Suomen musiikkialan arvo nyt yli miljardi euroa

Suomalaisen musiikkialan ydinalueet kasvoivat vuonna 2022 erityisesti pandemiasta elpyvällä elävän musiikin sektorilla sekä tekijänoikeus- ja äänitesektoreilla. Lisäksi tiedossa on nyt entistä tarkempia lukuja koulutussektorin taloudellisesta merkityksestä. Myös musiikkiviennin arvo kasvoi nyt 40 prosentilla, vaikka elävän musiikin vienti ei vielä palautunutkaan vuoden 2019 tasolle. Tiedot selviävät Music Finlandin uusimmista Musiikkialan talous Suomessa 2022- sekä Musiikkiviennin arvo 2022 -raporteista.

Kasvua lähes kaikilla musiikkialan sektoreilla

Musiikkialan arvo nousi vuonna 2022 pandemian aikaisista lukemista selkeästi ja oli nyt korkeampi kuin koskaan aiemmin, yhteensä 1,25 miljardia euroa. Oma osuutensa kasvussa oli elävän musiikin sektorin palautumisella, sillä tapahtumia järjestettiin nyt edellisiä vuosia enemmän. Elävän musiikin yksityissektorin ja julkisen sektorin yhteen laskettu arvo oli nyt 518 miljoonaa euroa.

Myös äänite- ja tekijänoikeussektorit kasvoivat selkeästi. Tekijänoikeustuloja kerättiin 110 miljoonan euron edestä, ja äänitemyynnin arvo voidaan arvioida 118 miljoonaan euroon.

Koronapandemian vuoksi moninkertaistunut julkisen ja yksityisen tuen määrä kuitenkin lähes puolittui ja tukia jaettiin nyt 58 miljoonaa euroa. Tästä koronatukia oli vielä lähes 24 miljoonaa euroa. Kaikkiaan musiikkialan ydinsektoreiden arvo vuonna 2022 oli 791 miljoonaa euroa.

Edellä mainittujen ydinalueiden lisäksi musiikkialan arvoon lasketaan myös musiikkikoulutus. Sen arvo perustuu tässä selvityksessä nyt musiikkikoulutussektorin toimijoiden uuteen laskelmaan, jossa musiikkikoulutuksen arvo vuonna 2021 oli 456 miljoonaa euroa ja vuoden 2022 arvoksi voidaan vastaavasti arvioida 455 miljoonaa euroa.

Musiikkivienti alkoi palautua pandemiasta

Suomalainen musiikkivienti alkoi vuonna 2022 jo palautua koronapandemiasta. Pahimmin pandemiasta kärsinyt sektori, elävän musiikin vienti, ei vielä saavuttanut vuoden 2019 lukemia, mutta äänitemyynti pysyi aiemmalla tasolla ja tekijänoikeuksista saatavat tulot kasvoivat selvästi. Kaikkiaan musiikkiviennin ydinalueet kasvoivat 40 prosentilla ja tuottivat nyt Suomeen 25,6 miljoonaa euroa.

Digitalisoitumisen myötä esimerkiksi musiikkiin liittyvien sovellusten ja palveluiden menestyskulku jatkui, ja musiikkialaan liittyvien muiden tavaroiden ja palveluiden viennin arvo oli nyt 104,9 miljoonaa euroa. Digitaalisten musiikkisovellusten lisäksi sektorin arvoon lasketaan esimerkiksi äänentoistoon liittyvät ammattilaislaitteet sekä soitinvienti.

Kaikki sektorit yhteen laskien musiikkiviennin arvo vuonna 2022 oli 130,6 miljoonaa euroa.

Pitkän aikavälin positiivinen kehitys

Pandemia aiheutti musiikkialan arvoon ja musiikkivientiin loven, mutta nyt julkaistut luvut kertovat kuitenkin pitkän aikavälin positiivisesta kehityksestä. Sama viesti välittyy myös kesäkuussa julkaistuista popmusiikin teosviennin tilastosta, jonka mukaan vuoden 2022 aikana julkaistiin yhteensä 125 ulkomaisten artistien esittämää suomalaisten tekijöiden popkappaletta. Kymmenessä vuodessa vientikappaleiden määrä on kolminkertaistunut, ja kansainvälisesti toimivien biisinkirjoittajien määrä on viidessä vuodessa kaksinkertaistunut.

Seuraa alan avainlukuja ja uutisia musiikkiala.fi-sivustolta

Koko musiikkialan uusimmat tiedot löytyvät helposti viime vuonna avatulta musiikkiala.fi-sivustolta. Nyt julkaistut tiedot on päivitetty sivuston avainlukuihin ja uutisiin.