Kaikki lähtee vientituotteesta

Musiikkiviennissä, kuten vientitoiminnassa ylipäänsä, kaiken keskiössä on hyvä tuote, joka voi menestyä kansainvälisten markkinoiden kovassa kilpailussa. Musiikkivientiä tekevillä yrityksillä ja muilla toimijoilla voi olla monentyyppisiä vientituotteita. Artistiviennin tuote on artisti, yhtye, orkesteri, solisti tai produktio, joka on huippulaatuinen ja omaperäinen, erottuu edukseen omassa musiikinlajissaan ja herättää kuluttajissa kiinnostusta. Teosvienti keskittyy nykymusiikin puolella sävellys- ja nuottivientiin ja popmusiikin puolella biisinkirjoittamiseen. Teosviennissä tulot muodostuvat muun muassa tekijänoikeustulosta ja esityskorvauksista. Palveluviennissä myytävä tuote voi olla esimerkiksi PR-toimijan, managerin tai agentin työpanos, osaaminen ja verkostot tai esimerkiksi jokin internet-pohjainen palvelu.

Miten vientituotetta voi parantaa ja kehittää kansainvälisille markkinoille sopivaksi?

Kansainvälistymisessä on viisainta lähteä liikkeelle läheltä: kotimaasta. Kotimaan markkinoilta kerätty kokemus ja verkostot toimivat tärkeänä perustana kansainvälistymistyölle. Kotimaassa saavutettu menestys lisää toiminnan uskottavuutta ja saattaa mahdollistaa kansainvälistymisen vaatimien investointien tekemisen. Joskus tuote on kuitenkin kansainvälinen jo syntyessään; esimerkiksi bändin jäsenistö voi olla peräisin eri maista tai tekijä asuu ulkomailla ja rakentaa tiimiään siellä. Näistä syistä pitäisi pystyä selvittämään, missä tuotteella on kysyntää.

Usein tuote on toimiva ja valmis kansainväliseen toimintaan, kun se tuodaan esiin helposti lähestyttävänä pakettina. Edellytyksenä on, että artistin, nuotin, äänitteen tai produktion tulee olla ammattimaisesti tuotettu ja markkinoitu. Vientikelpoisuus riippuu usein siitä, erottuuko tuote kohdemarkkinoilla joko omaperäisyytensä tai korkeamman laatunsa puolesta. 

Tuotekehitys eli tuotteen ”jalostaminen” ulkomaisten markkinoiden kovia vaatimuksia vastaavaksi on pitkäjänteistä työtä. Esimerkiksi pop-genreissä tuotekehitystä tehdään usein ns. co-write-sessioissa, joissa artisti tai biisintekijä kirjoittaa musiikkia muiden kanssa. Myös harjoittelun merkitys korostuu viennissä, sillä kansainvälisten toimijoiden edessä esiinnyttäessä on tuotteen oltava viimeisen päälle hiottu. 

Music Finland järjestää säännöllisesti työpajoja ja valmennuksia monenlaisista aiheista, muun muassa viestinnästä ja sosiaalisesta mediasta, artistin kehittämisestä, PR:stä ja markkinoinnista. Lue lisää ajankohtaisista tapahtumistamme valmennus- ja mentorointiosiostamme.

Kansainvälistymisen alkuvaiheessa artistilla, biisinkirjoittajalla tai säveltäjällä on hyvä olla myös kotimaassa tiimi, kuten esimerkiksi manageri tai kustantaja, joka tekee töitä kansainvälistymisen eteen. Lue verkostoista ja tiimin rakentamisesta lisää osasta Tiimi ja verkostot kuntoon.

Kannattaako minun perustaa yritys toimintaani varten?

Yrittäjäksi ryhtymisessä on riskinsä ja hyvät puolensa, joita kannattaa punnita tarkoin. Yrityksen perustamisvaiheessa voi olla hyvä keskustella esimerkiksi lakimiehen kanssa ja selvittää, mitä asioita tulisi ottaa huomioon. Ammattimaisen kansainvälisen toiminnan kannalta yritysmuotoinen toiminta voi olla tuloksekkaampaa ja taloudellisesti paremmin organisoitavissa kuin ilman yritystä toimiminen. 

Osa niistä organisaatioista, jotka myöntävät tukia kansainvälistymiseen, hyväksyy vain yritysmuotoiset toimijat. Myös Music Finlandin tukien ehtona on, että hakijana on yritys, joka on verovelaton ja Suomen ennakkoperintärekisterissä. Music Finlandin tuista ainoastaan teosvientitukea voi hakea yksityishenkilönä. 

Yrityksen perustamisesta voit lukea osoitteessa www.prh.fi.

Maetkan Sirpa Lahti kertoo yrityksen perustamisesta: