Viestintä ja vaikuttaminen

Viestintä

Jaamme eri musiikkigenrejen tuoreimmat ja olennaisimmat kansainvälisesti kiinnostavat kappaleet digitaalisilla soittolistoillamme. Kotimaan viestintämme kertoo tarjoamistamme palveluista ja tukee asiakkaidemme tarpeita. Music Finland pyrkii vaikuttavuuteen avaamalla musiikkialaa koskettavia keskusteluja sekä jakamalla tärkeitä sisältöjä, jotka tukevat alan menestystä ja hyvinvointia.

Verkkosivuilta apua kansainvälistymiseen ja nostetta suomalaiselle musiikille

Music Finlandin verkkosivustot palvelevat kahdella kielellä ja niillä on kaksi pääasiallista tehtävää.  Suomenkielinen sivusto musicfinland.fi tarjoaa suomalaisille musiikkialan ammattilaisille tietoa palveluistamme sekä musiikkivientiin liittyvistä uutisista, tutkimuksista ja yhdistyksen ajankohtaisista kuulumisista. 

Music Finlandin suomenkielisten verkkosivujen lähtökohtana on asiakaslähtöisyys ja tavoitettavuus: pyrimme siihen, että mahdollisimman suuri osa palveluistamme olisi digitaalisessa muodossa. Vientihankkeita aloittelevia tai niitä vasta suunnittelevia uusia asiakkaita palvelee kansainvälistymisen opas. Tukihaku-sivultamme voi hakea tietoa musiikkialan kansainvälistymiseen soveltuvista tuista monipuolisin hakukriteerein. Lisäksi sivuilta löytyy kattava lista Music Finlandin tapahtumista, Suomen kansainvälistyvän musiikkialan kuulumisia ja puheenvuoroja sekä raportit toteuttamistamme tutkimuksista ja keräämäämme tutkimustietoa maailmalta.

Englanninkielisillä musicfinland.com -verkkosivuillamme pyrimme lisäämään suomalaisen musiikin tunnettuutta promootion keinoin: uutisoimme laaja-alaisesti suomalaisen musiikin kansainvälisestä menestyksestä ja näkyvyydestä, julkaisemme ammattitoimittajien kirjoittamia artikkeleita sekä kerromme Music Finlandin kansainvälisistä hankkeista ja tapahtumista. Sivustolta löytyy myös laaja valikoima huolellisesti kuratoituja suomalaisen musiikin digitaalisia soittolistoja eri genreissä, joita päivitetään viikoittain. Lisäksi pidämme yllä tasaisesti huomattavan kävijämäärän tavoittavaa Finnish Music Directory -tietopankkia.

Yhteensä Music Finlandin englannin- ja suomenkielisillä sivuilla oli vuoden aikana 97 552 kävijää. Kasvua vuoteen 2018 verrattuna oli yli 22 prosenttia edeltävän vuoden luvun ollessa 75 634. Kuukausittainen kävijämäärä oli keskimäärin 8129 käyttäjää. Music Finlandin sivustoilla vieraillaan eniten Suomesta (noin 49 prosenttia kävijöistä). Ulkomailta sivuille tullaan useimmiten Yhdysvalloista (noin 14 prosenttia), Isosta-Britanniasta (noin viisi prosenttia), Saksasta (noin kolme prosenttia) ja Ruotsista (noin kolme prosenttia).

Vuonna 2019 luetuimpien kansainvälisten aiheiden joukossa oli kesäfestivaalikatsaus, Kaija Saariaho, saamelaisen musiikin soittolista ja Alman teosvientimenestys. Soittolistat yksistään keräsivät kymmeniä tuhansia kävijöitä sivuillemme – unohtamatta 100 Songs from Finland -listaa, joka keräsi vielä kolme vuotta julkaisunsa jälkeen sivuillemme eniten kävijöitä yksittäisistä sivuista. Suomalaiset asiakkaamme ovat puolestaan viime vuonna käyttäneet innokkaimmin sivuistamme tukihakua, sekä hakeneet eniten tietoa WOMEXista sekä muista tapahtumistamme ja nuotistostamme.

Verkkosivujen kävijät maittain

Nostetta sosiaalisen median kanavien kautta

Sosiaalisen median kanavissa (FacebookTwitterInstagram, LinkedIn) Music Finland kertoo suomalaisen musiikin ajankohtaisimmista nimistä ja uutisista sekä omista kuulumisistaan. Sosiaalisen median pääpainotuksia ovat esimerkiksi kansainväliset onnistumiset, joita uutisoimme itse sekä jaamme ulkomaisesta mediasta, sekä omat hankkeemme ja tapahtumamme. Vuoden 2019 aikana Music Finlandin seuraajien määrä Facebookissa kasvoi 721 ja Twitterissä 147 henkilöllä. Facebook-ryhmissä Musiikinviejät ja Taidemusiikin viejät tavoitamme kotimaan ammattilaisia ja kerromme asiakkaillemme Music Finlandin ajankohtaisista toimista.

Vuoden 2019 aikana Music Finland tuotti videot kahdesta omasta tapahtumastaan tai hankkeestaan: Arctic Paradise Contemporarysta sekä Valtakunnallisesta musiikkivientipalkinnosta. Näitä videoita käytetään pääasiassa tapahtumien ja Music Finlandin omaan jälkimarkkinointiin verkkosivuilla ja sosiaalisessa mediassa.

Kuva: Julius Töyrylä

Uutiskirjeitä kohdistetusti ja laajemmin 

Music Finlandin promootiouutiskirjeet kertovat alan kansainvälisille ammattilaisille suomalaisen musiikin ajankohtaisista ilmiöistä englanniksi. Music Finlandin promootiouutiskirjeitä ovat Music Finland News sekä klassisen ja nykymusiikin uutisista kertova Contemporary & Classical News joita lähetettiin menneen vuoden kaikkiaan aikana 2246 vastaanottajalle.

Suomalaisille asiakkaillemme suunnatussa Musiikkivienti-uutiskirjeessä kerrotaan puolestaan esimerkiksi ajankohtaisista vientihankkeista ja rahoitusmahdollisuuksista. Musiikkivienti-uutiskirje lähetettiin vuoden 2019 aikana yhteensä kymmenen kertaa noin 800 vastaanottajalle.

Uutena uutiskirjemuotona aloimme lähettää kohdennettuja uutiskirjeitä. Niiden vastaanottajina on suppeampi, mutta tarkemmin valikoitu lista kansainvälisiä musiikkialan ammattilaisia– kukin oman genrensä tärkeitä vaikuttajia. Näitä kirjeitä lähetettiin vuoden aikana kaikkiaan viisi kappaletta, genreissä indie/pop, jazz, folk, metalli ja nykymusiikki. Lisäksi suomalaista musiikkia esitteleviä, synkronointiin kohdistettuja Sync Newsletter -uutiskirjeitä lähetettiin kansainvälisille music supervisoreille kaksi kertaa.

Kuvitus: FMQ-lehti 1/2019

FMQ

FMQ (Finnish Music Quarterly) -lehti on itsenäinen yksikkö, jolla on oma toimitus sekä asiantuntijoista koostuva riippumaton toimitusneuvosto. FMQ toimii hallinnollisesti Music Finlandin alaisuudessa.

Vuonna 2019 FMQ vakiinnutti entisestään asemaansa kansainvälisesti tunnettuna digitaalisena mediana, joka avaa kiinnostavia näkökulmia Suomen musiikkiin ja musiikkielämään. Lehti julkaisi verkkosivuillaan yhden jutun (artikkeleita, kolumneja, arvioita) viikossa. Lisäksi verkossa julkaistiin vuoden aikana neljä laajempaa Special Feature -teemakokonaisuutta sekä videotaltiointi historiallisia naissäveltäjiä esittelevästä konsertista ja FMQ:n ensimmäinen podcast, jonka aiheena oli Artists at Risk -residenssiohjelma.

Vuoden 2019 Special Feature -kokonaisuuksien teemoja olivat täydellinen äänenlaatu, muusikko muuttuvassa maailmassa sekä soitinrakennuksen uudet tuulet. Neljäs teemakokonaisuus oli omistettu Suomen kansanmusiikille, ja se julkaistiin myös painettuna erikoisnumerona, jota jaettiin lokakuussa Tampereella järjestetyssä kansan- ja maailmanmusiikin kansainvälisessä WOMEX-tapahtumassa. Muita vuoden aikana käsiteltyjä aiheita olivat muun muassa historialliset suomalaiset naissäveltäjät, musiikki tämän päivän saamelaisessa kulttuurissa, ilmastonmuutos ja musiikki sekä nuotit ja digitalisaatio. Kolumneja kirjoittivat esimerkiksi Kaija Saariaho, Tapio Lokki ja Simon Broughton.

FMQ:n julkaisuista kerrottiin lehden omilla sosiaalisen median kanavilla (Facebook, Twitter) sekä kuukausittaisessa sähköisessä uutiskirjeessä. Joulukuussa ilmestyneeseen laajaan ja näyttävään painettuun lehteen koottiin FMQ:n verkkosivuilla vuoden aikana ilmestyneiden juttujen parhaimmistoa.

Vuoden 2019 aikana FMQ:n verkkosivujen kävijämäärä nousi 47% edellisvuodesta. 68 prosenttia verkkosivujen kävijöistä tulee Suomen ulkopuolelta, kärkimaina ovat Yhdysvallat (23 prosenttia) ja Iso-Britannia (7 prosenttia).

Battle Beast oli ehdolla vuoden 2019 Music Moves Europe Talent Awards -palkinnon saajaksi. Kuva: Petri Artturi Asikainen

Verkostot

Music Finland on useiden suomalaisten ja kansainvälisten verkostojen jäsen. Kotimaan verkostoista osallistuimme aktiivisesti muun muassa eri alojen vienninedistämistoimijoiden yhteistyöverkosto KV-foorumin sekä taiteen tiedotuskeskusten verkosto TAIVE:n toimintaan.   

Kansainvälisistä verkostoista aktiivisimpia ovat pohjoismaisten musiikkivientitoimistojen yhteistyöverkosto NOMEX, jonka kanssa tuotetaan yhteispohjoismaisia vientimatkoja sekä Ja Ja Ja -klubia Lontoossa. Vuonna 2018 Music Finland liittyi eurooppalaisten musiikkivientitoimistojen verkosto EMEE:n jäseneksi ja on sitä kautta osa Euroopan komission kilpailuttamaa Music Moves Europe -ohjelman vientistrategiahanketta.

Vuonna 2018 Music Finlandilla oli keskeinen rooli myös EU-rahoitteisessa suomalais-virolaisessa Finest Sounds -hankkeessa. Kolmen vuoden aikana (2016–2019), Finest Sounds tuo yhteen kaikkiaan 45 suomalaista ja virolaista musiikkialan yritystä. Hankkeen koordinaattori on Tampereen Ammattikorkeakoulu.

Music Finlandin henkilökunta oli mukana myös useissa eri ohjausryhmissä ja hallintoelimissä, kuten Musiikki & Media -tapahtuman hallitus, opetus- ja kulttuuriministeriön taide- ja taiteilijapolitiikan suuntaviivat -työryhmä, EU:n Luova Eurooppa -ohjelman asiantuntijaryhmä, Boardmanin Liikkeenjohdollisen tutkimusryhmän hallitus, Suomen musiikkikirjastoyhdistyksen hallitus sekä Finpron Luova Matka -hankkeen ohjausryhmä. Lisäksi Music Finland käy luennoimassa suomalaisen musiikin kansainvälistymisestä eri organisaatioissa, oppilaitoksissa, yhteisöissä ja yrityksissä.

Svart Recordsille myönnettiin vuoden 2019 valtakunnallinen musiikkivientipalkinto. Kuva: Julius Töyrylä

Vaikuttaminen

Suomalaisen musiikin kansainvälistymisen tärkeyden ja viennin potentiaalin osoittaminen ja viestiminen lukeutuvat Music Finlandin perustehtäviin. Olemme jatkuvasti dialogissa eri sidosryhmien, kuten ministeriöiden sekä poliittisten päättäjien kanssa. Haemme yhdessä ratkaisuja ja etsimme uusia toimintamalleja, jotka parhaiten tukevat suomalaisen musiikin menestymistä ja elinvoimaisuutta, ja sitä kautta edistävät sekä suomalaista kulttuuria että kansantaloutta.

Music Finlandin asiantuntijoita pyydetään aktiivisesti kommentoimaan suomalaisen musiikin kansainvälistymistä ja musiikkivientiä mediassa sekä muissa foorumeissa. Isännöimme useita opiskelijaryhmiä ja käymme kertomassa musiikkiviennistä eri oppilaitoksissa. Omien tilaisuuksien ja vaikuttajaviestinnän lisäksi Music Finland osallistuu eri yhteistyöverkostojen yhteiseen vaikuttajaviestintään ja toimii asiantuntijoina musiikin kansainvälistymiseen ja vientiin liittyvissä työryhmissä ja hankkeissa. 

Music Finland myöntää vuosittain valtakunnallisen musiikkivientipalkinnon, jonka strategiajohtaja Antti Joensuu (työ- ja elinkeinoministeriö) jakoi joulukuussa levy-yhtiö Svart Recordsille (Oy Svart Musik Ab) kansainvälisesti ainutlaatuisesta liikeideasta sekä panoksesta monimuotoisen suomalaisen musiikkikulttuurin vientiin. Viidettä kertaa jaettu valtakunnallinen musiikkivientipalkinto on tunnustus suomalaiselle musiikkialan yritykselle, joka on menestyksekkäästi kehittänyt ja kasvattanut kansainvälistä liiketoimintaansa sekä osoittanut edelläkävijyyttä suomalaisen musiikin kansainvälistämisessä.