös muusikoille, musiikin tekijöille ja säveltäjille sekä musiikkikustantajille. Näin myös tulonmenetykset kohdistuvat suorimmin tapahtumatuottajiin sekä välittäjäportaan yrityksiin ja yhteisöihin, mutta välillisesti myös koko laajaan toimijakenttään.

Rajoitusten laajuudesta riippuen kärsijöinä saattavat olla hiukan erilaiset toimijat. Esimerkiksi managerikenttä arvioi tulonmenetyksiksi skenaariosta riippuen 15-30 miljoonaa euroa. Tulonmenetykset saattavat herkästi kasvaa suuriksi, vaikka pienemmät tapahtumat sallittaisiinkin, sillä isompien artistien esiintymiset eivät olet kannattavia vajaalla kapasiteetilla. Työhön päästään siis kunnolla käsiksi vasta sitten, kun yhteiskunta pystytään avaamaan lähes kokonaan.

Myös sulkujen ajankohdalla on merkitystä. Koko musiikkialan kannalta kesä on kriittinen, sillä isojen festivaalien merkitys alan tulonmuodostuksessa on suuri. Toisaalta taas mennyt talvikausi sekä loppuvuosi ovat tapahtumapaikkojen kannalta keskeisiä kuukausia: tammi-maaliskuussa tapahtumapaikat ovat normaalisti keränneet neljänneksen vuoden tuloista.

Orkestereita ja Kansallisoopperaa ovat suojanneet opetus- ja kulttuuriministeriön koronapandemian johdosta aiheutuvaan lisärahoitustarpeeseen myönnetyt avustukset, jotka myönnettiin aivan vuoden 2020 lopussa. Nämä auttavat kuluvankin vuoden tilanteeseen, ja esimerkiksi orkesterit pystyvät striimaamaan konsertteja vakituisten muusikkojen voimin, eikä työvelvoitteen katkaisuja ja lomautuksia ole lähikuukausina tiedossa. Suoratoistokonserttien heikko tulonmuodostus aiheuttaa kuitenkin sen, ettei freelance-muusikoita pysty palkkaamaan samalla tavalla kuin normaalivuosina.

Tekijänoikeustuloihin vaikuttavat elävän musiikin lisäksi esimerkiksi taustamusiikin ja yksityisten radioiden korvauskertymä, ja kustantajien tuloihin vaikuttaa myös audiovisuaalisen alan tilanne. Äänitesektorille ei ole arvioitu tulonmenetyksiä vuodelle 2021 suhteessa vertailuvuoteen 2019.

Keväällä 2021 valmisteltu yritysten määräaikaista kustannustukea koskevan lain muuttaminen ja tapahtumatakuu eivät myöskään tällaisenaan täytä musiikkialan tarpeita ja tue sen elpymistä (lue täältä Music Finlandin lausunto lainmuutosta koskien).

Freelancerien tilanne edelleen huolestuttavan heikko

Vuoden 2020 korona-avustuksissa suuri freelancer-toimijoiden joukko jäi väliinputoajaksi, ja vuoden 2021 puolella tätä ovat pyrkineet paikkaamaan sekä yksityiset säätiöt, musiikkialan yhteisöt sekä opetus- ja kulttuuriministeriö. Suomen Kulttuurirahasto myönsi maaliskuussa eri alojen freelancer-taiteilijoille kahden miljoonan lisäavustuksen. Ministeriön freelancer-avustus puolestaan tuli haettavaksi Taiteen edistämiskeskuksen kautta maaliskuun lopussa, ja kaikille taiteen ja kulttuurin aloille jaetaan tätä kautta yhteensä 15 miljoonaa euroa. Tuet jakautuvat kaikille taiteenaloille, eikä musiikkialalle jaettava summa ole tällä hetkellä tiedossa.

Summat ovat joka tapauksessa huomattavan pieniä suhteessa freelancer-kentän tulonmenetyksiin. Vuoden 2020 osalta muusikoiden ja musiikin tekijöiden nettomenetyksiksi on arvioitu yhteensä 85 miljoonaa euroa, ja huonommassa skenaariossa menetykset ovat yhtä suuria myös kuluvana vuonna. Paremmassakin tilanteessa tulonmenetyksiä esittävän ja luovan musiikkialan freelancereille on odotettavissa noin 58 miljoonaa. Myönnetyt tuet tai työttömyystuki ovat kompensoineet menetyksistä vain murto-osan, joten alan toimijat ovat taloudellisessa ahdingossa.

Taiteilijoiden lisäksi hankala tilanne koskee myös elävän musiikin kentällä työllistyviä freelancer-toimijoita. Vaikean tilanteen pitkittyminen johtaa ammatinvaihdoksiin ja monenlaisiin henkilökohtaisiin kriisitilanteisiin.

Lue tarkemmin freelancereiden tilanteesta esimerkiksi opetus- ja kulttuuriministeriön kyselyn raportista musiikkialan osalta sekä koko kulttuurialalla.