Viestintä ja vaikuttaminen

Sisällysluettelo

Viestintä

Viestintä tukee kaikkea Music Finlandin toimintaa kattaen vastaanottajat kotimaisista asiakkaista ulkomaiseen mediaan. Kerromme eri kanavissamme kansainvälisille musiikkialan ammattilaisille ja mielipidevaikuttajille suomalaisen musiikin menestystarinoista, sen tekijöistä ja esittäjistä sekä ilmiöistä ja uutisista.

Viestintämme on ammattilaisille suunnattua, asiantuntevaa ja luotettavaa. Kotimaan asiakasviestintämme tavoitteena on kertoa selkeästi tarjoamistamme palveluista sekä tarjota asiakkaillemme ajankohtaista sisältöä. Kansainvälinen promootioviestintämme puolestaan pyrkii herättämään kiinnostusta suomalaista musiikkia kohtaan ammattilaisyleisön keskuudessa maailmalla. Jaamme tärkeimmät kansainvälisesti kiinnostavat uudet kappaleet genrepainotetuilla soittolistoillamme tuoreeltaan sekä vahvistamme suomalaisen musiikin brändiä erilaisten teemasoittolistojen avulla. Kotimaassa Music Finland avaa musiikkialan kansainvälistymiseen liittyviä keskusteluja sekä jakaa sisältöjä, jotka tukevat alan menestystä ja hyvinvointia.

Käärijä
Käärijää käsittelevät artikkelit olivat vuoden 2023 luetuimpien joukossa musicfinland.com-sivustolla.

Verkkosivut

Music Finlandin verkkosivustot palvelevat kahdella kielellä ja niillä on kaksi pääasiallista tehtävää. Suomenkielinen sivusto musicfinland.fi tarjoaa suomalaisille musiikkialan ammattilaisille tietoa palveluistamme sekä musiikkivientiin liittyvistä uutisista, tutkimuksista ja yhdistyksen ajankohtaisista kuulumisista. Suomenkielisten sivujen lähtökohtana on asiakaslähtöisyys ja tavoitettavuus: mahdollisimman suuri osa palveluistamme löytyy digitaalisessa muodossa.

Vientihankkeita aloittelevia tai niitä vasta suunnittelevia uusia asiakkaita palvelee kansainvälistymisen opas. Tukihaku-sivultamme voi hakea tietoa musiikkialan kansainvälistymiseen soveltuvista tuistamme erilaisilla hakukriteereillä. Lisäksi sivuiltamme löytyy kattava lista Music Finlandin tapahtumista, Suomen kansainvälistyvän musiikkialan kuulumisia sekä raportit toteuttamistamme tutkimuksista ja keräämäämme tutkimustietoa maailmalta.

Englanninkielisillä musicfinland.com-verkkosivuillamme lisäämme suomalaisen musiikin tunnettuutta promootion keinoin: uutisoimme laaja-alaisesti suomalaisen musiikin kansainvälisestä menestyksestä ja näkyvyydestä, julkaisemme ammattitoimittajien kirjoittamia artikkeleita sekä kerromme Music Finlandin kansainvälisistä hankkeista ja tapahtumista. Sivustolta löytyy myös laaja valikoima kuratoituja suomalaisen musiikin digitaalisia soittolistoja eri genreissä, joita päivitetään viikoittain. Lisäksi pidämme yllä tasaisesti huomattavan kävijämäärän tavoittavaa Finnish Music Directory -tietopankkia.

Yhteensä Music Finlandin englannin- ja suomenkielisillä sivuilla vierailtiin vuoden aikana noin 180 000 kertaa. Sivuston kävijöistä tuli noin 47 prosenttia Suomesta. Seuraavaksi isoimmat vierailijamaat olivat USA, Iso-Britannia, Ruotsi, Saksa, Kanada ja Alankomaat.

Vuonna 2022 luetuimpien kansainvälisten aiheiden joukossa oli kesän festivaalien kooste, Käärijä-artikkeli sekä soittolistasivumme (joista 100 Songs from Finland, folk ja pop suosituimpina alasivuina). Soittolistat keräsivät kaikkiaan kymmeniä tuhansia kävijöitä sivuillemme.

Kotimaiset asiakkaamme ovat puolestaan käyttäneet tänäkin vuonna innokkaimmin sivuistamme tukihakua, sekä hakeneet tietoa tapahtumistamme ja tutkimuksistamme. Tapahtumasivuistamme ylivoimaisesti suosituin oli myös tänä vuonna Music x Median infosivu.

Google-markkinointi

Jatkoimme vuodenvaihteessa 2021 alkanutta yhteistyötä INTK-yhtiön kanssa, jonka myötä sivustollemme tehdään hakusanamarkkinointia hakukone Googlessa. Markkinoinnin taustalla on Googlen voittoa tavoittelemattomille järjestöille tarjoama Google Grants -mainosapuraha. Markkinointi on kohdistettu kansainvälisen sivustomme tärkeimmille promootiosivuille, pitäen sisällään kaikki soittolistamme sekä artikkeleita ja uutisia.

Kuvakooste Music Finlandin levynostoista 2023.
Music Finlandin "staff picks"-koosteessa nostettiin vuoden 2023 kiinnostavimpia albumeja. Kuvakollaasi: Teemu Fiilin

Sosiaalisen median kanavat

Sosiaalisen median kanavissa (Facebook, Instagram, LinkedIn) Music Finland jakaa tietoa suomalaisen musiikin ajankohtaisimmista nimistä ja tärkeimmistä uutisista sekä omista kuulumisistaan. Sosiaalisessa mediassa näkyvässä roolissa ovat omat artikkeli-, uutis- ja soittolistasisältömme, joita myös markkinoidaan Facebookissa tarkasti kohdennetuille yleisöille. Muita painotuksia ovat kansainväliset onnistumiset sekä omat hankkeemme ja tapahtumamme, joista kerromme niin kansainvälisille yleisöille kuin kotimaan asiakkaillemme sekä etukäteen että tapahtuman ollessa käynnissä.

Vuoden 2023 aikana aloitimme Instagramissa uuden videohaastattelusarjan ”Pleased to meet you”, jossa tavataan niin suomalaisia kuin ulkomaisia musiikkialan vaikuttajia tekijöistä ja artisteista välittävään portaaseen. Haastattelut tuotetaan omalla tuotannolla pääosin omissa tapahtumissamme.

Uutiskirjeet

Suomalaisille asiakkaillemme suunnatussa Musiikkivienti-uutiskirjeessä kerrotaan palveluistamme, asiakastilaisuuksistamme, rahoitusmahdollisuuksista sekä ajankohtaisista vientihankkeista. Vuoden 2022 aikana Musiikkivienti-uutiskirjettä lähetettiin yhteensä 12 kertaa noin 1120 vastaanottajalle.

Music Finlandin promootiouutiskirjeet kertovat alan kansainvälisille ammattilaisille suomalaisen musiikin ajankohtaisista ilmiöistä englanniksi. Promootiouutiskirjeitä ovat Music Finland News (noin 1800 vastaanottajaa) sekä klassisen ja nykymusiikin uutisista kertova Contemporary & Classical News (noin 1000 vastaanottajaa), joita lähetettiin menneen vuoden aikana yhteensä kuusi kappaletta.

FMQ

FMQ (Finnish Music Quarterly) -verkkomedia on itsenäinen yksikkö, jolla on oma toimitus sekä asiantuntijoista koostuva riippumaton toimitusneuvosto. FMQ toimii hallinnollisesti Music Finlandin alaisuudessa. Viestinnällistä yhteistyötä ja työnjakoa FMQ:n ja Music Finlandin välillä päätettiin tiivistää vuonna 2023.

FMQ:n päätoimittajana jatkoi vuonna 2023 Lasse Lehtonen. Vuoden 2023 aikana FMQ julkaisi verkkosivuillaan viikoittain uusia tekstejä (artikkeleita, kolumneja, arvioita) ja arkistoartikkeleita. Neljänä kuukautena verkossa julkaistiin laajempi Special Feature -teemakokonaisuus. FMQ:n julkaisuista viestittiin lehden omilla sosiaalisen median kanavilla (Facebook, Twitter ja vuonna 2023 avattu Instagram) sekä kuukausittaisessa sähköisessä uutiskirjeessä. Vuoden lopussa toteutettiin laaja lukijakysely, jonka tuloksiin osittain perustuen FMQ:lle luodaan vuonna 2024 uusi strategia.

Vuoden 2023 Special Feature -kokonaisuuksien teemoja olivat Suomen ja Japanin musiikkisuhteet, videopelimusiikki, suru ja tekoäly. Teemat tarkastelivat laajasti musiikkia Suomessa ajankohtaisista ja tuoreista näkökulmista. Muita FMQ:ssa vuonna 2023 käsiteltyjä aiheita olivat muun muassa ajankohtaiset musiikkitapahtumat ja taiteilijat. Mediaympäristön muutoksista johtuen aiemmin kerran vuodessa ilmestynyt painettu kokoomanumero päätettiin jättää julkaisematta vuonna 2023. Päätös on voimassa toistaiseksi.

Nordic Music Biz 20 Under 30 -voittajat syyskuussa 2023.
Nordic Music Biz 20 Under 30 -voittajat palkittiin syyskuussa Oslossa. Kuva: NOMEX

Verkostot ja vaikuttaminen

Music Finland toimii aktiivisesti suomalaisten ja kansainvälisten musiikki- ja luovien alojen verkostojen jäsenenä. Kansainvälisistä verkostoista aktiivisin on pohjoismaisten musiikkivientitoimistojen yhteistyöverkosto NOMEX, jonka kanssa tuotetaan yhteispohjoismaisia vientimatkoja ja muita hankkeita. 

Vuonna 2023 NOMEX keräsi jo kuudetta kertaa yhteen alueen musiikkiteollisuuden nousevat osaajat, keskeisimmät uudet toimijat ja tulevaisuuden johtajat. Music Finland oli mukana organisoimassa Nordic Music Biz 20 under 30 -hanketta Suomesta ja johti kansallista raatia sekä kansainvälisessä raadissa, joka valitsi voittajat. Nimet julkistettiin palkintogaalassa Oslossa By:larm -tapahtuman yhteydessä syyskuussa. Suomalaisista ammattilaisista listalle valittiin Laura Jonsson (PME Records), Lilli Keh (All Day Management) sekä Leo Tynkkynen (Warner Music Finland). 

Kotimaan verkostoista osallistumme aktiivisesti esimerkiksi taiteen tiedotuskeskusten verkoston TAIVE:n toimintaan.

Vuonna 2023 Music Finland toimi aktiivisesti eurooppalaisten musiikkivientitoimistojen verkosto EMEE:n jäsenenä ja oli sitä kautta toteuttamassa Euroopan komission kanssa tuotettua Music Moves Europe -ohjelman vientistrategiaa. Music Finland on myös IAMIC:n (International Association of Music Information Centers) jäsen. Lisäksi Music Finland on toiminut aloitteentekijänä ja aktiivisena jäsenenä taidemusiikin pohjoismaisissa Northern Connection- ja STATUS-verkostoissa.

Music Finlandin henkilökunta oli mukana useissa ohjausryhmissä ja hallintoelimissä, kuten Suomen maakuvatyötä linjaava Finland Promotion Board,  Music x Media -tapahtuman hallitus, EU:n Luova Eurooppa -ohjelman asiantuntijaryhmä, Luovat ry:n valtuuskunta sekä Suomen musiikkikirjastoyhdistyksen hallitus. Music Finland myös toimi aktiivisesti Business Finlandin koordinoimassa musiikki-, kirjallisuus- ja pelialan kasvusopimushankkeessa.

Kestävämpää musiikkialaa Music Finland on toteuttamassa Kestävämmän musiikkialan KEMUT-verkoston jäsenenä sekä elävän musiikin vastuullisuustyökalu Elma.live-alustan ohjausryhmässä.

Kulttuuripolitiikan ja luovan alan tiedontuotantoon osallistuttiin sekä opetus- ja kulttuuriministeriön että työ- ja elinkeinoministeriön hankkeissa. Music Finland oli mukana kehittämässä kulttuuri- ja taidekentän tilastointia osana opetus- ja kulttuuriministeriön vetämää Kulttuuripolitiikan tilastointi -hanketta. Laajemmin luovan alan taloutta tarkastellaan työ- ja elinkeinoministeriön Luovan talouden tiekartan Fact Sheet -selvityksessä, jonka ohjausryhmässä Music Finland oli mukana. 

Music Finland osallistui musiikkialan yhteiseen tiedonkeruuseen ja vaikuttamiseen osana musiikkialan järjestöjen laajempaa ryhmää. Music Finland oli aktiivisesti mukana uuden, tekijänoikeusjärjestöjen Gramex ja Teosto omistaman musiikkiala.fi-sivuston sisällöntuotannossa.

Flow Talks Music -tilaisuus 2023
Flow Talks Music -tilaisuus 2023. Kuva: Petri Anttila / Flow Festival

Flow Talks Music

Music Finland oli jälleen mukana Flow Festivalin yhteydessä järjestetyssä Flow Talks Music -paneelikeskustelussa, yhdessä musiikkiala.fi -verkoston kanssa. Suvilahden Kattilahallissa pidetyn paneelikeskustelun järjestivät Flow Festival ja YouTube yhteistyössä ja sen teemana oli suomalaisen musiikkialan kansainvälistyminen. Tilaisuuden keskustelijat olivat Music Finlandin toiminnanjohtaja Mikko Manninen, tiede- ja kulttuuriministeri Sari Multala, kansanedustaja ja Musiikin edistämissäätiön puheenjohtaja Nasima Razmyar, Googlen yhteiskuntasuhdepäällikkö Heidi Jern, kansainvälisen uran luonut muusikko ja musiikintekijä Teemu Brunila, sekä viestintätoimisto Splay Onen maajohtaja Elina Aspelin. Keskustelun vetäjänä toimi viestintäammattilainen Antti Isokangas.